Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 10.1.2005

Stroj na údržbu běžeckých tras, noční soutěž hasičů - dotace, žádosti o dotace- zám. park, kříž Rejhotice, obnova kostela Vřesová studánka

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSZVA OBCE , KONANÉHO DNE 10.1.2005 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 9
omluveni : 3
neomluveni : 0
oveřovatelé zápisu : p. Tkadlec, p. Opršál
zapisovatel : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatele zápisu
Stroj na údržbu běžeckých tras
Noční soutěž hasičů – dotace
Obnova budovy penzionu pro důchodce – změna koncepce
Odměna odstupujícímu starostovi sdružení hasičů
Odměny knihovnicím
Žádosti o dotace – zám. park, kříž Rejhotice, obnova kostela Vřesová studánka
Dovybavení turistické ubytovny domeček
Generální oprava has. automobilu Avia
Žádost na dovybavení JSDH na Ol. kraj
Návštěva družeb. města Lindenu
Revokace usnesení bodu č. 395
Převod částky za výtoč
Ostatní
Ukládá
Na vědomí
Podněty občanů
Ukončení veř. zasedání, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.


Zastupitelstvo obce schvaluje :

414. Výsledek výběrového řízení na dodávku zařízení na úpravu běž. lyž. tras a smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Živa zemědělská obchodní , a.s.
415. Smlouvu o pronájmu vozidla na úpravu běžeckých tratí mezi Obcí Loučná nad Desnou jako pronajímatelem a Sdružením cestovního ruchu Šumpersko – Jeseníky jako nájemcem
416. Grantovou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a MMR ČR, týkající se poskytnutí finanční podpory na konání mezinárodního setkání hasičů partnerských obcí v regionu Glacenzis - noční hasičské soutěže a současně i finanční příspěvek , tzv. díl na financování této akce
417.Založení nového účtu za účelem financování noční hasič. soutěže a získání dotace na tuto akci
418. Změnu koncepce, týkající se opravy budovy kina a to z původní koncepce has. zbrojnice , bytu pro správce a komerční ubytování na koncepci :
1. Realizaci DPS , včetně zázemí ( je možné získání dotace )
2. Realizace zázemí pro JSDH za stávající garáží ( šatna , sprchy a soc. zařízení )
3. Realizace zařízení ke kinosálu
4. Zvětšení kapacity sálu v přízemí jako součásti DPS – klub důchodců
419. Odměnu odstupujícímu starostovi SDH p. Hynku Vaňatkovi ve výši 2.500,-Kč a poděkování za jeho dlouholetou práci pro JSDH- organizační složku obce
420. Odměny knihovnicím za rok 2004
421. Žádost o dotaci na obnovu zámec. parku s tím, že se obec zavazuje uhradit spolupodíl na danou akci
422. Žádost o dotaci na obnovu kříže v Rejhoticích s tím, že se obec zavazuje uhradit spolupodíl na danou akci
423. Realizovat žádost o dotaci na obnovu zámec. parku prostřednictvím Ing. Skály
424.Žádost o dotaci na obnovu kostela na Vřesové studánce s tím, že obec se zavazuje uhradit spolupodíl na danou akci
425. Realizovat dovybavení soc. zařízení do turistické ubytovny – domečku tak, aby tento odpovídal hygienickým požadavkům
426. Realizovat gen. opravu vozidla Avia
427. Podání žádosti o příspěvek na věcné vybavení JSDH a dofinancování odpovídajícího podílu
428. Návštěvu druž. města Lindenu ve složení řidič + 3 ( zastupitelé obce, případně další )
429. Schválený bod usnesení č. 395/04 z veřejného zasedání ze dne 16.12.2004 přesunout do polohy bere na vědomí
430. Převod částky fin. prostředků , určenou na výtoč z obce na Kociánov s.r.o. , a to dle možností obce – postupně
431. Následující podporu Sdružení hasičů Loučná nad Desnou
- užívání nemovitostí – has. zbrojnic za účelem setkávání, provádění oprav techniky, uložení has. materiálu , a výcviku
- užívání techniky za účelem výcviku na místě
- užívání techniky pro přepravu na soutěže s tím, že PHM si bude sdružení hradit samo, pokud nezíská na tyto náklady fin. podporu od obce
- zákaz používání techniky pro poskytování služeb bez souhlasu starosty obce, po souhlasu s poskytnutou službou bude ½ poplatku náležet obci a ½ hasičům
432. Restaurování pomníku padlých 1. sv. války a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Alanem Doupalem

433. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22.9.2004 č.j. 1Cmo 49/2004-II 2
Žádost o vyjádření k předložené urbanistické studii – návrh projektu sportovního a kulturně rekreačního rozšíření skanzenu „ U Havlíčků „
Chybné uveřejnění volebních výsledků v loučenském zpravodaji, omluva starosty obce s tím, že další údaje budou uveřejněny v dalším čísle zpravodaje a na úřední desce
Projednáno zahájení akcí :
- ořez alejí – střed obce
- obnova pomníku – střed obce
- obnova střechy zámecké kaple
5. Snaha o zajištění dotace na obnovu oplocení, zámec . bran, výsadeb a grothy v zámeckém parku
Článek o Obci Loučná nad Desnou v časopise o přírodě a lidech Jeseníků Praděd ( podzim 2004 ) a jeho nezdařilá kvalita
Hrubý posudek rukopisu knihy o Loučné nad Des. ze strany RNDr. Zdeňka Gáby
Nabídka Strabag a.s. na obnovu komunikací střed obce, Filipová
Sbírka na vietnamské děti – oblečení , hračky, školní potřeby do konce ledna 2005, Langrova 33 – Trifox. Zájemci mohou přebytečné věci ale v dobrém stavu předat na tuto adresu.
Informace finančního úřadu

434. Zastupitelstvo obce ukládá :

Prověřit typ zásahů , ke kterým je JSDH Loučná nad Desnou jako JPO III vyvolávána has. poplachem – sirénami ( autonehody, utonulý apod.), zda k těmto může se svým zařízením , výcvikem a určením vyjíždět. Tuto otázku diskutovat s HZS Ol. kraje . ( Poslední případ – autonehoda mezi Loučnou nad Des. a Velkými Losinami )
Seznámit zástupce sdružení hasičů Loučná nad Desnou s podmínkami pro poskytování finanční podpory , t.j směrnicí č.8, bez jejichž splnění podpora nebude poskytována

435. Zastupitelstvo obce dává na vědomí :

Poděkování p. Václavu Tkadlecovi za záchranu života turistky a dále za výbornou práci Policie ČR a Horské služby, kterým se podařilo zachránit další lidský životstarosta obce Ing.Pavel Martínek
…………………………………………………………………………………………………...

ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec
…………………………………………………………………………………………………...

p. Jindřich Opršál
…………………………………………………………………………………………………...

zapisovatel : pí. Helena Tkadlecová
…………………………………………………………………………………………………...

Zveřejněno: 11. 1. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 10.1.2005

Zpět nahoru