Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

121205 Zápis z VZ 5.12.2012

Rozpočet na rok 2013, změna č. 4 ÚPD

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 5.12.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8         
Omluveni:                                                         3                                                                     
Neomluveni:                                       0                                                                       
Ověřovatel zápisu: p. Tkadlec
Zapisovatel: pí.Tkadlecová 
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Parkoviště – dodatky ke smlouvám
 5. smlouvy na dodávku plynu a elektřiny
 6. Rozpočet SOÚD
 7. Smlouva o partnerství SOÚD – protipovodň. ochrana
 8. Smlouva o poskytnutí půjčky
 9. Likvidace bioodpadu ( BRKO )
 10. Kácení havarijních dřevin
 11. Rozpočet obce na rok 2013
 12. Dary – zmocnění starostou obce
 13. Podpora zájmových organizacím a spolkům
 14. Odvodnění komunikace v chat. oblasti – smlouva o dílo
 15. Žádosti o dotace
 16. Projekt na osvětlení přechodu
 17. ÚPD obce - dodatek ke smlouvě postup dalšího projednávání
 18. Změna č.4 ÚPD obce
 19. Kamerový systém v obci – projekt
 20. Pasport MK – realizace   nového
 21. Smlouva o výpůjčce kontejnerů
 22. Rozpočtové změny
 23. Směrnice Reálná hodnota
 24. Zabezpečení inventarizace OÚ
 25. Ostatní
 26. Na vědomí
 27. Náměty a podněty občanů obce
 28. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.12.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje :
690. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 113/12 ze dne 30.8.2012, předmět smlouvy „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II.etapa „ týkající se méněprací.
691. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2011/031 ze dne 22.12.2011, předmět smlouvy „ Loučná – parkoviště u zdravotního střediska „ týkající se změny termínu dokončení díla   a méněprací.
692. Smlouvy na dodávku plynu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Centropol energy, a.s.
693. Smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny mezi Obcí Loučná nad Desnou a EP Energy Trading, a.s.
694. Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2013.
695. Smlouvu č- 08/2012 o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu „ Zlepšení systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné „ .
696. Realizaci slavnostního večera u příležitosti závěru roku 2012 pro zaměstnance obce , zástupce neziskových organizací a další v rozsahu pohoštění a pozvání hostů dle určení starostou .
697. Smlouva o půjčce č. 1/2012 ve výši 4 mil Kč s úrokem do 6% a splatnosti do 28.2.2014 týkající se kanalizace obce a dalších stavebních akcí .
698. Likvidaci bioodpadu ( BRKO ) prostřednictvím firmy EKOZIS spol.s.r.o.
699.  Rozpočet obce na rok 2013
-         v  příjmech : 30 508 tis Kč
-         ve výdajích : 26 608 tis Kč
-         a financování : - 3 900tis Kč
700. Smlouvu o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových prostředků mezi Základní školou Loučná nad Desnou, okres Šumperk a Obcí Loučná nad Desnou .
701. Odepsání neuhrazené pohledávky – částky 10 778,- Kč z roku 2003 za firmu Paywood a.s.. Žádá Základní škola Loučná nad Desnou.
702. Zmocnění starostovi obce udělovat dary do souhrnné výše 150 tis Kč, kdy max. výše na dar činí 10 tis Kč.
703. Podporu zájmovým organizacím a sdružením v rámci schváleného rozpočtu ve výši
-         TJ Spartak 400 tis Kč
-         Klub seniorů 230 tis kč
-         Pěvecké sbory při ZŠ 110 tis Kč
-         Sdružení hasičů 65 tis Kč
-         Kynologický klub 20 tis Kč
      MSKS 20905 ZO ART
704. Výsledek výběrového ( poptávkového řízení) na akci „ Kouty nad Desnou - chatová oblast – III. etapa a Smlouva o dílo č. 2012/011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a LAZAM uničovská stavební s.r.o.
705. Podání žádosti o dotaci v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji na obnovu kříže v Rejhoticích u firmy Velosteel ( naproti restauraci Zálesí).
706. Podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na realizaci parkoviště v panelovém sídlišti.
707. Podání žádosti o dotaci na obnovu havarijní části vodovodu Filipová, Rejhotice ( kolonka).
708. Podání žádosti o dotaci na MMR na realizaci ÚPD obce.
709. Podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na pořízení ÚPD obce.
710. Podání žádosti o dotaci na realizaci kanalizační větve v úseku od silnice I/44 kříž Rejhotice – RD č.p. 140 Rejhotice.
711. Podání žádosti o dotaci v rámci programu prevence kriminality v roce 2013 na kamerový systém v obci.
712. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 s určením na opravu hasičského automobilu TATRA 815, gen. opravu motoru.
713. Podání žádosti o dotaci v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Ol. kraji na akci Dřevosochání 2013.
714. Realizace projektu na nasvětlení přechodu přes silnici I/44 u obchodu se zeleninou p. K. ( dům č.p. 1 kú Kociánov).
715. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č 08/2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Arch. Vladimírem Dujkou týkající se ÚPD obce .
716. Postup dalšího projednávání změny č.4 Územního plánu obce Loučná nad Desnou dle závěru Zprávy o projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu obce Loučná nad Desnou s vyloučením lokality B4-1 z řešení změny č. 4.
717. Provedení činností potřebných pro majetkové vypořádání pozemků pod místní komunikací v Rejhoticích od domu č.p. 184 ( paní Š. ) po č.p. 63 ( pan R. ) s vlastníkem přilehlých pozemků ( paní W. A. Rejhotice č.p. 168) – zpracování geometrického plánu .
718. Realizaci projektu - kamerový systém v obci Loučná nad Desnou .
719. Realizaci nového pasportu místních komunikací do 20 tis Kč.
720. Smlouvu o výpůjčce č. OS 201220000962 mezi EKO-KOM, a.s. a Obcí Loučná nad Desnou týkající se výpůjčky 2 ks kontejnerů   na 1100 litrů /kus.
721. Rozpočtové změny dle seznamu.
721. Směrnici Reálná hodnota.
722. Zabezpečení inventarizace obecního majetku .
723. Vyjmutí parcely p.č. 124/4 v kú Kociánov z nového ÚP obce ( Konceptu ) jako parcely určené pro stavbu RD.
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
724. Nasvěcování soukromých atrakcí , vánočních stromů a dalších z veřejného osvětlení obce.
 
725.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Výsledky rybníka Kocián za rok 2012
 2. Vydání brožury zámecký park , orientační mapa obce Loučná nad Desnou
 3. Stav stavebních prací
        parkoviště KD
        parkoviště zdrav. středisko
         zámecký park (spodní část )
        kanalizace obce
        veřejné osvětlení zám. park a další
 1. Získání ocenění:
-         zlatá cihla v Programu obnovy venkova – kategorie A za rekonstrukci kulturního domu ( bývalá zámecká oranžerie)
-         ocenění za citlivý přístup k rekonstrukci historické zeleně
 1. Údržba běž. lyžařských tras – organizace, fin požadavky.
 2. Informace občanům – evakuace při III. SPA místní části Kouty nad Desnou .
 3. Poděkování obci ze strany Pontis Šumperk o.p.s..
 4. Informace k Tříkrálové sbírce ze strany Charity Šumperk , která proběhne od 4. do 13. ledna 2013.
 5. Záměr vyhlášení památného stromu „ Smrk nad vodopádem Poniklého potoka „.
 6. Obnova komunikace silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih a ukládá starostovi jednat s investorem , aby nedošlo k uzavírce komunikace přes zimní období.
 7. Výsledky sbírky „ Bílá pastelka „ 2012 .
 8. Protokol z partnerského setkání měst a obcí v Purgstallu (Rakousko ).
 9. Zápis č. 5/2012 a usnesení č. 5/2012 z jednání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné.
 10. Výroční zpráva Charita Šumperk za rok 2011.
 11. Výsledek jednání ve věci domu přírody.
 12. Sdělení ze strany VHZ Šumperk ve věci cen y vodného.
 13. Zprávu z projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu obce Loučná nad Desnou s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů a pokyny pro úpravu dokumentace změny č. 4 včetně závěru v záznamu z jednání dne 3.12.2012.
 14. Vyjádření obce ke stavbě chaty v lokalitě Vřesové studánky , že obec požaduje napojení této stavby splaškovou kanalizací na čistírnu odpadních vod v prostoru Červenohorského sedla.
 15. Vyjádření obce k nepovolené stavbě na parcele č. 124/4 v kú Kociánov , že obec souhlasí a nemá námitek s odstraněním této stavby.
 16. Žádost o podporu lyž. běžeckých tras ( lokalita ČHS ) na SOÚD.
 17. Petici obyvatel místní části Filipová týkající se nasvícení vánočního stromu .
 
 
Starosta obce                                                   Ing.Pavel Martínek
 
Ověřovatel zápisu                                      p. Bohumil Tkadlec
 
Zapisovatelka                                                   pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 6. 12. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  121205 Zápis z VZ 5.12.2012

Zpět nahoru