Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 11.10.2010

Smlouva o poskytnutí podpory ze St. fondu ŽP ČR- kanalizace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 11.10  2010 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    7

Omluveni:                                                2

Neomluveni:                                                     2

Ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Kanalizace obce – smlouva s SFŽP ČR
 5. Sport. Areál Kociánov – kofinancování
 6. Diakonie ČCE – dar
 7. Finanční podpora MŠ
 8. Žádost o prominutí poplatku p.K.
 9. Lesní technika – žádosti o dotaci
 10. IV.změna  ÚPD obce
 11. Žádost o dotaci – nová ÚPD obce
 12. Ostatní
 13. Na vědomí
 14. Připomínky a náměty občanů

15.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce byl jednohlasně schválen  , během zasedání probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO 11.10.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1303. smlouvu č. 07003161o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Obcí Loučná nad Desnou týkající se podpory na akci Snížení znečištění vod v Obci Loučná nad Desnou.

1304. realizaci a kofinancování projektu ze strany obce „ Rozšíření sportovně rekreačního areálu Kociánov „  ( reg. Číslo CZ 1.12/3.1.00/15.00726) do výše  4 000 000 ,- Kč  a předfinancování projektu v jeho plné výši 23 050 446 ,- Kč.

1305. finanční dar Diakonii ČCE – středisko v Sobotíně ve výši 34 tis Kč s určením  dle žádosti na nákup 2 ks invalidních polohovacích vozíků pro uživatele služeb na budově č.I.

1306. poskytnutí finančního příspěvku  Mateřské škole Loučná nad Desnou na kroužek angličtiny  ( 9.600,- Kč ) a výtvarné programy ( 4.000,- ) dle žádosti ze dne 13.9.2010

1307. podání žádosti o finanční podporu – dotaci na pořízení lesní techniky – malotraktoru s příslušenstvím  ( žací zařízení , sněhová fréza , štěpkovač a další tech . úpravy související  s provozem těchto zařízení ).

1308.  IV. změnu ÚPD Obce Loučná nad Desnou  tj.   změnu týkající se pozemků dle určení starostou obce, zbývající  řešit v rámci nové  ÚPD Obce Loučná nad Desnou.

1309. podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj v rámci POV 2011 na pořízení územně plánovací dokumentace obce.

1310. revokaci usnesení č.1108 ze dne 17.2.2010  a schvaluje smlouvu o vypůjčce objektu DPS  s přiléhajícími pozemky mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o.

1311. příspěvek  na údržbu běžeckých tras ve výši 10 tis Kč.

1312. úhradu životního pojištění zaměstnancům obce zaměstnaným na plný úvazek  a v případě zájmu i zastupitelům obce v měsíční úhradě ve výši dle určení starostou obce dle nabídky  UNIQA  pojišťovna a.s.

1313. doplnění bodu usnesení  č. 1284 z veřejného zasedání konaného dne 29.9.2010 o text : s účinností os 1.3.2011.

1314. mandátní smlouvu č. 11/2010/Vi mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Martinem Vinterem týkající se TDI na akci – kanalizace obce.

1315. zaslání sdělení – žádosti na České radiokomunikace s tím, aby byly odstraněny nedostatky, tj. nedokonalé pokrytí digitálním signálem  na katastrálních územích obce.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

1316.  ve věci  žádosti Penzion OAZA, p. K.   prominutí úhrady  poplatků  za lázeňský a rekreační pobyt a poplatků z kapacity ( za lůžko  ) za rok 2008 a rok 2009 dle předložené žádosti z důvodu, že tyto již měly být dle platné obecně závazné vyhlášky 1 rok až 2 roky uhrazeny.

 

 

1317.Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

1.      Oznámení o výsledku  hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS Šumperský venkov

-         Molo u zámeckého rybníka  v zámeckém parku v Loučné nad Desnou ( 3. v pořadí )

-         Pořízení lesnické techniky a turistického značení pro navigaci k pohádkovému lesu v Koutech nad Desnou ( 1. v pořadí )

2.      Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly organizace – Základní škola Loučná nad Desnou , okres Šumperk a Mateřská škola Loučná nad Desnou – bez závad

3.      Jednání s Povodím Moravy , s.p. ve věci odstranění škod na řece Desné ( Hučivá Desná )

4.      Výroční zprávu Základní školy Loučná nad Desnou o činnosti školy za školní rok 2009/2010

 

 

 

Starosta obce                           Ing. Pavel Martínek                        ............................................

 

Ověřovatelé zápisu               pí. Marie Vystavělová                      ...........................................

 

                                                p. Bohumil Tkadlec                         .........................................

 

zapisovatelka                           pí. Helena Tkadlecová                  ............................................

Zveřejněno: 12. 10. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 11.10.2010

Zpět nahoru