Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.11.2010

Volba starosty obce, volba místostarosty obce, předsedů výborů

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  KONANÉHO DNE 10.11.2010 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

 

Počet zúčastněných  zastupitelů :      11

Omluveni :                                            0

Neomluveni :                                        0

Ověřovatelé zápisu :                         p. Bohumil Tkadlec, p. Martin Kopecký

Zapisovatel:                                          pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání

1.      Zahájení, uvítání přítomných, seznámení s výsledkem voleb do zastupitelstva obce

2.      Volba mandátové komise

3.      Slib členů zastupitelstva obce

4.      Volba ověřovatele zápisu

5.      Volba volební komise

6.      Volba návrhové komise

7.      Volba starosty a místostarosty obce

8.      Volba  předsedů jednotlivých výborů

9.      Žádost o dotaci na Olomoucký kraj – lávka ČHS

10.  Revokace usnesení  - půjčka kanalizace

11.  Dar farní obci – ozvučení zámecké kaple

12.  Žádost o dotaci na Ol. kraj – prevence kriminality

13.  Žádost o dotaci na Nadaci ČEZ – obnova osvětlení v obci

14.  Delegování zástupců do SOÚD

15.  Pojištění majetku – Koutecký les

16.  Rozpočtové změny

17.  Ostatní

18.  Na vědomí

19.  Ukládá

20.  Podněty , náměty občanů

21.  Závěr veřejného zasedání, poděkování za účast

 

Ing. Pavel Martínek  nás přivítal na ustavujícím  veřejném zasedání  zastupitelstva obce a          seznámil nás s programem  veřejného zasedání. Program byl schválen jednohlasně,  k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

 

Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Loučná nad Desnou

1.      Ing.Pavel Martínek navrhl složení mandátové komise : p.Jaroslav Sembdner, p.Jan Fišnar, p. Petr Richter. Členové mandátové komise byli zvolení jednohlasně

 1. Člen mandátové  komise p. Jaroslav Sembdner ověřil platnost osvědčení o zvolení členů zastupitelstva obce
 2. Ing. Pavel Martínek přečetl  slib člena zastupitelstva obce , členové zastupitelstva obce „slibují „  a slib podepsali
 3. Ing. Pavel Martínek  navrhl  zvolení členů volební komise , v komisi jsou zastoupeny jednotlivé politické strany , volební komise ve složení  : předseda p. Bohumil Tkadlec, členové- p. Radek Svedek, p. Gustav Přidalík
 4. Ing. Pavel Martínek navrhl zvolení návrhové komise ve složení : předseda-p Ing.. Pavel Martínek , členové : p. Ing. Miroslav Pospíšil , p. Tříska Pavel, schváleno jednohlasně
 5. Ing. Pavel Martínek navrhl ověřovatel zápisu p. Martina Kopeckého  a p. Bohumila Tkadlece, schváleno jednohlasně
 6.  Předseda volební komise p. Bohumil Tkadlec se ujal  funkce, aby provedl volbu starosty a místostarosty

-         dal hlasovat o tom, zda se bude volit tajným nebo veřejným hlasováním

-         výsledek hlasování - veřejné

-         předseda návrhové  komise Ing. Pavel Martínek  předal  návrhy na obsazení funkce starosty jako uvolněného zastupitele : p.Ing. Pavla Martínka

a na obsazení funkce místostarosty jako uvolněného zastupitele : p.Bohumila Tkadlece

8. Zastupitelstvo obce schválilo do funkce starosty p. Ing. Pavla Martínka  jako uvolněného zastupitele jednohlasně, do funkce místostarosty p. Bohumila Tkadlece jako uvolněného zastupitele jednohlasně

      Ing. Pavel Martínek poděkoval za provedení volby a za důvěru

9. Ing. Pavel Martínek navrhl   schválení předsedů jednotlivých výborů

a). Předseda kontrolního výboru p. Martin Kopecký, bytem  Kociánov 74; Loučná nad Desnou s měsíční odměnou 1.840,- Kč hr.m.   ( členové dle vlastního výběru )

b). Předseda finančního výboru p. ing. Miroslav Pospíšil, bytem Kouty nad Desnou  45; Loučná nad Desnou  s měsíční odměnou 1.840,- Kč hr.m.( členové dle vlastního výběru )

Bylo schváleno jednohlasně

10. Měsíční odměnu zastupitelům obce , kteří jsou pro svoji činnost neuvolněni ve výši 540,- Kč hr.m. Bylo schváleno jednohlasně

11.Ing. Pavel Martínek navrhl aby organizace obecního úřadu zůstala nezměněna,    schváleno jednohlasně

12. Ing. Pavel Martínek navrhl  užívání přidělených  mobilních telefonů s číslem 724 192 480 starostovi obce, s číslem 724 192 481 místostarostovi obce , s číslem 724 192 482 veliteli, 724 192 483  II. veliteli JSDH a další dle dříve schválených pravidel  , tj. minulým zastupitelstvem obce, schváleno jednohlasně

13. Redakční radu Loučenského zpravodaje ve složení  Ing. Pavel Martínek , p. Bohumil Tkadlec,p. Martin Kopecký

 

ZÁVĚR A USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU  ZE DNE 10.11.2010

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje:

 1. Mandátovou komisi ve složení : p. Jaroslav Sembdner, p.Jan Fišnar, p. Petr Richter
 2. Mandátová komise - ověřuje platnost osvědčení  o zvolení členů zastupitelstva obce.
 3. Provedení slibu členů zastupitelstva obce
 4. Členy volební komise- v komisi jsou zastoupeny jednotlivé politické strany , volební komise ve složení : předseda - p .Bohumil Tkadlec , členové - p. Radek Svedek, p. Gustav Přidalík
 5. Návrhovou komisi ve složení : předseda-p.Martínek Pavel , členové : p. Ing. Miroslav Pospíšil , p. Pavel Tříska
 6. Ověřovatele zápisu : p. Martin Kopecký, p. Bohumil Tkadlec
 7. Hlasování o formě volby – veřejná
 8. Do funkce starosty obce jako uvolněného zastupitele p. Ing.Pavla Martínka , bytem Rejhotice 182 ; Loučná nad Desnoua do funkce místostarosty jako uvolněného zastupitele p. Bohumila Tkadlece, bytem Loučná nad Desnou 72
 9. Předsedy jednotlivých výborů  :

a)  Předseda kontrolního výboru p. Martin Kopecký, s měsíční odměnou 1.840,- Kč, bytem Kociánov 74 ; Loučná nad Desnou

b)  Předseda finančního výboru p. Ing. Miroslav Pospíšil, s měsíční odměnou 1.840,- Kč, bytem Kouty nad Desnou 45    ; Loučná nad Desnou

 1. Měsíční odměnu zastupitelům obce , kteří jsou pro svoji činnost neuvolněni ve výši 540,- Kč hr.m.
 2. Navrženou organizaci obecního úřadu
 3. Užívání přidělených  mobilních telefonů s číslem 724 192 480 starostovi obce, s číslem 724 192 481 místostarostovi obce , s číslem 724 192 482 veliteli, 724 192 483  II. veliteli JSDH a další dle dříve schválených pravidel  , tj. minulým zastupitelstvem obce

13.  Podání žádosti o dotaci  na Olomoucký kraj v rámci významných projektů Olomouckého kraje  na realizaci Lávky na Červenohorském sedle  15 mil Kč s tím , že obec prohlašuje , že má vlastní podíl  v maximální výši 1 mil Kč

14.  Revokaci usnesení č. 1292  z veřejného zasedání zastupitelstva obce  konaného dne  29.9.2010 s tím, že bod doplňuje  o dobu splatnosti úvěru na 5 let s možností rozložení  do splátek  - cca 3 mil Kč ročně  a úvěrovou smlouvu – inv. úvěr KA 1007939

15.  Poskytnutí finančního daru místní farní obci ve výši 10 tis Kč s určením na ozvučení zámecké kaple

16.  Podání žádosti na Olomoucký kraj  v rámci prevence kriminality  s určením n a osvětlení  kritického místa  a to je oboustranného přístupu  k zámecké kapli

17.  Podání žádosti  o finanční podporu  na Nadace ČEZ s určením na obnovu VO Kouty nad Desnou a Rejhotice

18.  Zástupce  Obce Loučná nad Desnou do Valných hromad Svazku obcí údolí Desné v předsednictvu  SOÚD

1 Ing. Pavel Martínek

2.p. Bohumil Tkadlec

19.   Dohodu o ukončení mandátní smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a Bezpečné          stavby s.r.o. týkající se akce  snížení znečištění vod v obci Loučná nad Desnou

20.   Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Jiřím Štýbnarem  týkající se akce : Snížení znečištění vod v obci Loučná nad Desnou

21.   Pojištění majetku – Koutecký pohádkový les včetně lávky přes řeku Divokou Desnou

22.   Rozpočtové změny

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 1. Rozpočet obce na rok 2011  - seznam akcí  :

-    Kanalizace místní části Rejhotice + doplatek  stávající realizace    ~ 7 mil Kč

-    Obnova VO Rejhotice a Kouty nad Desnou      ~ 1,5 mil Kč

-    Sportovně – rekreační areál Kociánov – dokončení   ~ 3 mil Kč

-    Komunikace za objektem bývalé družiny  ~ 1,9 mil Kč

-    Vzhled  obce  - brána OÚ - , vymezovací řetězy před budovou OÚ   ~ 0,15 mil Kč

-    Komunikace ke starému hřbitovu – navázání na parkové úpravy  ~ 0,8 mil Kč

-    Obnova komunikace chatová oblast ~ 0,2 mil Kč

-    Molo na  zámecký rybník Neptun ~ 0,14 mil Kč

-    Rozcestníky ke Kouteckému pohádkovému lesu  ~ 0,6 mil Kč

-    Oprava obec. Obytného domu Rejhotice 164 ~  1 mil Kč

-    Technika  - malotraktor ( štěpkovač, sněhová fréza, žací lišta )

2.      Nabídku pana Michálka  na zajištění tech . zařízení pro místní muzeum a ukládá starostovi obce v této věci dále jednat

 1. Zatrubnění odpadu grotty

4.      Projekty  ( nové )

        kanalizace místní části Filipová

-         chodník Filipová

-         rozvod pitné vody Filipová

-         obnova VO Filipová

-         obnova VO Kouty nad Desnou

 1. Jednací řád zastupitelstva obce

6.      Provedené stavební práce  říjen/ listopad 2010

7.      Projekty  ( dokončení )

a.      obnova zámec. parku II. etapa

b.      revitalizace středu obce

c.       chodník Rejhotice

d.      komunikace a most Rejhotice  pod nádražím Kouty nad Des.

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce :

1.      Upravit Směrnice a Povodňové plány dle aktuálního volebního výsledku

2.      Pomoci farní obci  se zajištěním  dotace na obnovení varhan v zámecké kapli – velmi významná kulturní památka  připomínající  výrobu rodiny Kolbů z Pekařova

 

 

 

 

 

Starosta obce         Ing. Pavel Martínek                ...........................................

 

Ověřovatelé zápisu  p. Bohumil Tkadlec      ...........................................

 

                       p. Martin Kopecký                ..........................................

 

Zapisovatelka              pí. Helena Tkadlecová             ..........................................

Zveřejněno: 11. 11. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.11.2010

Zpět nahoru