Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 24.1.2011

Žádosti o dotace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 24.1.2011 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:   10

Omluveni:                                             1

Neomluveni:                                          0

Ověřovatelé zápisu: panBohumil Tkadlec , pan Josef Strnka

Zapisovatel:paní Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 

 1. uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Rozvody pitné vody v obci – převod na VHZ Šumperk a.s.
 5. Rozvod  vody a kanalizace Filipová
 6. Rozvod VO Filipová
 7. Soutěže

-  chodník Filipová

-  chodník Rejhotice

-  parkoviště  + přístup  k budově kultur. Domu  a parku

 1. Zřízení pracovních míst

-  ČOV, kanalizace a odpadové hospodářství

-  Správce Sportovně – rekreačního areálu Kociánov

-                                                         9. Žádosti o dotace :

-  kanalizace v obci

-  pořízení nové požární techniky

-  pořízení komunálního vozidla

-  obnova varhan v zámecké kapli

-  lávka ČHS, návrh rozdělení akce do 2 let

-  doplnění zahrady MŠ o další hrací prvky

-  obnova zeleně středu obce

-  realizace podzemních kontejnerů  na separaci odpadů

 1. Předání projektové dokumentace – lávka ČHS na Ol. kraj
 2. Hřiště s posilovacím zařízením vedle ZŠ
 3. Obnova sociálního zařízení v budově ZŠ
 4. Převod rezervního fondu ZŠ do investičního fondu  ZŠ, vybavení laboratoře chemie
 5. Rozhledna Přemyslov
 6. Mandátní smlouva  na zajištění monitor. zprávy
 7. Servisní smlouva  - výpočetní technika
 8. Záměr obce vydat OZV – užívání veřejného prostranství
 9. Záměr obce vydat  Směrnici – sazebník úhrad za poskytnutí informací
 10. Kulturní akce v obci
 11. Odměny členům zastupitelstva  a předsedům výborů zastupitelstva
 12. Akce – zasaď svůj strom
 13. Akce  - Evropská  noc pro netopýry
 14. Příspěvek mladým hasičům
 15. Klub seniorů – podpora
 16. Odkoupení parcely č. 669/1 v kú Filipová
 17. Rozpočet Svazku obcí údolí Desné
 18. Obnova rezervoáru nad rybníkem Kocián
 19. Parkovné -  parkoviště OÚ
 20. Marienmarket – účast
 21. Dům č. 164 Rejhotice – další záměr
 22. Sdělení na Úřad  reg. rady ve věci veřejné podpory
 23. Stavba ve spodní části zámeckého parku
 24. Zabezpečení Tančírny.
 25. Ostatní
 26. Na vědomí
 27. Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně , k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ  A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE  24.1.2011

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

80.  Záměr převodu vodovodů a vodojemů -  Kolonka, Rejhotice vklad do základního kapitálu do VHZ Šumperk a.s. formou za akcie , které budou  napsány v odpovídající hodnotě majetku na obec.

81.  Realizaci rozvodu  pitné vody v místní části  Filipová společně s VHZ Šumperk a.s.  s tím, že projekt bude  realizovat VHZ Šumperk a.s. , jeden ze  subjektů požádá o dotaci  , tj. Obec nebo VHZ Šumperk a.s.  , kdy vlastní podíl k poskytnuté dotaci budou hradit oba subjekty 50 % ku 50%.

82.  Realizace  soutěže na projektovou dokumentaci – obnova VO Filipová I. etapa.

83.  Realizace soutěží prostřednictvím firmy STILT  PROJECT S s.r.o.  na dodavatele akcí

-chodník Filipová

-chodník Rejhotice

-parkoviště  + přístup  k budově kultur. Domu

84. Zřízení  dvou nových pracovních  míst :

-ČOV , kanalizační síť a odpadové hospodářství

-správce  sportovně rekreačního areálu Kociánov

a podmínky  pro obsazení resp. výběr uchazečů.

84.  Podání žádosti o dotaci  na Olomoucký kraj  na výstavbu kanalizace  Rejhotice ( úhradu 50 % vlastního podílu k poskytnuté dotaci ze SFŽP ČR) v rámci programu „ Podpora výstavby  a obnovy vodohospodářské infrastruktury  na území Olomouckého kraje.

85.  Podání žádosti  o poskytnutí příspěvku  na pořízení požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH na Ol. kraj dle určení starostou obce  ve spolupráci s velitelem JSDH obce .

86.  Podání žádosti o  dotaci na pořízení komunálního vozidla LADOG  a prohlášení , že má vlastní podíl k poskytnuté dotaci.

87.  Podání žádosti  o dotaci na obnovu varhan v zámecké kapli  za Římskokatolickou obec s úhradou vlastního podílu  ze strany obce .

88.  Podání žádosti o dotaci na realizaci doplnění hracích a dalších prvků do zahrady mateřské školy dle určení ředitelkou  MŠ.

89.  Návrh podání žádosti o dotaci na realizaci lávky na Červenohorském sedle  se systémem rozdělení do 2 etap, kdy I. etapa  2011 ( Ol. kraj 7 mil, obec 1 mil Kč), II. etapa 2012 ( Ol. kraj 7 mil, obec 1 mil Kč ).

90.  Podání žádosti  o dotaci  na Olomoucký kraj na realizaci kulturní akce – 5. ročník Dřevosochání 2011.

91.  Předání projektové dokumentace  - Lávky na Červenohorském sedle  Ol. kraji v případě zájmu stavbu realizovat .

92.  Podání žádosti o dotaci na obnovu zeleně ve středu obce  dle projektu Ing. Petra Kubeši  obnova kaštanové aleje  při vstupu do zámku a obnova  výsadby na hrobce rodiny Kleinů.

93.  Podání žádosti o dotaci na realizaci podzemních kontejnerů na třídění odpadů v prostoru panelového sídliště  v počtu hnízd dle určení starostou obce.

94.  Záměr vybudovat vedle školní jídelny ( nad jídelnou )  veřejné sportoviště s venkovním posilovacími zařízeními a krytým venkovním posezením .

95.  Obnovu sociálních zařízení v budově základní školy v rozsahu dle určení ředitelky základní školy.

96.  Převod  části finančních  prostředků z „ rezervního fondu „  do „ investičního fondu „ základní školy  na vybavení  odborné laboratoře chemie  .

97.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Zahrada  - Park – krajina s.r.o. , týkající se obnovy hrobky rodiny Kleinů.

98.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Ing. Vladimírem Šarmanem týkající se stavby rozhledny na Přemyslově  s tím, že si projektovou dokumentaci bude hradit provozovatel areálu.

99.  Mandátní smlouvu č. GHC/2010-12-67 mezi Obcí Loučná nad Desnou a GHC regio s.r.o.

100.    Servisní smlouvu SLA „ Partner Plus 2011“ č. 016/01/2011 – PF mezi Obcí Loučná nad Desnou a Design Cis, s.r.o. týkající se služby v oblasti údržby , správy , provozu  a rozvoje ITC.

101.    Záměr obce  vydat OZV o místním poplatku  za užívání veřejného prostranství .

102.    Záměr obce  vydat OZV resp. Směrnici  Sazebník úhrad  za poskytování informací podle zákona  č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.

103.    Realizaci kulturních akcí v obci pořádaných Obcí Loučná nad Desnou dle určení starostou obce.

104.    Odměny  členům zastupitelstva, výborů zastupitelstva  obce ve výši :

Měsíční odměna  zastupitelům obce , kteří jsou pro svoji činnost neuvolněni ve výši 513,- Kč hr., předseda kontrolního výboru  p. M. K. s měsíční odměnou   1.577,- Kč hr.m. , bytem 788 11 Loučná nad Desnou,  předseda finančního výboru  p.Ing. M. P. s měsíční odměnou    1.577,- Kč hr.m. , bytem 788 11 Loučná nad Desnou.

105.    Realizaci akce  Zasaď svůj strom , vysaď svou alej  v rámci akce den Země na výsadbu aleje  od has. zbrojnice  k starému hřbitovu ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky  a Základní školou Loučná nad Desnou s tím, že obec poskytne zázemí tj. občerstvení dle určení starostou  obce pro účastníky akce .

106.    Realizaci akce „ Evropská noc pro netopýry „  a občerstvení pro účastníky akce dle určení starostou .

107.    Příspěvek na mládež   při Sdružení  hasičů Čech , Moravy  a Slezska dle předloženého přehledu zaregistrovaných dětí ve výši  62 tis Kč dle dříve schválených pravidel .

108.    Že trvá na usnesení č. 24, že podpora na úhradu osobních nákladů tj. např. zájezdů v rámci Klubu seniorů  bude určena pouze pro trvale přihlášené občany v Obci Loučná nad Desnou.

109.    Odkoupení parcely  č. 669/1 v kú Filipová za cenu  dle určení starostou obce .

110.    Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí  Desné na rok 2011.

111.    Obnovu rezervoáru nad rybníkem Kocián – zlepšení stavu  nátoku vody.

112.    Cenu  parkovného na parkovišti obecního úřadu pro rodinu K.  300,- Kč jedno parkovací místo měsíčně.

113.    Účast na Marienmarktu v družebním městě Lindenu  konaném ve dnech 5. – 7. dubna  2011 a účastníky dle určení starostou obce .

114.    Záměr prodej bytového domu  č.p. 164 Rejhotice .

115.     Zaslání sdělení na Úřad region. Rady  ve věci žádosti o dotaci  - veřejná podpora na akci  Dostavba sportovně – rekreačního areálu Kociánov.

116.    Souhlas s architekt.  návrhem   stavby u spodní části parku.

117.    Provedení zabezpečení tančírny ( mříže ) z důvodu  umístění unikátního vybavení ( nábytku ).

118.    Smlouva o dílo 2008/2 – dodatek č.2  prodloužení smlouvy o dílo na rok 2011 - odborný dohled nad provozem vodojemů a vodovodů v obci  s Radomírem Dvořákem.

119.    Smlouva o dílo KK3/2008,2009 – dodatek č.2  prodloužení smlouvy o dílo na rok 2011 - odborný dohled nad provozem ČOV a kanalizace v obci s EKOZIS spol. s r.o.

120.    Prodej pozemku – část parcely KN 124/1, trvalý travní porost, výměra celkem 1056 m2, prodávaná část po zpracování geometrického plánu cca 730 m2, v katastrálním území  Kociánov  žadatel RealAliance – 100,- Kč/m².

121.    Prodej pozemku – část parcely KN 125/1, trvalý travní porost, výměra celkem 2919 m2, prodávaná část po zpracování geometrického plánu cca 66 m2, v katastrálním území  Kociánov  žadatel RealAliance – 100,- Kč/m².

122.    Souhlas se stavbou: pro stavbu zařízení distribuční soustavy :

- Loučná nad Desnou – Kouty,paní K. -NNv,NNk,č.st.: IV-12-8005170

- číslo stavby:IV – 12 – 8005170/1

na pozemcích - ZE PK 543/1, KN 303/1, 310, st. 173 v  k.ú. Kouty nad Desnou

-  dle žádosti Energorozvody s.r.o. Partyzánská 278, 790 70 Javorník

123. Souhlas se stavbou: pro stavbu rekonstrukce VO a objednání projekčních prací vyvolanou stavbou :

- Loučná nad Desnou – Kouty,paní K -NNv,NNk,č.st.: IV-12-8005170

- číslo stavby:IV – 12 – 8005170/1

124. Souhlas se stavbou: pro stavbu zařízení distribuční soustavy :

- Loučná nad Desnou, obec – připojení ČOV-NNk,č.st.: IV-12-8005719

- číslo stavby: IV-12-8005719

na pozemcích - 832/1, 697/1(ZE697), 691, 832/3k.ú. Kociánov

- dle žádosti ENPRO Energo s.r.o. Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí

125. Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelového zemního vedení NN pro pozemek:

- ZE PK 543/1, KN 303/1, 310, st. 173 v  k.ú. Kouty nad Desnou

- dle žádosti Energorozvody s.r.o. Partyzánská 278, 790 70 Javorník.

126. Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelového zemního vedení NN pro pozemek: 832/1, 697/1(ZE697), 691, 832/3k.ú. Kociánov.

- dle žádosti ENPRO Energo s.r.o. Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí.

127. Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o zřízení věcného břemene) - pro umístění kabelového zemního vedení NN pro pozemek: - ZE PK 608, ZE PK 610, KN 610/2, KN 611/1 v  k.ú. Filipová – již zbudované dílo – břemeno zaměřeno.

128. Za účelem zřízení přístupové cesty k parcele pro výstavbu p.č. 1050/2 k.ú. Rejhotice  zařadit stávající polní cestu na p.č. 1620/1 v k.ú. Rejhotice do pasportu komunikací obce jako účelovou komunikaci na žádost vlastníka stavební parcely.

129. Za účelem zřízení přístupové cesty k parcele pro výstavbu p.č. st 124/2 a p.č. 871 v k.ú. Kociánov zařadit stávající polní cestu na p.č. 842 v k.ú. Kociánov do pasportu komunikací obce jako účelovou komunikaci na žádost vlastníka stavební parcely.

 

130. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

1.      Stav  prací  na Sportovně rekreačním  areálu Kociánov , dodávka vybavení židlí, stolů a další. Zahájení prací jaro 2011 ( co nejdříve )

2.      Využívání kulturního  domu ( 70 různých akcí za rok )

3.      Poplatky – Lázeňský a rekreační poplatek, poplatek z ubytování – výsledky Počet ubytovaných  osob za rok  2010 byl 42 806

4.      Výsledek Tříkrálové sbírky 2011 v obci , vybráno  27.933,- Kč. Zvláště úspěšní byli paní D. a p. Ing. F.

5.      Jednání ve věci  převodu mostu  pod nádražím  Kouty nad Desnou na obec  a jednání týkající se  projektu  zvýšení průtočného profilu pod mostem ( zvýšení cca o 1,5 m )

6.      Žádost o finanční podporu  občanského sdružení  Obnova kulturního dědictví údolí Desné

7.      Vyhlášení výběrového řízení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu  na obsazení prac. místa  výkonného redaktora  a projektového manažera

8.      Zprávu likvidátora obchodní společnosti  JOKMA s.r.o. „ v likvidaci „  IC 46581987, se sídlem Loučná nad Desnou 57 ; PSČ 788 11 , o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního  zůstatku ke dni 20.12.2010

9.      Nemožnost podání žádosti o dotaci na SFDI CZ z důvodu majetkoprávních  problémů – chodníky Rejhotice –( není stavební povolení )

10.  Finanční dary obci :

1.S. H.                                     5 tis Kč

2.Horstav Olomouc                     3 tis Kč

3.Autodoprava , Zemní práce – Tománek Josef                   5 tis Kč

4.T. B.l                               15 tis Kč

5.P. N.  -Autodoprava              5 tis Kč

 

131. Ukládá  zastupitelstvu obce :

1.Předložit další návrhy do rozvojové strategie  obce , tj. náměty na realizaci akcí do roku 2016 ( projektová příprava )

2.Promyslet využitelnost pozemků , tj. ploch pro další rozvojové  plány obce , příprava resp. realizace ÚPD obce

 

 

starosta obce          Ing. Pavel Martínek        .....................................................

 

ověřovatelé zápisu            Bohumil Tkadlec                       ....................................................

 

                                       Josef Strnka                         ...................................................

 

zapisovatelka                  Helena Tkadlecová                 ...................................................

Zveřejněno: 25. 1. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 24.1.2011

Zpět nahoru