Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Ustavující zasedání ze dne 13.11.2002

Volba starosty a místostarosty

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 13.11.2002 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 11
Omluveni : 0
Neomluveni : 0
Zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová
Program veřejného zasedání:
1. Zahájení,uvítání přítomných, seznámení s výsledkem voleb do zastupitelstva obce
2. Volba mandátní komise
3. Slib členů zastupitelstva obce
4. Volba volební komise
5. Volba návrhové komise
6. Volba ověřovatele zápisu
7. Volba starosty a místostarosty obce
8. Seznámení s předsedy jednotlivých výborů
9. Ostatní
10. Závěr

1. Ing. Martínek nás přivítal na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce a seznámil nás s programem zasedání
Program byl schválen jednohlasně
2. Ing Martínek navrhl složení mandátové komise : p. MUDr. Borek Miloslav, p. Fišnar Jan, p. Tkadlec Bohumil
Členové mandátové komise byli zvoleni jednohlasně
p. Tkadlec Bohumil ověřil platnost osvědčení o zvolení členů zastupitelstva obce
3. Ing. Pavel Martínek přečetl slib člena zastupitelstva obce, členové zastupitelstva jednotlivě pronesli „slibuji“ a slib podepsali
4. Ing. Pavel Martínek navrhl zvolení členů volební komise : předseda - Opršál Jindřich, členové - p.Strnka Josef , Strnad Petr
Komise a její předseda byli zvoleni jednohlasně
5. Ing. Martínek navrhl zvolení návrhové komise ve složení : předseda - Ing. Pavel Martínek,členové - pí. Vystavělová Marie, p. Tříska Pavel - schváleno jednohlasně
6. Předseda volební komise p. Opršál Jindřich se ujímá funkce, aby provedl volbu starosty a místostarosty. Provedl hlasování o způsobu volby - tajné : 0 hlasů, veřejné : 11 hlasů
Předseda návrhové komise přednesl návrhy na starostu obce : Ing. Pavel Martínek, místostarosta : p. Bohumil Tkadlec
7. Volba starosty- Ing. Pavel Martínek , jako uvolněný zastupitel - 10x ano, 1 se zdržel hlasování
volba místostarosty : p. Bohumil Tkadlec, jako neuvolněný zastupitel s měsíční odměnou- 5.500,- Kč - 10 x ano , 1 se zdržel hlasování
Ing. Martínek děkuje za provedení volby
8. Schválení předsedů jednotlivých výborů:
a) předseda výboru pro rozvoj turistického ruch - p. Jindřich Opršál
( členové dle výběru předsedy )
b) předseda stavebního výboru - p.Petr Richter
( členové dle vlastního výběru )
c) předseda kontrolního výboru - pí. Marie Vystavělová
( členové dle vlastního výběru )
d) předseda školského a kulturního výboru - p. Petr Strnad
( členové dle vlastního výběru )
e) předseda bytového a sociálního výboru - p. MUDr. Miloslav Borek
( členové dle vlastního výběru )
f) předseda finančního výboru - p. Josef Strnka
( členové dle vlastního výběru )
Schváleno jednohlasně
9. Navržena nová orbanizace obce - schváleno jednohlasně
10. Zaměstnání stavebního technika v rámci nové organizace obecního úřadu - schváleno jednohlasně
11. Užívání přiděleného mobilního telefonu s číslem 603 248 274 starostovi obce, s číslem 603 249 084 místostarostovi, s číslem 603 582 748 stavebnímu technikovi - schváleno jednohlasně

K jednotlivým bodů m probíhala průběžná diskuse

Závěr a usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Pogram veřejného zasedání
2. Volba mandátní komise - p. MUDr. Borek Miloslav, p. Fišnar Jan, p. Tkadlec Bohumil
3. Provedení slibu členů zastupitelstva obce
4. Volbu členů volební komise ve složení : předseda - p. Jindřich Opršál, členové - p. Strnka
Josef, p.Strnad Petr
5. Volbu návrhové komise ve složení : předseda - Ing. Pavel Martínek, členové - pí. Marie
Vystavělová, p. Pavel Tříska
6. Návrhy na obsazení funkce starosty jako uvolněného zastupitele - p. Ing. Pavla Martínka,
na obsazení funkce místostarosty jako neuvolněného zastupitele - p. Bohumila Tkadlece s
měsíční odměnou 5.500,-Kč
7. Volbu do funkce starosty jako uvolněného zastupitele p.Ing. Pavla Martínka, a do funkce
místostarosty jako neuvolněného zastupitele p.Bohumila Tkadlece
8. Volbu předsedů jednotlivých výborů
8.1 Předseda výboru pro rozvoj turistickkkého ruchu - p. Jindřich Opršál
8.2 Předseda stavebního výboru - p. Petr Richter
8.3 Předseda kontrolního výboru - pí. Marie Vystavělová
8.4 Předseda školského a kulturního výboru - p. Petr Strnka
8.5 Předseda bytového a sociálního výboru - p. MUDr. Miloslav Borek
8.6 Předseda finančního výboru - p. Josef Strnka
9. Navrženou organizaci obecního úřadu
10. Zaměstnání stavebního technika v rámci nové organizace obecního úřadu
11. Přidělení mobilního telefonu s číslem 603 248 274 starostovi,, s číslem 603249 084
místostarostovi, s číslem 603 582 748 stavebnímu technikovi

Zastupitelstvo obce ukládá :
12. Co nejdříve realizovat novou organizaci obecního úřadu
13. V rámci nové organizace nevyužít p. Nesvadby jako řidiče osobního auta a co nejdříve
docílit využití služebního auta bez služebního řidiče. ( starosta obce + stavební technik )

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
14. Jednací řád zastupitelstva obce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
starosta obecního úřadu - Ing. Pavel Martínek
ověřovatelé zápisu : p.Josef Strnka, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatelka . pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 8. 6. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Ustavující zasedání ze dne 13.11.2002

Zpět nahoru