Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 26.3.2013

OZV 1/2013, Řád veřejného pohřebiště , Nařízení obce  č1/2013

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 26.3.2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8
Omluveni:                                              3                                                                   
Neomluveni:                                        0                                                                   
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Petr Richter
Zapisovatel:             pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Zahájení , uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou III. etapa- žádost
 5. JSDH – dotace Ol. kraj, smlouva
 6. Dřevosochání 2013 – dotace Ol. kraj , smlouva
 7. Rozpočtové změny dle seznamu
 8. OZV 1/2013 Spalování suchých rostlinných materiálů
 9. OZV 2/2013 Zrušující OZV č.1/2002
 10. Řád veřejného pohřebiště
 11. Nařízení obce č. 1/2013 – tržní řád
 12. Knihovna - dodatek ke smlouvě
 13. Nákup pozemků
 14. Ostatní
 15. Na vědomí
 16. Podněty a náměty občanů
 17. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen . K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse .
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.3.2013
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
785.  Přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 70.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů (oprava motoru cisternové automobilové stříkačky).
786.  Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou.
787. Spolufinancování dovybavení JSDH Loučná nad Desnou (částečně hrazených příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje) do výše min70.000,- Kč.
788. Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve výši 50.000,- Kč na Dřevosochání 2013.
789. Rozpočtové změnydle seznamu.
790. OZV1/2013, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v Obci Loučná nad Desnou.
791. OZV 2/2013, kterou se zrušují některé závazné vyhlášky obce .
792. Řád veřejného pohřebiště v Loučné nad Desnou.
793. Nařízení obce č. 1/2013 – tržní řád.
794. Dodatek č.7 ke smlouvě o poskytování knihovnických , informačních a metodických služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Velké Losiny.
795. Odkoupení pozemků pro přípravu výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová, obci Loučná nad Desnou - dotčené pozemky:
         - ZE st. 64 GP   62 m2 v k.ú. Filipová - stavba chodníku
         - ZE 200 GP    106 m2 v k.ú. Filipová – stavba chodníku
         Výkupní cena pozemků 70,- Kč/m2, prodávající G. M. Uherský Brod, G. A. Buchlovice, K. Z. Luhačovice, M. J. Dobrokovice, M. J. Biskupice, M. L. Biskupice ; náklady prodeje hradí kupující.
        
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
796. Podání žádosti o dotaci v ROPu na projekt „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou III. etapa „   a vyčlenit prostředky na rok 2013 a 2014 ve výši 2 mil Kč na spolufinancování projektu .   
  
797. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1.      Zápis z pracovního jednání konaného dne 28.2.2013 v KKC Rapotín ve věci protipovodňových opatření na řece Desné.
 1. Žádost na Lesy ČR s.p. , Správa toků ve věci kácení dřevin v průtočném profilu toků, které jsou předmětem správy .
 
 
 
 
 
 
Starosta                                                           Ing. Pavel Martínek
 
 
Ověřovatelé zápisu                                      p. Bohumil Tkadlec
 
 
                                                                        p. Petr Richter
 
 
Zapisovatelka                                                   pí. Helena Tkadlecová

      

Zveřejněno: 27. 3. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 26.3.2013

Zpět nahoru