Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 8.11.2013

ÚPD obce - pokyny,vodovod Kolonka- oprava

 

 
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 8.11.2013 V 18.30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    11       
Omluveni:                                                         0                                                                     
Neomluveni:                                                  0                                                                                                                   
Ověřovatelé zápisu:                                      p. Bohumil Tkadlec, p. Pavel Tříska    
Zapisovatel:                                                      pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Vodovod Kolonka – oprava
 5. ÚPD obce – pokyny
 6. Hřbitov – oprava brány , redukce a výsadba dřevin
 7. Zametací stroj – dodatek ke smlouvě
 8. Lávka ČHS – dodatek ke smlouvě
 9. Vodovod Kolonka – dodatek ke smlouvě
 10. Parkoviště Rýznar – dodatek ke smlouvě
 11. Mandátní smlouva - žádost o dotaci Starý hřbitov
 12. Osvětlení přechodů pro chodce – dodatek ke smlouvě
 13. Oprava dopravního hřiště
 14. Oprava ranně barokní sloupové muky ( čarodějnický sloup v Koutech nad Desnou)
 15. Rozšíření VO – žádost p. R. P.
 16. Rozšíření počtu nádob na separovaný sběr tříděných složek domovních odpadů
 17. Společné setkání zaměstnanců obce
 18. Rozpočtové změny
 19. Výběrová řízení
 20. Ostatní
 21. Na vědomí
 22. Poděkování za účast, závěr
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse .
Pan starosta Ing. Pavel Martínek sdělil, že veřejné zasedání bude nahráváno .
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.11.2013
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
867. Přijetí dotace od Ol. kraje na akci „ Loučná nad Desnou - oprava havarijního stavu vodovodu Filipová , Kolonka a smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou“ s tím, že akce se bude realizovat v roce 2014.
868. Stažení pozemku p. Seidla z územního plánu a dále budeme řešit územní plán v plném rozsahu tak jak je .
869. Provedení opravy brány na hřbitově, provedení výřezu přerostlých tují u západní zdi a výsadba nových stromů.
870. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou a MTM Tech , s.r.o. na dodávku samosběrného zametacího stroje LADOG G129N20+K2 týkající se posunu termínu dodávky.
871. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 32309 uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou   a Horstav Olomouc , spol. s.r.o. na realizaci Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle týkající se změny termínu dokončení díla .
872. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavlem Barboříkem na realizaci „ Loučná nad Desnou – oprava havarijního stavu vodovodu Filipová , Kolonka „ týkající se termínu dokončení díla .
873. Mandátní smlouvu č. GHC/2013- 10-57 mezi Obcí Loučná nad Desnou a GHC regio s.r.o. týkající se zpracování žádosti o dotaci „ Obnova zeleně na starém hřbitově „ .
874.  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 201310 uzavřené mezi obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. týkající se realizace nasvětlení přechodů pro chodce.
875. Opravy na dopravním hřišti   u MŠ dle žádosti ředitelky Mgr. Věry Turkové sestávající z obnovy vodorovného, svislého značení a stojanů na odstavení koloběžek a kol.
876. Realizaci opravy barokní sloupové muky ( čarodějnický sloup v Koutech nad Desnou ).
877. Realizaci rozšíření počtu nádob na separovaný sběr tříděných složek domovních odpadů s určením na třídění papíru .
878.  Rozšíření VO dle žádosti p. R. P .
879. Společné setkání zaměstnanců obecního úřadu s úhradou a pozvání hostů a dalších dle určení starostou obce.
880.  Rozpočtové změny č. 5 dle seznamu .
881. Aby u výběrového řízení u zakázek malého rozsahu byla ustanovena komise sestávající minimálně ze 3 zastupitelů .
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
882. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/032 uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou a LAZAM uničovská stavební s.r.o. na akci „Loučná – parkoviště a komunikace Rýznar „ týkající se termínu dokončení díla
 
 
883. Na vědomí :
 1. Hodnocení plnění rozpočtu obce ( daňové příjmy k 31.10.2013 )
 2. Vývoj počtu žáků ZŠ a MŠ
 3. Odchod občanů obce v roce 2013 ( přehled )
 4. Oprava ČHS – jih , objízdné trasy
 5. Výsledky voleb do Parlamentu ČR za obec
 6. Žádost K3 Sport, s.r.o. na odstranění železné konstrukce mostu přes řeku Divoká Desná nacházejícího se ve sportovním areálu K3 Sport, s.r.o.
 7. Žádost na zřízení svítidla VO ze strany pana R. P.
 8. Žádost na snížení ceny za pronájem  kulturního domu pro účely pořádání diskoték
 9. Možná spolupráce v oblasti odpadového hospodářství v rámci SOÚD
 10. Snahy o provádění údržby zimních běžeckých tras ČHS a prostoru v oblasti Skřítku jednou rolbou , což považujeme za nevhodné řešení vzhledem k nákladům a kvalitě údržby s tím, že trváme na stávajícím způsobu údržby
 
 
 
Starosta                                               Ing. Pavel Martínek             ........................................
 
Ověřovatelé zápisu                          p. Bohumil Tkadlec                       .......................................
 
                                                            p. Pavel Tříska             .......................................
 
Zapisovatelka                                       pí. Helena Tkadlecová            ......................................
 
 
Zapsáno dne 8.11.2013
        

 

Zveřejněno: 13. 11. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 8.11.2013

Zpět nahoru