Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 14.6.2013

Dodatky ke smlouvám o půjčce

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 14.6.2013 V 18.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6
Omluveni:                                              5                                                                   
Neomluveni:                                         0                                                                                           
Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Tříska p. Bohumil Tkadlec
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová     
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Zahájení , uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Překlenovací úvěry – dodatky ke smlouvám
 5. VHZ ,a.s. plná moc, kandidát do představenstva společnosti
 6. Rozpočtové změny
 7. Výjimka z počtu dětí ZŠ
 8. Na vědomí
 9. Podněty a náměty občanů
 10. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžně diskuse .
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného den 14.6.2013
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
823. Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce č.2011001 mezi Obcí Loučná nad Desnou a MAR-      TECH spol s.r.o.
824. Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 4.10. 2012 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s.
825. Zmocnění - plná moc starostovi obce Ing. Pavlu Martínkovi na jednání Valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk , a.s. v roce 2013 , oprávnění zmocnit k jednání další osoby a návrh na člena představenstva této společnosti Ing. Zdeňka Kunrta bytem Javorová 2240/37 789 01 Zábřeh.
826. Rozpočtové změny dle seznamu
827. Výjimku z počtu žáků v základní škole pro školní rok 2013/2014 dle žádosti ředitelky   ZŠ.
        
 
828. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Žádost pana S. o zasílání podkladů
 2. Nabídky na architektonickou studii tribuny TJ Spartak
 3. Kamerový systém – společný postup SOÚD
 4. Žádost o znovuzavedení večerního programu a ohňostroje
 5. Zařazení komunikace na Přemyslov
 6. Dopis hejtmanovi Ol. kraje ve věci lávky ČHS
 7. Návštěva 7 zahraničních partnerů v rámci projektu CeSR , program Intereg IVC
 8. Projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora , společnost HZ Ostrava s.r.o. , se sídlem Výstavní 10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory , IČ 48396702, o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2012 , a to bez výhrad.
 
 
 
 
starosta                                    Ing.Pavel Martínek
 
 
ověřovatelé zápisu               p. Pavel Tříska
 
 
                                                p. Bohumil Tkadlec
 
 

zapisovatelka                           pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 17. 6. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 14.6.2013

Zpět nahoru