Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 10. 2021
a svátek má Brigita

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 27.5.2004

Dražba obecního majetku - ČHS, odstranění skládky - smlouva

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KONANÉHO DNE 27.5.2004 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 10
omluveni : 1
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec. p. MUDr. Miloslav Borek
zapisovatel : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných, schválení programu VZ
Volba ověřovatelů zápisu
Dražba obecního majetku
Pronájem hrobových míst
Prodej zeminy
Odstranění ekologické zátěže – skládka
Nákup přileb pro hasičský sbor
Žádosti o dotaci na zámecký park
Na vědomí
Ostatní
Náměty a připomínky občanů
Závěr, poděkování za účast

Zastupitelstvo obce schvaluje

430. Prodej parcely číslo 531/17 v kú Kouty nad Desnou ( parkoviště Červenohorské sedlo) a parcely č.158 v kú Kouty nad Desnou K3 Sport, s.r.o. v ceně 10 000 000,-Kč s následujícími podmínkami :
1.splátkový kalendář : 1 mil Kč do 30 ti dnů po podpisu smlouvy
2,3 do 20.3.2005
3,3 do 20.3.2006
3,4 do 20.3.2007
2.Převod majetku bude proveden až po zaplacení celé částky
3.Pokud celá částka nebude zaplacena do 20.3.2007 od podpisu smlouvy , propadnou
peníze dosud zaplacené ve prospěch obce a majetek zůstane dále obci
4.V případě , že bude pouze jeden účastník dražby a nebude zaplacen 1 milion ve lhůtě, výsledek se ruší

pořadí dražby : K3 Sport , s.r.o.

431.Prodej nemovitosti ,umístěné na parcele číslo 244 v kú Kouty nad Desnou Základní organizace DKV OSŽ Olomouc v ceně 20.000,- Kč.,
s následujícími podmínkami :
1. Převod majetku bude proveden až po úhradě kupní ceny
2. Vítěz dražby je povinen zaplatit částku do 30 ti dnů od podpisu smlouvy pokud tak neučiní je vítězem druhý ve stanoveném pořadí
3. V případě, že bude pouze jeden účastník a nebude zaplacena částka ve lhůtě, výsledek dražby se ruší

pořadí dražby : Základní organizace DKV OSŽ Olomouc

432.Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou BPS – Prastav , s.r.o. , týkající se prodeje zeminy Výběrové řízení na dodavatele rekultivace skládky TKO Loučná nad Desnou
433.Nákup 5 kusů přileb GALLET se zlatým štítem EURO
434. Zadání vypracování žádosti o dotaci Ing. Skálovi na obnovu oplocení a bran zámeckého parku a podání této žádosti o dotaci
435.Podání žádosti na Kraj Olomouc na zakoupení stroje na úpravu běžeckých tras
436.V návaznosti na bod ukládá pokud komunikaci včetně parkoviště ( povrch ) realizoval bývalý majitel,resp. uživatel restaurace , měla by si tento povrch včetně odvodnění opravit stávající majitelka s tím, že zastupitelstvo obce dále rozhodne, zda se bude na opravě této komunikace takto povrchově upravené podílet a v jaké míře.
437.Odměnu zaměstnancům obecního úřadu ve výši 40% základního platu , pokud mají do konce 5. měsíce odpracováno 80 dní z důvodu vyššího pracovního nasazení a práce přesčas.
438.Žádat na Minist. kultury ČR na vynětí ohradní zdi zám. parku ze seznamu nem. kulturních památek.
439.Rozdělení a odkoupení části parcely č.828 kú Kociánov z důvodu výstavby Sport. areálu
440.Smlouvu o dílo č.01/04 EU a č.02/04 EU mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ s.r.o.
441. Realizovat přívodní kanál k uvažované stavbě vodního kola
442.Odměnu členům kontrolní komise pí. Pipekové a pí. Tomečkové ve výši 1.580,- Kč

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
443Pronájem hrobových míst dopředu ( provedení základů dopředu ) p. Josefu Vernerovi

444.Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Rozhodnutí ministerstva živ. prostředí ve věci odvolání D+D , a.s. obnova chaty H+D – Červenohorské sedlo
Dopis řediteli Velosteel Trading, a.s. ve věci přípojky u domu č.p. 81
Jednání ve věci zajištění investora pro realizaci krytého bazénu
Stav ve věci žádostí o dotace
Výroční zpráva Charity Šumperk
Výsledek fin. kontroly poskytnutých finančních prostředků v rámci odstraňování povodňových škod 97
Oznámení o zavedení řízení ochrany živ. prostředí ČEZ a.s.
Potvrzen přílet vrtulníku M17 nebo M24 ze strany armády ČR v září 2004
Výsledek turnaje seniorů v kopané
Pomoc družební obce Sosnicovice při dotaci z fondu regionu ( Glacenzis )
Hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2003 a zprávu auditora o ověření roční účetní uzávěrky k 31.12.2003445.Zastupitelstvo obce ukládá starostovi :

K podání žádosti ze strany pí Doleželové ( provozovatelky restaurace Zálesí ) k opravě komunikace zjistit, zda byla komunikace - její povrch realizován ze strany MNV ( obec ) neboť tato je celá včetně parkoviště vybetonovaná
Jednat ve věci rolby a údržby lyžařských tras, že tyto bude udržovat obec svými řidiči a sdružení bude zajišt’ovat finanční prostředky
ZO ukládá předsedům komisí a výborů aktualizovat seznam svých členů , hlásit kvartální odměny


starosta obce Ing. Pavel Martínek-------------------------------------------

ověřovatelé zápisu p. Bohumil Tkadlec ------------------------------------------

p. MUDr. Miloslav Borek ----------------------------------

zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová --------------------------------------

Zveřejněno: 22. 6. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 27.5.2004

Zpět nahoru