Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ konaného 13.5.2011

Prodej bytu v domě č.p. 78, prodej bytového domu č.p.164, výběrové řízení správce rekreačního areálu Kociánov a referent odpadového hospodářství , správy rozvodů pitné vody a odpadních vod ,vč.ČOV

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU  KONANÉHO DNE 13.5.2011 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO  ÚŘADU

 

Veřejné zasedání  bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných  zastupitelů obce :10

Omluveni .                                                1

Neomluveni :                                             0

Ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec, p. Ing. Miroslav Pospíšil

Zapisovatel : pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání :

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Územní plán obce
 5. Obnova kříže u r.d.J.
 6. Výběrové řízení na obsazení pracovních míst
 7. Dovybavení JSDH
 8. Označení stromů zámecký park
 9. Projekty obce
 10. Patronát nad veřejně prospěšnými pracemi
 11. Obnova VO Rejhotice ,Kouty nad Desnou
 12. Sdělení Povodí Moravy s.p.
 13. Invest. Záměr obce – základní škola
 14. Parkoviště kulturní dům
 15. Partnerská smlouva – Chuť Jeseníků
 16. Stromořadí  - pamětní kámen
 17. Nákup žacího stroje
 18. Vytápění zdrav. Střediska – projekt
 19. OZV – měnící staré OZV
 20. Prodej majetku obce
 21. Rozpočtové změny
 22. Směrnice 1/2011
 23. Ostatní
 24. Na vědomí
 25. Podněty  a  náměty občanů
 26. Závěr, poděkování za účast

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

  

Zastupitelstvo obce schvaluje :

221. Smlouvu č. 08/2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a ing.arch  Dujkou týkající  se realizace územního plánu obce.

222. Smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Allanem Doupalem , kamenosochařem  týkající se obnovy kříže vedle rodiny J. .

223. Realizace způsobu tajného hlasování ve věci  výběru zaměstnance  na obsazení pracovního místa  - referent odpadového  hospodářství, správa rozvodů pitné vody a odpadních vod včetně  ČOV , systémem starosta  4 hlasy  a každý další zastupitel 1 hlas.

224.Zvolení p. L. S.  bytem 788 11Loučná nad Desnou na pracovní místo  - referent odpadového  hospodářství, správa rozvodů pitné vody a odpadních vod včetně  ČOV.

225. Realizace způsobu tajného hlasování ve věci  výběru zaměstnance  na obsazení pracovního místa  - správce rekreačního areálu Kociánov systémem  místostarosta   4 hlasy  a každý další zastupitel 1 hlas.

226.Zvolení p. D. Š. bytem 788 11 Loučná nad Desnou na pracovní místo   správce rekreačního areálu Kociánov.

227. Přijetí  příspěvku  z rozpočtu Olomouckého kraje  na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky  a nákup ve výši 18.500,- Kč a spolufinancování  obce minimálně  ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje  - 18.500,- Kč.

228.  Smlouvu o poskytnutí příspěvku Mezi Olomouckým krajem  a Obcí Loučná nad Desnou týkající se  poskytnutí příspěvku  na částečnou  úhradu výdajů na zajištění akce schopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí .

229. Text kroniky Obce Loučná nad Desnou za rok 2009 a odměnu kronikáři obce  Ing. P. M., bytem 788 11 Loučná nad Desnou ve výši 10 tis Kč.

230.  Realizaci označení stromů v zámeckém parku  dle určení starostou obce .

231. Realizaci projektů

-         realizace veřejného  osvětlení v úseku od  branky  Alžběta – Florián kolem zámecké kaple k I/44 u restaurace Na staré poště

-         nasvětlení přechodu  v místní části Rejhotice  u r.d. p.P. T.

-         přístupu na terasu grotty v zámeckém parku

232. Smlouvu o dílo č.  102 11 R mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Energorozvody  s.r.o.  týkající se obnovy  VO v úseku  Kouty nad Desnou , Polesí LČR – chata pí. Klimešové.

233.  Zaslání sdělení řed. Povodí Moravy  s.p. ve věci konstatování  stavu na řece Desné   a dotazu na občany  žijící v části obce  Rejhotice ( v úseku od I/44 Strongwood most k I/44 most u Zálesí ) ve věci ve věci možného nahrazení mostu pěší lávkou .

234.  Podání žádosti o dotaci  na dostavbu základní školy  v celkovém investičním  objemu  7 mil Kč  a prohlášení o vlastním podílu ve výši 40 % z celkového objemu  ( 0,8 mil Kč).

235. Realizovat v rámci  IPRÚ parkoviště u zámeckého parku Loučná nad Desnou  a sdělení zaslat na Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.

236. Navýšení rozpočtu základní škole  o 33 tis Kč dle žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Věry Turkové s určením na úhradu pojistné smlouvy na pojištění právní ochrany  základní školy.

237.  Partnerství obce  Loučná nad Desnou v projektu Chuť Jeseníků, gastr. festival  a souhlas  s uváděním loga při propagaci tohoto festivalu .

238. Umístění pamětního kamene  k výsadbě stromořadí u  has. zbrojnice  žáky základní školy pod patronací Správy chráněné oblasti Jeseníky u příležitosti Dne země.

239.  Nákup žacího stroje  do 15 tis Kč pro  nájemníky domu č.p. 72 Loučná nad Desnou pro údržbu veřejných ploch dle dříve schváleného systému údržby zeleně.

240.  Realizace  projektu vytápění zdravotního střediska  ( např. plyn nebo jiné řešení ).

241.  Obecně závaznou vyhlášku  č. 1/2011 týkající se zrušení  obecně závazných vyhlášek .

242.. Rozpočtové změny  dle seznamu

243. Směrnici 1/2011

244. Prodej bytové jednotky č. 3 ve II.NP v bytovém domě č.p. 78 Loučná nad Desnou sestávající z 1x předsíň, 2x pokoj, 1x kuchyň, 1x lodžie, 1x šatna, 1x WC a 1x koupelna o celkové ploše 59,48 m2 a podílem na společných částech domu a pozemku p.č. st.210 k.ú. Kociánov (zastavěná plocha a nádvoří) ve výši 794/10000 za cenu 500 tis Kč zájemci s nejvyšší nabídkou -  panu T. D., Loučná nad Desnou 788 11.

245.    Prodej bytového domu na adrese Rejhotice č.p. 164 o šesti bytových jednotkách v Loučné nad Desnou na  pozemku p.č. st.183 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Rejhotice včetně pozemku p.č. st.183 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Rejhotice za cenu 1 611 tis Kč ( milion šestsetjedenáct tisíc korun)  zájemci s nejvyšší nabídkou –paní: J. S., 788 11 Loučná nad Desnou.

246. Prodej pozemku parcela 19/2, výměra 70 m2, zahrada,  v katastrálním území  Kociánov v Loučné nad Desnou za cenu 500 Kč/m2  – panu : Ing C.– majitel parcely p.č. 18/1 – jedná se přístupovou cestu

247. Prodej pozemku parcela 20/2, výměra 250 m2, zahrada,  v katastrálním území  Kociánov v Loučné nad Desnou za cenu 500 Kč/m2  – panu : Ing C. – majitel parcely p.č. 18/1 – jedná se přístupovou cestu.

248. N Prodej pozemku část parcela 164/6, výměra 286 m2, ostatní plocha, odprodávaná část cca 100 m2, po jeho rozdělení geometrickým plánem, v katastrálním území  Rejhotice v Loučné nad Desnou za cenu : 50,- Kč/m2 žadatelům – manželé R. , Loučná nad Desnou.

249. Rozdělení pozemku parcela 164/6, výměra 286 m2, ostatní plocha, odprodávaná část cca 100 m2, geometrickým plánem pro odprodej dle předchozího bodu.

250. Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelového zemního vedení (přípojka) NN pro stavbu „Kouty n/D. – Pluskal, parc. 344, NNk“ dotčený pozemek:

- 348/2 v  k.ú. Přemyslov

- dle žádosti ELMONT Lipová s.r.o. Janáčkova 748, 790 01 Jeseník.

251. Zřízení věcného břemene pro V. J. (smlouvou o zřízení věcného břemene) - pro umístění kanalizační přípojky k domu č.p. 43 v Koutech nad Desnou pro pozemek: 232/3 v  k.ú. Kouty nad Desnou – schvaluje se pro vklad do KN .

252. Podání žádosti na převod pozemků s vlastnickým právem pro: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu :Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vedených k dnešnímu dni na listu vlastnictví č. 6000 pro k.ú. Filipová, Kociánov, Kouty nad Desnou, Rejhotice v obci Loučná nad Desnou dle zákona 172/1991 v platném znění za splnění v něm stanovených podmínek bezúplatným převodem do majetku obce Loučná nad Desnou. Jedná se o pozemky p.č. - seznam přiložen -  pod komunikacemi, zpevněnými plochami a plochami obsahujícími zeleň. Ostatní pozemky předpokládající výkup z LV 6000 budou řešeny samostatně.   

253.    Podání žádosti na převod pozemků s vlastnickým právem pro: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu :MNV Loučná nad Desnou k dnešnímu dni na listu vlastnictví č. 1 pro k.ú. Filipová, Kociánov, Kouty nad Desnou, Rejhotice v obci Loučná nad Desnou dle zákona 172/1991 v platném znění za splnění v něm stanovených podmínek zápisem v evidenci Katastru nemovitostí do majetku obce Loučná nad Desnou. Jedná se o pozemky a budovy p.č. - seznam přiložen -  doposud nepřepsané v evidenci katastru nemovitostí..

Seznam pozemků k žádosti o převod pozemků s vlastnickým právem pro: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu :Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vedených k dnešnímu dni na listu vlastnictví č. 6000 pro k.ú. Filipová, Kociánov, Kouty nad Desnou, Rejhotice v obci Loučná nad Desnou dle zákona 172/1991 v platném znění za splnění v něm stanovených podmínek bezúplatným převodem do majetku obce Loučná nad Desnou.

Pozemky pro bezúplatný převod:

k.ú. Filipová :    KN 615/4,        58 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  KN 615/5,        85 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  KN 794,           31 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  ZE 615/1 GP,            353 m2,

k.ú. Kociánov   :   KN 631/4,        5407 m2, ostatní plocha – jiná plocha

                  KN 631/6,        312 m2, ostatní plocha – jiná plocha

                  KN 830/2,        381 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

k.ú. Rejhotice:      KN 622,           240 m2, ostatní plocha – neplodná půda

                  KN 623,           843 m2, ostatní plocha – jiná plocha

                  KN 1573,         173 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  KN 1580,         100 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  KN 1583,         496 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  KN 1589/1,      403 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  KN 1592/2,      121 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  KN 1592/3,      73 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  KN 1593,         1284 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  KN 1593,         1888 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  KN 1629/2,      295 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

                  ZE st.54 PK,      29 m2,

                  ZE st.254 PK,           19 m2,

                  ZE 172/2 PK,           54 m2,

                  ZE 174/1 PK,           21 m2,

                  ZE 1580 GP,      17 m2,

                  ZE 1592/1GP,              233 m2,

k.ú. Kouty nad Desnou:

                  ZE 381/102 EN,   35 m2,

 

  

Seznam pozemků k žádosti o převod pozemků s vlastnickým právem pro: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu :MNV Loučná nad Desnou k dnešnímu dni na listu vlastnictví č. 1 pro k.ú. Filipová, Kociánov, Kouty nad Desnou, Rejhotice v obci Loučná nad Desnou dle zákona 172/1991 v platném znění za splnění v něm stanovených podmínek zápisem v evidenci Katastru nemovitostí do majetku obce Loučná nad Desnou. Seznam pozemků a budov:

k.ú. Filipová  :      KN 615/1,        1219 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

k.ú. Kociánov:  ZE 840/1 PK,           21 m2,

                  ZE 840/2 PK,           118 m2,

k.ú. Rejhotice:      KN 1486/2,      1832 m2, vodní plocha – koryto vodního toku

                  ZE 448/102 EN,   352 m2,

                  ZE 447/1 PK,           43 m2,

k.ú. Kouty nad Desnou:

                  KN 236/1,        132m2, trvalý travní porost

 

254.  Nátěr střechy obecního úřadu.

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 

255. Patronát nad akcí  občanského sdružení Altis Ski tour o.s.   předloženou dne 2.5.2011 jako veřejně prospěšnou činnost.

256. Prodej pozemku část parcela 443/4, výměra 417 m2, ostatní plocha, odprodávaná část cca 123 m2, po jeho rozdělení geometrickým plánem, v katastrálním území  Rejhotice v Loučné nad Desnou

 

 

257. Zastupitelstvo obce  bere na vědomí : 

1.      Konání  akce Rallye Rejvíz ve dnech 27.5. až 28.5. 2011 , upozornění občanům  na zvýšenou opatrnost  v souvislosti s pohybem záchranných vozů

2.      Přehled stavebních a dalších akcí :

-         dokončení sportovně rekreačního areálu Kociánov ( stavba skateparku )

-         úprava ve spodní části  zámeckého parku ( rovnání terénu )

-         obnova kříže vedle rd J.

-         výsadba stromořadí pod patronací SCHKOJ ze strany žáků základní školy

-         úprava plochy kolem starého hřbitova

-         úprava vstupu do bytu rodiny Lukášových vedle  vstupu do školní jídelny

-         obnova nábytku do zasedací místnosti OÚ

-         realizace vybavení kanceláře pí. T.

-         realizace nových internetových stránek

3.      Pozvání z družebního města Linden na slavnosti  města  v termínu 5.8.-7-8.2011 s tím, že z účasti se omlouváme

4.      Konání parkového běhu  dne 11.5.2011 a podání žádosti o finanční podporu ze strany pořadatelů – ZO AVZO Rybník Kocián Loučná nad Desnou na Olomoucký kraj

5.      Vyjádření správce toků Lesy ČR, s.p. k Hučivé Desné, kú Kouty nad Desnou ČHP 4-10-01-02

6.      Zájezd zaměstnanců druž, města Sosnicowice  do Loučné nad Desnou  s návštěvou

-         PVE Dlouhé Stráně

-         Hrad Bouzov

-         Papírna Velké Losiny

7.      Snahy o vznik  Národního parku Jeseníky a tyto odmítá, neboť se územně z větší části týkají katastrálních  území Obce Loučná nad Desnou ( viz akce ministra životního prostředí ČR v Jeseníku )

8.      Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR ( odvolání )

9.      Nabídka zajištění úvěru  z nebankovního sektoru  Real Aliance

10.  Nabídka na informační systém zámeckého parku od Jena – Jesenické nakladatelství

11.  Nabídku vypracování projektové dokumentace  - Chodník za družinou – Projekce s r.o.

 

 

 

 

Starosta obce                                                   Ing. Pavel Martínek             ................................

 

 

Ověřovatelé zápisu                                      p.Bohumil Tkadlec                  ................................

 

                                                                       

 Ing.Miroslav Pospíšil .................................

 

 

Zapisovatelka                                                   pí. Helena Tkadlecová            ................................

Zveřejněno: 17. 5. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ konaného 13.5.2011

Zpět nahoru