Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 2.4.2012

Audit, závěrečný účet obce za rok 2011

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 2.4.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 10         
Omluveni:                                                 1     
Neomluveni:        0                     
Ověřovatelé zápisu: p. Petr Richter, p. Bohumil Tkadlec
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Hospodaření obce za rok 2011 – přezkoumání hosp.
 5. Závěrečný účet obce za rok 2011
 6. Hmotný investiční majetek – vyřazení
 7. Změny rozpočtu
 8. Výsledek hospodaření základní školy
 9. Rezervní fond ZŠ na záležitosti ZŠ
 10. Přísedící Okr. soudu Šumperk
 11. SOÚD – Stanovy
 12. Kalendář na rok 2013
 13. Žádost o povolení splátkového kalendáře
 14. Rozpočet SOÚD
 15. Odkup soch , křížů a dalších
 16. Parkový běh – poskytnutí zázemí
 17. Dogtrecking – poskytnutí zázemí
 18. Žádost o dotaci - komunitní kompostárna
 19. Dotační podpora JSDH ze strany Ol. kraje
 20. Obnova staveb drobné arch. – smlouva s Ol. krajem
 21. Dřevosochání 2012- smlouva s Ol. krajem
 22. Výběr. řízení na „Poskytování služeb prostřednictvím   mobilního operátora“
 23. Žádost o sponzorský dar Lesy ČR, s.p. – arboretum
 24. Žádost o finanční pomoc - vodovod Kolonka – havárie
 25. Účast v soutěži „ Vesnice roku 2012“
 26. Prodej a pronájem pozemků
 27. Ostatní
 28. Na vědomí
 29. Náměty, výtky a podněty občanů obce
 30. Závěr, poděkování za účast
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.4.2012
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
542      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Loučná nad Desnou
543      Závěrečný účet Obce Loučná nad Desnou za rok 2011 bez výhrad
544      Vyřazení hmotného investičního majetku obce dle seznamu
545      Změny rozpočtu obce dle seznamu
546      Výsledek hospodaření základní školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk ,PO, za rok 2011 a převod kladného hospodářského výsledku v částce 133.717,60 Kč do rezervního fondu základní školy
547      Převod finančních prostředků z rezervního fondu účtu 414 – tvorba z ostatních titulů Základní školy Loučná nad Desnou, okres Šumperk PO v souladu s žádostí ředitelky základní školy ze dne 6.3.2012
548      Jako přísedící   pro ČR – Okresní soud v Šumperku pí. Z. M. bytem : 788 11 Loučná nad Desnou
549      Stanovy Svazku obcí údolí Desné
550      Realizaci kalendáře na rok 2013 p. J. S., bytem;788 1 1Loučná nad Desnou
551      Povolení splátkového kalendáře J. a J. K. dle žádosti ze dne 25.3.2012
552      Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2012
553      Odkoupení soch, křížů a dalších artefaktů z rušených hřbitovů dle určení starostou obce
554      Poskytnutí bezplatného zázemí v prostorách dle žádosti p. A. K. a Ing. D. Ch. ze dne 14.3.2012 v rámci Parkového běhu 2012
555   Patronát nad akcí Dogtrecking 2012 Stezkou vlka konanou dne 30.8.- 2.9.2012
556 Žádost o pronájem pozemku od PFČR – parcela ZE 480/101 EN, výměra celkem   461 m2 v katastrálním území Rejhotice
557 Žádost o pronájem pozemku od PFČR za účelem zřízení užívacích práv k zahrádkám a řešení chodníku pro pěší – část parcely KN 631/9, orná půda, výměra celkem 3500 m2, pronajímaná část bez již pronajatých částí pozemků dřívějším nájemcům, v katastrálním území Kociánov.
558 Nákuppozemku – část parcely KN 20/1, zahrada, výměra celkem 1671 m2, odkupovaná část po zpracování geometrického plánu cca 22 m2, v katastrálním území Kociánov. Cena odkupu 1000 Kč/m2
         Odkup od vlastníků SJM H. L. a H. B., V. H., Loučná nad Desnou.
559 Ve věci žádosti na změnu rozměrů pozemku p.č. 553/1 v kú Rejhotice , že trvá na původním určení hranic , tak jak byly dohodnuty a určeny Ing. J. T.
560 Záměr prodeje pozemku – část parcely KN 553/1, zahrada, výměra celkem 996 m2, prodávaná část po zpracování geometrického plánu 586 m2, v katastrálním území Rejhotice. Cena odprodeje 500,-Kč/m2         
561         Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. smlouvou o zřízení věcného břemene číslo – IV-12-8005170/1 - Stavba – „Loučná nad Desnou – Kouty, p. Klimešová – NNv, NNk“ pro pozemek: KN 303/1, ZE 543/1 PK, k.ú. Kouty nad Desnou
 - dle žádosti ENERGOROZVODY s.r.o. Počernická 168, Praha 10.
   Revokace bodu 535 z 27.2.2012 – oprava čísla pozemku z „ZE 546/1 PK“ na „ZE     543/1 PK“ k. ú. Kouty nad Desnou
562         Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. smlouvou o zřízení věcného břemene číslo – IV-12-8005460/2 - Stavba – „Loučná nad Desnou – Polák, p.č. 134/19“ pro pozemek: KN 806, KN 811/1, k.ú. Kociánov
-         dle žádosti Jitka Deutschová – engeo, Zábřeh.
563   Revokace bodu usnesení č. 366 z veřejného zasedání ze dne 5.10.2011- odstranění nepřesností v textu - ze znění :schvaluje „ Zprostředkovatelskou  smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o.  týkající se  prodeje poz.  p.č. 657 a p.č. 346 v kú Kociánov.“ na znění: schvaluje „Zprostředkovatelskou  smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o.  týkající se  prodeje objektu občanského vybavení „Rybářská bašta“ č.p. 84 Loučná nad Desnou na pozemku  p.č. st. 346 a pozemku p.č. st. 346 v k.ú. Kociánov.
564   Revokace bodu usnesení č. 386. z veřejného zasedání ze dne 5.10.2011: oprava tiskové chyby v textu z „objektu rybářské bašty  č.p. 86, parcela  č. 346 k.ú. Kociánov“ na : „objektu rybářské bašty  č.p. 84, na parcele č. st. 346 a parcela  č. st. 346 k.ú. Kociánov“. Správné znění textu bodu:
         Prodej objektu rybářské bašty  č.p. 84, na parcele č. st.346 a parcela č. st 346 k.ú. Kociánov
565         Revokace bodu usnesení č. 387. z veřejného zasedání ze dne 5.10.2011: oprava tiskové chyby v textu z „objektu rybářské bašty  č.p. 86, parcela  č. 346 k.ú. Kociánov“ na : „objektu rybářské bašty  č.p. 84, na parcele č. st. 346 a parcela  č. st. 346 k.ú. Kociánov“. Správné znění textu bodu:
         Realizace  soutěže  na Prodej objektu rybářské bašty  č.p. 84, na parcele č. st. 346 a parcela č. st. 346 k.ú. Kociánov za vyvolávací cenu  2,5 mil Kč za podmínek:
·        Vyvolávací cena 2,5 mil Kč
·        Minimální výše příhozu v soutěži  10 tis Kč
·        Vítěz musí do jednoho týdne , tj do 12.10.2011složit na účet obce částku 1 mil Kč, zbytek ceny do 30 dní od podpisu smlouvy
·        V případě jednostranného odstoupení částka 1 mil Kč propadá ve prospěch obce
566 Revokace bodu usnesení č. 388. z veřejného zasedání ze dne 5.10.2011: oprava tiskové chyby v textu z „objektu rybářské bašty  č.p. 86, parcela  č. 346 k.ú. Kociánov“ na : „objektu rybářské bašty  č.p. 84, na parcele č. st. 346 a parcela  č. st. 346 k.ú. Kociánov“. Správné znění textu bodu:
   Prodej  objektu rybářské bašty  č.p. 84 na parcele č.st. 346 a parcela č. st. 346, k.ú. Kociánov
   V pořadí  :    1.Ing.P. K.   v zastoupení J. K.  3 750 000,- Kč
                      2.T. S.     3 710 000,- Kč
                      3.M. K.   3 660 000,- Kč
567 Zřízení věcného břemene pro vlastníka budovy č.p. 84 na parcele st. 346 a parcely st. 346 v k.ú.Kociánov smlouvou o zřízení věcného břemene – k přístupu k budově č.p. 84 a pozemku p.č. st. 346 to je právo vstupu, vjezdu na pozemek, parkování na vyhrazených plochách, výjezdu z pozemku pro vlastníka nemovitosti, členů jeho domácnosti, jeho zaměstnanců, osobních a nákladních automobilů návštěvníků a zásobování + zahrádka
         dotčený pozemek:    - KN 657           v k.ú. Kociánov
   Právo věcného břemene bude do KN zaznamenáno na základě smlouvy s vlastníkem    jako bezplatné, náklady zápisu hradí nabyvatel práva.
568 Podání žádosti o dotaci na projekt „Komunitní kompostárna“ v rámci Operačního            programu životního prostředí na SFŽP ČR – Výzva č. XXXII, prioritní osa 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady.
569 Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Liborem Malůškem, Zlín na zpracování žádosti o dotaci na akci „Komunitní kompostárna obce Loučná nad Desnou“.
570 Přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (vybavení JSDH Loučná nad Desnou)
571   Spolufinancování dovybavení JSDH Loučná nad Desnou (částečně hrazených   příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje) do výše 77. 966,- Kč.
572 Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou.
573   Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou z programu Obnovy staveb drobné architektury – křížek na hřbitově v Rejhoticích.
574   Smlouva poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve výši 60 000,- Kč na Dřevosochání 2012
575  Realizace výběrové řízení na „Poskytování hlasových služeb prostřednictvím mobilního operátora“
576 Podání žádosti o sponzorský dar na Lesy ČR – dar na vytvoření arboreta
577 Podání žádosti o finanční podporu v souvislosti s havárií vodovod. rozvodu v části obce nazývané místně Kolonka
578 Účast v soutěži Vesnice roku 2012
579 Umístění reklamních tabulí na dětské hřiště   do stávajících stojanů na rybářskou baštu
580 Stanovisko, že pozemky 446/4 a 531/5 v kú Kouty nad Desnou na nichž se nachází pozemní komunikace , tato není veřejně užívanou veřejnou komunikací
581 Poskytnutí prostor v budově Tančírny v souladu s žádostí KSS Seidl spol s.r.o.
 
582 . Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
 1. Studii na vodní areál nad rybníkem Kocián
 2. Finanční dary neziskovým organizacím a dalším za1. čtvrtletí   2012
 3. Notářské zápisy z mimořádné valné hromady společnosti – Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.
 4. Nabídku na opravu komunikací teplou metodou s tím, že tuto zatím nelze z finančních důvodů realizovat
 5. Cenové nabídky včetně variant na realizaci dětského hřiště ze strany KOMPAN a COROCORD
 6. Sdělení pí.J. a P. P.   s tím, že do vlastnických práv majitelů domů ve vztahu ke zvolení fasády domu nebude Obec zasahovat, případně určovat její barevnost
 7. Výsledky sčítání frekvencí a vyhodnocení průzkumu spokojenosti na Železnici Desná z března 2012
 8. Přípravu podkladů pro realizaci stavby tribuny se zázemím pro TJ Spartak
 9. Informace o počtu přespání ,tj přenocování v roce 2010 a 2011, kdy nárůst činí cca 21 %
 10. Jednání ve věci obnovení veřejného rozhlasu ve vztahu k podání žádosti o dotaci , uplatnění nároku na umístění záložního zdroje v budově OÚ a rozmístění venkovních přijímačů v Obci Loučná nad Desnou
 11. Pozvání na Mezinárodní dětský tábor do rakouského Purgstallu au der Erlauf s tím, že obec se jej pro nezájem dětí za základní školy nebude účastnit ( sděleno ústně )
 12. Sdělení Českého olympijského výboru   s tím, že dle sdělení TJ Spartak je, že hlavním sponzorem sportovní činnosti v obci byla vždycky obec a ne tyto žádající instituce 
 13. Projednání návrhů zastupitelstva obce ve věci řešení komunikace I/44 obchvat ve vztahu k ÚPD obce na Krajském úřadě Ol. kraje s tím, že jednání budou dále pokračovat (alternativa Tři potoky )
 14. Zpráva o návštěvě druž. Města Linden a další záměry týkající se budoucí spolupráce
 15. Poděkování ze strany SCHKO Jeseníky ve věci poskytnutí prostor kulturního domu Poděkování je dále určeno správci domu p.S. a dále za školní jídelnu p. B.
 16. Zájem firmy Suhox s.r.o. týkající se odkupu zemědělských pozemků za účelem pěstební činnosti
 17. Výzvu k předkládání projekt. záměrů ze strany Jeseníky – sdružení cestovního ruchu
 18. Předložení zpráv nezisk . organizací pro kroniku obce a do loučenského zpravodaje za rok 2011 ( Klub seniorů, TJ Spartak, Avzo – rybník Kocián , kynologický klub )
 19. Žádost o přehodnocení stanoviska k umístění závory na parcele č. 859/1 kú Kociánov ze strany Lesy ČR, s.p.
 20. Žádost manželů L. na odkoupení dříve pronajaté zahrady s tím, že věc byla řádně schválena a měli dle zaměstnanců OÚ dostatek času se k dané věci vyjádřit a účastnit se případného odkupu. Sami danou možnost řadu let nevyužili
 21. Náměty ze strany Ing. H. ve věci Červenohorského sedla
 22. Hydrogeologické vyjádření k anomálním geofyzikálním jevům v Obci Loučná nad Desnou
 23. Loučná nad Desnou BV21, čerpací zkouška
 
 
 
Starosta                             Ing.Pavel Martínek
 
Ověřovatelé zápisu            p. Petr Richter
 
                                          p. Bohumil Tkadlec
 
zapisovatelka                    pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 6. 4. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 2.4.2012

Zpět nahoru