Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 19.12.2012

Revokace bodu usnesení č. 723

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 19.12.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 11         
Omluveni:            0                                                                                                                     
Neomluveni:   0                                                                                                                                               
Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Tříska , p. Bohumil Tkadlec          
Zapisovatel:             pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
Program veřejného zasedání :
 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. ÚPD obce , revokace bodu usnesení č. 723
 5. Údržba LBT – příspěvek , úprava rolby
 6. Kácení rizikových dřevin
 7. Mezinárodní fotbalový turnaj seniorů v kopané
 8. Dřevosochání 2013, oslavy výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 9. Nákup kartáče na úklid komunikací
 10. Dodatek ke smlouvě o úvěru
 11. Revitalizace středu – TDI
 12. Doznačení stromů zám. parku
 13. Smlouva a dodatek (dohled – kanalizace , vodovod )
 14. Kanalizace Filipová ( žádost o dotaci )
 15. Mandátní smlouva - veř. zakázka – Snížení imisí
 16. Základní škola- čerpání fin.prostředků z rezervního fondu
 17. Ostatní
 18. Na vědomí
 19.  Podněty a připomínky občanů
 20. Závěr, poděkování za účast
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen . K jednotlivým bodů probíhala průběžná diskuse.
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.12.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje :
726.    Příspěvek na údržbu lyžařských běžeckých tras v prostoru ČHS ve výši 20 tis Kč.
727.    Pokácení kritických stromů napadených houbovou chorobou dle určení Ing. Kubešou , soudním znalcem ( lípy u školní jídelny a zdravotního střediska ).
728.    Uspořádání mezinárodního turnaje seniorů spřátelených měst a obcí v kopané v rozsahu dle určení starostou obce .
729.    Uspořádání akce Dřevosochání 2013 v termínu a rozsahu dle určení starostou obce.
730.    Nákup kartáče na úklid komunikací v ceně do 65 tis Kč.
731.    Dodatek č.1 k smlouvě o půjčce č. 2011/001 mezi Obcí Loučná nad Desnou a MAR-TECH spol. s.r.o týkající se prodloužení termínu splatnosti půjčky .
732.    Mandátní smlouvu č. 03/air/2012 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem týkající se TDI na zakázku „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou „ , část : Komunikace   a zpevněné plochy.
733.     Doznačení stromů tabulkami v části zámeckého parku – kuchyňská zahrada.
734.     Smlouva o dílo - dodatek 4 mezi EKOZIS spol. s.r.o. a Obcí Loučná nad Desnou ( číslo KK3/2008, 2009) týkající se prodloužení termínu (31.12.2013 ) odborného dohledu nad ČOV.
735.    Smlouvu o dílo – Dodatek 4 ( číslo 2008/2) mezi Radomírem Dvořákem a Obcí Loučná nad Desnou , týkající se prodloužení termínu ( 31.12.2013) odborného dohledu nad vodovodem .
736.    Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR na akci „ Loučná nad Desnou – splašková kanalizace Filipová, Kolonka“ s možným rozdělením na etapy .
737.    Mandátní smlouva č. 05/12 mezi Obcí Loučná nad Desnou a TROIS spol. s.r.o. týkající se vypracování žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR na akci : Loučná nad Desnou – splašková kanalizace Filipová, Kolonka .
738.    Finanční odměnu členkám kontrolního výboru ve výši 5 tis Kč na členku za výbornou práci v roce 2012.
739.    Účast zástupců obce na oslavách města Marienmarktu v počtu osob dle určení starostou obce.
740.    Mandátní smlouvu mezi MA projekt, spol. s.r.o. a Obcí Loučná nad Desnou týkající se organizačního zajištění Zadávacího řízení zakázky na akci „ Snížení imisí – Pořízení komunální techniky .„
741.    Základní škole Loučná nad Desnou , okres Šumperk , příspěvková organizace čerpání fin. prostředků z rezervního fondu na dorovnání případné ztráty z hlavní činnosti za rok 2012 dle žádosti ze dne 18.12.2012.
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
742. Revokaci usnesení č. 723 z veřejného zasedání zastupitelstva obce s tím, že využití pozemku p.č. 124/4 v kú Kociánov majiteli pozemku nijak neomezuje tzn., že nemá námitek k využití pozemku jak je navržen v konceptu územního plánu obce .
 
743. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Záměr investora vybudovat z objektu bývalé školní družiny Garden hotel
 2. Starostou spřáteleného města Linden byl zvolen Jörg König
 3. Právní posouzení kroků a rozhodnutí obce Loučná nad Desnou ve věci návrhu manželů L. na zahájení řízení podle §5 zákona č. 40 /1964 sb. občanského zákoníku ze strany PhDr. Mgr. Stanislava Kubíčka
 4. Žalobu o neplatnost kupní smlouvy 
Žalované strany : Obec Loučná nad Desnou
                               KSS Seidl, spol s.r.o.
 1. Sdělení ve věci prodeje objektu rybářské bašty ze strany Mgr. Ivo Kráčmara
 2. Plnění rozpočtu obce
 
Starosta obce                                                               Ing.Pavel Martínek
 
Ověřovatelé zápisu                                                  p.Pavel Tříska
 
                                                                                    p. Bohumil Tkadlec
 
Zapisovatelka                                                               pí. Helena Tkadlecová
 
 

Zveřejněno: 20. 12. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 19.12.2012

Zpět nahoru