Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ konaného 13.4.2011

IV. změna ÚPD Loučná nad Desnou , oplocení, brány,garážová vrata obecního úřadu...

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU  KONANÉHO DNE 13.4.2011 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO  ÚŘADU

 

Veřejné zasedání  bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných  zastupitelů obce :           10

Omluveni :                                                        1

Neomluveni :                                                    0

Ověřovatelé zápisu : p. Tkadlec Bohumil, p. Kopecký Martin

Zapisovatel : pí. Tkadlecová Helena

 

Program veřejného zasedání :

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Busta F.Kleina umístění ,stojan
 5. Restaurování kamenného kříže
 6. Oplocení,  brány a garážová vrata  obecního úřadu
 7. Obnova nábytku v budově OÚ
 8. Kanalizace Filipová – smlouva o dílo
 9. Závěrečný účet  obce  za rok 2010
 10. Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření obce 
 11. Cenové sazby kulturní dům
 12. Umístění vysílacího internetového zařízení
 13. IV. změna ÚPD obce Loučná nad Desnou 
 14. Stanovení vyvolávací ceny za byt
 15. Stanovení vyvolávací ceny za dům č.p. 164 Rejhotice
 16. Překlenovací úvěr
 17. Terénní úpravy  - spodní část parku
 18. Vyvěšování moravské zemské vlajky
 19. Vyřazení hmotného inv. majetku
 20. Obnova ZŠ -realizace kabinetu
 21. Sdělení ČIŽP  ve věci MVE na řece Desné
 22. Účast  zástupců  obce ve městě Sosnicowice
 23. Dřevosochání 2011
 24. Kulturní léto – příspěvek žadateli
 25. Obnova komunikace  chat, oblast  ( Kouty n.Des. )
 26. Žádost p. Podzimka – vyrovnání plateb
 27. Prodej, pronájem,  odkoupení pozemků
 28. Ostatní
 29. Na vědomí
 30. Podněty  a  náměty občanů
 31. Závěr, poděkování za účast

 

Program  veřejného zasedání byl jednohlasně schválen  a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13.4.2011

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

186. Revokaci  č. usnesení  138 z veřejného zasedání  zastupitelstva obce  konaného dne 2.3.2011 a text  realizace  umístění busty Franze Kleina  v budově OÚ ( chodbě )  a pískovcového podstavce dle nabídky Reného Seifrieda  ve variantě točený sloup.

187. Restaurování  kamenného kříže  ( rod.  J.) v ceně do 72 tis  Kč .

188. Realizace dálkově ovládaných bran  včetně oplocení dvora  obecního úřadu v ceně do 150 tis Kč.

189. Realizace dálkově ovládaných garážových vrat – výklopných  dle potřeb  obecního úřadu   ( garážování techniky )  v souvislosti s pořízením nové techniky  v ceně do 250 tis Kč.

190. Nákup nových stolů a židlí  do zasedací místnosti budovy obecního úřadu v provedení stejném jako v kulturním domě.

191. Realizaci nového nábytku  v budově OÚ  dle určení starostou obce  ( kancelář evidence obyvatel a další ).

192. Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720488586 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kooperativa pojišťovna , a.s.

193. Smlouva o dílo  č.11 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Voding Hranice  spol. s r.o. týkající se kanalizace  Filipová včetně  místně nazývané části Kolonka ( Filipová, Rejhotice ).

194. Závěrečný účet Obce Loučná nad Desnou za rok 2010.

195. Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření Obce Loučná nad Desnou za rok 2010 s výhradami  a odstranění jejich nedostatků dle zprávy.

196. Doplnění cenových  sazeb za zapůjčení kulturního domu   a zapůjčení kulturního domu na dobu trvání do  1 hodiny – 1.000,- Kč ( obřady )  a za každou další hodinu  1.000,- Kč  pro soukromé osoby.

197. Revokaci bodu usnesení č.1284 ze dne  29.9.2010 a schvaluje  cenu pronájmu kulturního domu  za účelem  konání kulturních akcí ve výši 8 tis Kč.

198. Umístění vysílacího internetového zařízení na nepoužívaný sloup osvětlení lyž. vleku za podmínky poskytování  internetového  připojení pro obecní úřad  zdarma  za podmínky stanovení odpovídající rychlosti připojení .

199. Dle § 6,odst.6) písm .b zákona č.183/2006 Sb . o územním plánování  a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů  ( stavební zákon ) způsob pořizování změny územního plánu Obce Loučná nad Desnou, uzavřením smlouvy  s fyzickou osobou splňující  kvalifikační požadavky ve smyslu § 24,odst. 1) a 3) písm.a) stavebního zákona.

200. Mandátní smlouvu č. 3 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Arch. Jitkou Ingrovou týkající se pořízení změny č.4 Územního plánu Obce Loučná nad Desnou.

201. Jmenování starosty obce  určeným zastupitelem  pro spolupráci  v pořizování změny ÚPD obce .

202. Změnu vyvolávací ceny za byt po rodině A. na 450 tis Kč.

203. Vyvolávací cenu  za dům č.p. 164 Rejhotice  ve výši 1300 tis Kč  a tento za tuto minimální cenu odprodat.

204. Záměr obce  vzetí si překlenovacího úvěru v souvislosti  s připravovanými stavebními a dalšími investičními akcemi ( dotace z fondů EU   a  dalších ).

205. Provedení terénních úprav  ve spodní části zámeckého parku – vyrovnání terénu a vytvoření terénní lavice pod svahem .

206. Vyřazení hmotného investičního majetku  v roce 2011 dle přehledu .

207.  Realizace druhé části místnosti ZŠ č. 213 v ceně do 50 tis Kč.

208. Sdělení ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ve věci rozhodnutí o pokutě MVE, provozovatel Ing. L. B.

209.  Účast  zástupců obce na svátcích města  v družebním městě Sosnicowice  v počtu osob  a úhradě  nákladů dle určení starostou obce .

210. Konání Dřevosochání 2011 s programem , pozvání hostů a úhradou nákladů dle určení starostou obce  realizovat v rámci  Dřevosochání 2011 v pátek 26. srpna 2011  slavnostní otevření  dokončeného sportovně – rekreačního areálu s občerstvením pro veřejnost dle určení starostou obce .

211. Příspěvek na kulturní léto  2011 ve výši 40 tis Kč na pořádání akcí dle seznamu p. P. S.i, Kociánov 70 ; 788 11 Loučná nad Desnou.

212. Obnovu komunikace  v chat oblasti  po etapách  dle fin možností obce.

213. Povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2011/2012, která s sebou nese pro zřizovatele  povinnost dofinancovat zvýšené výdaje  na vzdělávací činnost základní školy , a to nad výši stanovenou krajským normativem , na základě žádosti ředitelky ZŠ v Loučné nad Desnou  .Zřejmě nastoupí od 1. září 2011 o 31 žáků méně než je stanoven republikový průměr.

214. Žádost o pronájem pozemku p.č. 233, výměra 723 m2, zahrada, k.ú. Filipová  z majetku České republiky s příslušností hospodařit – Pozemkový fond České republiky.

215. Za účelem vypořádání pozemků pod místní komunikací č. 3b na p.č. KN 548/2 v místní části Kouty nad Desnou  směr Anenské hory provést zaměření skutečného stavu komunikace s provedením geometrického plánu ve vazbě na dotčené pozemky vedené ve zjednodušené evidenci v k.ú. Kouty nad Desnou.

216. Za účelem vypořádání pozemků pod místní komunikací č. 12c (K. – spojka) na p.č. 1530 v k.ú. Rejhotice v místní části Rejhotice provést zaměření skutečného stavu komunikace s provedením geometrického plánu pro vypořádání pozemků.

217. Na základě geometrického plánu provést vypořádání pozemků pod místní komunikací č. 12c (K. – spojka) na p.č. KN 1530 v k.ú. Rejhotice v místní části Rejhotice zahrnující pozemky ve zjednodušené evidenci p.č ZE st.39 (PK) a p.č. ZE 218 (PK) výkupem od majitelky K. D., Králíky, za výkupní cenu 10 ,- Kč/m2.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 

218. Vyvěšování  tzv . moravské  zemské vlajky na budově obecního úřadu  dle žádosti Moravské národní obce , o.s.

219. Neuznat finanční požadavky ze strany SKIPROSPORT s.r.o. p. P.  týkající se zimní údržby komunikací v Koutech nad Desnou a trvá na úhradě  stanovených místních poplatků v plné výši..

 

220. Zastupitelstvo obce  bere na vědomí :

 

1. Jednání s Povodím Moravy s.p.  ve věci obnovení staveb  po povodni v řece Desné v některých částech  ( špatný stav zdi u restaurace  Zálesí)   může v důsledku  zvýšeného stavu dojít k vybřežení řeky a ohrožení obyvatel.

2. Předběžný program Dřevosochání  2011 včetně slavnostního otevření  Sportovně rekreačního areálu Kociánov.

3. Přehled dotací z Olomouckého kraje, které získaly jednotlivá sdružení  a zájmové organizace  mající své sídlo  nebo realizující   své záměry na území obce Loučná nad Desnou do 3/2011.

4.Stav ve věci žádosti o finanční podporu – Stavba lávky  na Červenohorském sedle.

5. Přehled  dotací schválených obcí  do 03/2011 a dotací neschválených .

6. havarijní stav tribuny TJ Spartak.

7. Přehled  prací  realizovaných  do 03/2011

-         kácení havarijních dřevin

-         úprava zasedací místnosti OÚ

-         spuštění vodních prvků ( zámecký park )

-         soc. zařízení ZŠ , úprava kabinetu

8. Školení zástupců obce  ve věci zřizování JSDH  a upozornění na možná úskalí

-         jízdy s dopravní a další  technikou bez souhlasu zřizovatele

-         poskytování služeb ( čištění studní, kanalizací atd. )

-         posloupnost v povolávání zásahové techniky tj. jednotlivých JPO dle IZS Ol. kraje a schválení Ministerstva vnitra ČR

9. Stav ve věci exkurzí na PVE Dlouhé Stráně, zapojení lyž areálu – lanovky.

10. Bezpečnostní zprávu  o nápadu trestné činnosti   a stavu veřejného pořádku  ve služebním obvodě  OOP Velké losiny  z a období  od 1.1.2010 do 31.12.2010.

11. Žádost o opravu místní komunikace  ze dne 24.2.2011 ( chatová oblast ).

12. Zapůjčování objektu kulturního domu bude zdarma pouze  místním sdružením  a organizacím  v případě skupiny osob  nesdružených ve sdružení  resp. organizaci bude pronájem realizován  jako soukromé osobě  v souladu s pravidly .

13. Stanovisko Lesy ČR  s.p.  k záměru místní rozhledny v kú Přemyslov.

14.  Nabídka na nákup traktoru  JOHN DEERE řady 5M ( výrazné slevy ).

 

 

 

 

Starosta obce                                       Ing. Pavel Martínek                        .................................

 

Ověřovatelé zápisu                          p. Bohumil Tkadlec                                  .................................

 

                                                            p. Martin Kopecký                                .................................

 

zapisovatelka                                       pí. Helena Tkadlecová                 .................................

Zveřejněno: 14. 4. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ konaného 13.4.2011

Zpět nahoru