Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 20.6.2011

Smlouva s Ol. krajem - poskytnutí dotace na dřevosochání, překlenovací úvěr - akce EU, vyhlášky - OZV 1/2011,2/2011,3/2011,4/2011

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU  KONANÉHO DNE 20.6.2011 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO  ÚŘADU

 

Veřejné zasedání  bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných  zastupitelů obce :           9

Omluveni .                                                       2

Neomluveni :                                                    0

Ověřovatelé zápisu : pan Kovařík, pan Tkadlec

Zapisovatel : pí.Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání :

1.      Uvítání přítomných

2.      Schválení programu veřejného zasedání

3.      Schválení ověřovatelů zápisu

4.      Převod mostu pod nádražím  Kouty nad Des.

5.      Dodatek č.1 ke smlouvě ( zvýšení průtoč. profilu  mostu)

6.      Výroba stánků

7.      Arboretum zámecký park

8.      Obnova komunikace Starý hřbitov

9.      Výjimka pro MŠ z počtu dětí

10.  Smlouva o sdružení mzdových prostředků  se ZŠ

11.  Smlouva s Ol. krajem  o poskytnutí dotace ( dřevosochání )

12.  Realizace  mechanické hračky čarodějnice

13.  Smlouvy na nákup techniky  - malotraktor, 2 ks štěpkovače a 3 ks křovinořezy

14.  Smlouvy- žádosti o dotace -  vestavěné kontejnery

15.  Úhrada penále za prodlení plateb

16.  ÚPD obce  - pořizovatel , smlouva

17.  Přístup na terasu grotty

18.  Most Rejhotice – vyjádření občanů, další postup

19.  Stavba lapidária obětem hor

20.  Nábytek  do kanceláře evidence obyvatel

21.  Darovací smlouva mezi obcí a Ol. krajem ( lávka ČHS )

22.  Smlouva o dílo na chodník  za objektem bývalé školní družiny

23.  Smlouvy na výběr. Řízení se Stilt projects s.r.o. na chodník Filipová, chodník Rejhotice  a    revitalizace středu obce – II. etapa

24.  Komunikace N.Vízmberk – panel. sídliště, stížnost občanů

25.  Oprava komínů  na budově OÚ, nátěr střechy

26.  Zimní údržba  běžeckých lyžařských tras – rozsah údržby, organizace provádění

27.  Drobné údržbové práce

28.  Zprostředkovatelská smlouva Real Aliance s.r.o.

29.  Překlenovací úvěr – akce EU, SFŽP ČR

30.  Prodej a pronájem  majetku

31.  Revokace usnesení č. 10

32.  Rozpočtové změny

33.  Vyhláška 2/2011

34.  OZV 3/2011, OZV 4/2011

35.  Na vědomí

36.  Ostatní

37.  Podněty  a náměty občanů

38.  Závěr,poděkování za účast

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.

 

Závěr a usnesení veřejného  zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.6.2011, zastupitelstvo schvaluje :

258. Převod mostu č. 153.1, inv. číslo 1950-012 přes řeku  Desnou se vstupem z pozemku p.č. 443/4 včetně příslušenství v k.ú. Rejhotice  formou za akcie Obce Loučná nad Desnou ve VHZ Šumperk ,a.s. odpovídající ceně stanovené znaleckým posudkem 2970-110/2010 ( Ing. K.) na most a poplatek za převod ve výši 20419,8 Kč ( do 21 tis Kč ).

259. Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. S. H. – Horstav Olomouc týkající se akce  : Zvýšení průtočné výšky mostu M1 u pily včetně opravy komunikace .

260. Výrobu 10 ks stánků pro konání prodejních  a dalších akcí v obci.

261.  Realizaci arboreta  v zámeckém parku v ceně do 250 tis Kč.

262. Výběrové řízení na obnovu MK Starý hřbitov a smlouvu o dílo č. 2011/001 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a zhotovitelem  Lazam uničovská stavební s.r.o.

263. Udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřské školy Loučná nad Desnou a to na maximální počet 28 dětí v každé třídě pro školní roky 2010 – 2011 – 2012 v souladu  s žádostí ředitelky mateřské školy  I. S.

264. Smlouvu o  sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů  z mzdových prostředků  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Základní školou Loučná nad Desnou, okres Šumperk.

265. Smlouvu o poskytnutí dotace  mezi Olomouckým krajem  a Obcí Loučná nad Desnou týkající se podpory Olomouckého kraje  na částečnou úhradu  nákladů  na 4. ročník  Loučenského dřevosochání.

266. Realizaci mechanické hračky  - čarodějnice  do prostoru  u rybníka Kocián dle nabídky R. K. v ceně  do 45 tis Kč.

267. Provedené výběrové řízení a kupní smlouvu č. KS/1120069 mezi Obcí Loučná nad Desnou a prodávajícím Marek zemědělská technika  s.r.o. týkající se dodávky  1 ks malotraktoru a 1 ks štěpkovače.

268. Provedení výběrového řízení a kupní smlouvu č. KS/112 00 35 mezi Obcí Loučná nad Desnou a prodávajícím Marek zemědělská technika  s.r.o. týkající se dodávky 1 ks malotraktoru a 1 ks štěpkovače.

269. Mandátní smlouvu  č.01/11 EU mezi Obcí Loučná nad Desnou a Trois spol. s.r.o. týkající se projektu  : Odpadové hospodářství Loučná nad Desnou – vestavěné kontejnery a svozový automobil na kontejnery.

270. Mandátní smlouvu č. 02/11 EU mezi Obcí Loučná nad Desnou a Trois spol s.r.o. týkající se  projektu :“Obnova  zeleně   u severní části zámeckého parku „

271. Úhradu  úroků z prodlení ve výši 500 tis Kč k jednotl. fakturám  k datu 15.4.2011 firmě Martech holding a.s. týkající se  ukončené stavby  Kanalizace ČOV.

272. Smlouva o dílo č. 2/11 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing.arch. J. F.  jako pořizovatelkou ( bude provádět pro obec pořizovatelskou činnost související s realizací územního plánu Obce Loučná nad Desnou ) a revokuje tímto předchozí usnesení týkající  se pořizovatelské  činnosti MěÚ  Šumperk.

273. Realizace  přístupu  na terasu grotty pokud možno vlastními silami.

274. Na základě vyjádření občanů v místní části Rejhotice zastavit další aktivity v odstranění mostu u restaurace Zálesí a ukládá starostovi obce  řešit protipovodňovou ochranu obce jiným způsobem  prostřednictvím ÚPD obce např. stavbou  přehradní zádržné nádrže ( hráze ) v údolí Hučivé Desné.

275. Stavbu Lapidária  - obětem hor  na parcele  č.531/1 v kú Koty  nad Desnou v souladu s proj. dokumentací, zodpovědný projektant  . Ing. P. Š. ,investor : Občanské sdružení Společně obětem hor.

276. Realizaci  nábytku v kanceláři budovy obecního úřadu  - evidence obyvatel , hotovostní platby dle nabídky  v ceně do 100 tis Kč.

277. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Olomouckým krajem  týkající se  daru projektové dokumentace  „ Lávka  nad silnicí I/44 na Červenohorském Sedle“

278. Smlouvu o dílo  č. 201 107 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. týkající se „ chodníku za objektem bývalé družiny „

279. Mandátní smlouvu č.: 0062011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a STILT PROJECTS s.r.o.  týkající se organizace  výběrového řízení „ Loučná nad Desnou – chodník Rejhotice „

280. Mandátní smlouvu č.: 0072011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a STILT PROJECTS s.r.o.  týkající se organizace  výběrového řízení „ Loučná nad Desnou – chodník Filipová „

281. Mandátní smlouvu č.: 0082011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a STILT PROJECTS s.r.o.  týkající se organizace  výběrového řízení „ Loučná nad Desnou – revitalizace středu obce – II.etapa“

282.  Názor spoluobčanů ve věci uzavření dlouholeté spojovací komunikace  ( NW – panel. sídliště ) a ukládá  starostovi záležitost  řešit prostřednictvím  ÚPD obce ve spolupráci  s PF ČR.

283.  Opravu komínů na budově OÚ a následně nátěr střechy  budovy v ceně  dle nabídky  učiněné p. L. I .

284.  Ve věci  zimní údržby běžeckých  tras , že tyto bude udržovat  Obec Loučná nad Desnou sama za přispění Jeseníky-sdružení cestovního ruchu a v rozsahu :

ČHS – chata Švýcárna

ČHS – chata Vřesová studánka

Chata Švýcárna – Turistická ubytovna u Pelikána  - Koutecký pohádkový les

ČHS -  ( po staré cestě ) – chatová oblast  a ukládá místostarostovi    obce  ve spolupráci s ostatními zastupiteli  zajistit  obsluhu rolby a logistiku údržby.

285.  Neschvaluje realizaci nájezdu  pro kola a kočárky  v panelovém sídlišti , a dále schvaluje  opravu nájezdu do budovy zdravotního  střediska , zatrubnění a opravu komunikace vedle budovy OÚ  a opravu komunikací na starém hřbitově .

286.  Zprostředkovatelskou smlouvu  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o. týkající se prodeje nemovitosti Rejhotice  č.p. 164.

287. Vzetí si překlenovacího úvěru  ve výši 12 mil Kč ,  s úrokovou sazbou  ve výši 6% a splatností 4 let  v souvislosti s realizací  projektů  žádosti o dotace  z fondů EU a SFŽP ČR ( kanalizace obce ).

288. Zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou   a Real Aliance s.r.o.  týkající se  zajištění překlenovacího úvěru  pro obec dle dříve schváleného záměru .

289. Opravu MK  v úseku od ZŠ k RD R.  včetně realizace nájezdů  k RD.

290. Revokaci bodu usnesení  č.10 ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.11.2010 – Měsíční odměnu zastupitelům obce, kteří jsou pro svoji činnost neuvolněni  ve výši 540,- Kč hr. m. od 10.11.2010.

291. Rozpočtové změny  dle seznamu.

292. Realizaci lanového centra u rybníka Kocián v prostoru cvičiště pro psy a toto přestěhovat do spodní části zámeckého parku , za řeku.

293. Realizaci ubytovacích kapacit  v budově nové hasičské zbrojnice.

294. Záměr vybudování lanového centra , ubytovacích kapacit v nové hasičské zbrojnici a parkoviště u zámeckého parku - arboreta realizovat prostřednictvím IPRÚ Šumpersko a ukládá starostovi obce na uvedených záměrech intenzivně pracovat tj. projektová příprava, realizace žádostí o dotace atd.

295. Navýšení rozpočtu Mateřské škole na rok 2011 o částku 13 400,- Kč - roční pojistné právní ochrany, 11 200,- Kč na kroužek anglického jazyka, 14 000,- Kč doprava dětí na plavání, 5 000,- Kč na dopravu a účastnické poplatky pro děti na výtvarné a ekologické programy.

296. Finanční podporu ve výši 30 000,- Kč v rámci kulturního léta obce provozovateli restaurace U Tygra,  Kociánov č.p. 4, 788 11 Loučná nad Desnou dle jeho žádosti ze dne 16.6. 2011.

297. Záměr odprodat pozemku p.č. 1620/1 ( části, která je slepou v délce sousedící s p.č. 1050/2, LV č. 704 KÚ Rejhotice ) v KÚ Rejhotice v ceně 100 ,- Kč za 1m².

298. Obecně závaznou vyhlášku   2/2011, týkající se zrušení OZV 2/2010  o místních poplatcích a 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů.

299. Vyhlášku 3/2011  o místních poplatcích.

300. Vyhlášku 4/2011  o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů  .

301. Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Obcí Rapotín  a Obcí Loučná nad Desnou týkající se veřejné zakázky  na dodávky zemního plynu.

 

 

 

302. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Sdělení generálního ředitele Povodí Moravy  s.p.  a sdělení ,  ředitele  závodu Horní Morava  Povodí Moravy s.p. jako odpovědi  na dopis zaslaný obcí.

2.      propadení komunikace I/44 ( u zpomalovacího stupně v Rejhoticích  ,Velosteel Trading  s.r.o. ) tak jak obec na tuto možnost upozorňovala před tím, než k tomuto havarijnímu stavu došlo , zaslaným upozorněním.

3.      Stav ve věci realizace arboreta

-         návrhy cedulek ke stromům

-         návrhy stojanů

4.      Písemné sdělení Ski Klubu Šumperk  ve věci  stavby přechodové lávky

5.      Demografický stav obce k 2.6.2011 dle rozšířených možností výpočetního systému

6.      Stav ve věci dřevosochání 2011

- určení hostů pro slavnostní  otevření sportovního areálu Kociánov

- objednání účinkujících , ubytovatelů  a dalších souvisejících služeb

7.      Názor občanů místní části Rejhotice  k eventualitě  odstranění mostu u Velosteel Trading. s.r.o.  ) u restaurace Zálesí ) a jeho nahrazení lávkou  pro pěší. Názor je ve většině  nesouhlasný.

8.      Vyjádření občanů k napojení na veřejný vodovod  ( majitel VHZ Šumperk a.s.) v místní části Filipová. Vyjádření jsou  ve většině  souhlasná.

9.      Stav stavebních prací   a projektové přípravy 

- dokončován je  Sportovně rekreační areál Kociánov

·        Kulturní dům ( tančírna)

·        Skatepark

·        Dětské hřiště

-drobné práce

·        Oplocení budovy obecního úřadu včetně realizace bran

·        Realizace garážových vrat

·        Nový nábytek do kanceláře evidence obyvatel a platebního styku s občany

10.  Dopis hejtmana Olomouc. kraje, který se vztahuje k financování  drážní dopravy na regionálních tratích .

11.  V rámci 5.Klášterních hudebních slavností  Šumperk 2011 se bude dne 4.7.2011 ve 20 00 hod v kulturním domě  v Loučné nad Desnou konat  koncert Rožmberské kapely( hudba období gotiky , renesance a ranného baroka v dobových kostýmech a na dobové nástroje )

12.  Památník obětí 1.světové války  ( zajímavá archivní informace )

13.  Kamerový systém se záznamem , legislativní podmínky

14.  Konání řádné valné hromady  Vodohospodářských zařízení Šumperk , a.s.  s tím, že obec svého zástupce vysílat nebude.

15.  Slavnostní převzetí šeku velitelem JSDH obce  p. M. K.  a velitelem družstva p. L. T.  od hejtmana Olom.. kraje  dne  4.6.2011 v Obci Bludov ( určeno na pořízení a obnovu techniky  JSDH obce – 50% pořiz. nákladů ).

16.  Zahájení tvorby ÚPD Obce Loučná nad Desnou a ukládá starostovi obce do ÚPD vložit

·        plochu  pro výstavbu domova důchodců se zázemím

·        plochy pro výstavbu rodin. Domů

·        plochu pro stavbu otevřeného a krytého bazénu

·        plochu pro letní bobovou dráhu

·        zabývat se možností energetické soběstačnosti  obce tj. veřejných budov  ( UÚ, ZŠ ,MŠ, kulturní dům,hasičská zbrojnice, zdravotní středisko atd.  ) a dále pro obec jako celek

·        plochy pro nové parkoviště v případě, že střed  obce nebude parkovacími kapacitami pro  návštěvníky stačit

·        novou alternativu pro obchvat obce (I/44) tunel  Tři potoky – Kouty nad Desnou  a dále pokračovat  k již navržené variantě tunel pod ČHS

·        realizace  veřejně přístupné zeleně , parkovacích  míst  s možností rozšíření  technického zázemí  obce vedle budovy  OÚ

·        realizovat  protipovodňovou  ochranu obce v horních  částech toků  ( viz starý ÚPD obce   a Studie  protipovodňové ochrany okresu Šumperk z roku 1998).

17.  Možnost realizace lanového centra  ve středu obce  ( rybník Kocián ) a ukládá starostovi obce  tento záměr projednat  s možnými zájemci z podnikatelské sféry.

18.  Plnění rozpočtu obce  31.5.2011

19.  Vyčištění přejezdu  Filipová – přehlednost trati při přejíždění přejezdu

 

 

Starosta                                                           Ing. Pavel Martínek            .................................

 

Ověřovatelé zápisu                                      p.Mojmír Kovařík                      .................................

 

                                                                        p. Bohumil Tkadlec                      .................................

 

zapisovatelka                                                   pí. Helena Tkadlecová           .................................

 

Zveřejněno: 21. 6. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 20.6.2011

Zpět nahoru