Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 11.12.2003

Rozpočet obce, sportovní areál Kocián

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KONANÉHO DNE 11.12.2003 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.

počet zúčastněných zastupitelů : 9
omluveni : 2
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová, p. Josef Strnka
zapisovatelka : pí Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Rozpočet obce
Výpočetní technika
Odměna p. Nezvalovi
Kanalizace obce – smlouva
Sportovní areál Kocián
Prodej majetku obce
Ostatní
Na vědomí
Závěr

Program veřejného zasedání byl schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 11.12.2003


Zastupitelstvo obce schvaluje :

308. Rozpočet obce Loučná nad Desnou na rok 2004
309. Pozastavení dotací v rámci rozpočtu na rok 2004 žadatelům z obce Loučná nad Desnou, pokud tito nebo jejich zástupci nebudou mít , uhrazeny poplatky za likvidaci a svoz odpadů, případně mají další dluhy vůči obci
310. Ve věci žádosti o dotaci p. Marka Vogla zamítnutí, dokud nebude mít v pořádku veškeré věci, související se svou činností , tzn. řádné povolení stavby s umístěním na svých ,případně pronajatých pozemcích , pořádek v odpadovém hospodářství
311. Nákup antiviru dle objednávky na design cis v ceně do 8 tis Kč
312.Odměnu p. Nezvalovi ve výši 2.000,-Kč a poděkovat za jeho dosavadní práci pro obec
313. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Stav Martech s.r.o. na dodávku kanalizace ve výši 581 275 ,-Kč
314.Využití bonus. bodů dle úvahy starosty obce
315. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Archeco ve věci projektu na sport. areál u rybníka Kocián
316. Odprodej pozemku č.parcely 345/1 v kú Kouty nad Desnou, pí. Hertě Coufalové , bytem Jesenická 3 Šumperk, dle dříve schválených podmínek
317. Vyúčtování pro subjekty (p.Nesvadbovi, pí. Pavloňová, Krajinská lékárna ) v budově OÚ provádět v případě nedostatečně prokazatelného měření paušální částkou dle zákona o vodách
318. Okamžité zahájení exekucí u občanů dlužících obci Loučná nad Desnou ( za poplatky za svoz a likvidaci odpadů , dluhy za nájmy , vodné, stočné a ostatní )
319. Změnu rozpočtu obce na rok 2003 dle seznamu
320. Provádět odměňování za údržbové a ostatní práce jednorázově maximálně 2x za rok, kdy odměnu bude tvořit měsíční odměna x počet měsíců ( údržba veřejných ploch – hřbitov, praní dresů atd.)
321. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Fortex – ags a.s., o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Loučná nad Desnou
322. Směrnici č.6 o platových poměrech zaměstnanců obce a maximální zvýšení mezd o 4-6% v rámci nového zákona dle určení starosty obce
323.Prodej vánočních stromků z prořezávky v obecním lese 50,-Kč/kus
324. Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Loučná nad Desnou jako organizační složky obce .
325. Domovní řád DPS Loučná nad Desnou
326. Trvá na okamžitém odpojení vody pro domácnost p.Komínka . Trvá na úhradě poplatků za psa v plné výši , který p. Komínek nezaplatil. Nikoli zpětně od pí. Maňasové. Trvá na výši nájmu v plné výši bez slevy.


Zastupitelstvo neschvaluje :327.Vstup do sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné a příspěvek na obnovu
Pekařovské kaple z důvodu náročnosti prací, týkající se obnovy památek na územích
Obce Loučná nad Desnou

328. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Inspekční zprávu a protokol o kontrole z inspekce provedené v MŠ
Předběžnou výši nákladů na realizaci sport. areálu u rybníka Kocián ve výši cca 21 mil Kč
Zápis č.5/2003 z jednání představenstva Svazku obcí údolí Desné , konaného dne 11.11.2003 na OÚ v Rapotíně
Vyjádření k požadavkům na rozšíření systému varování a vyrozumění obyvatelstva obce ve vztahu k mimořádným událostem vzniklých u PVE Dlouhé Stráně
Stanovisko k odkupu plynárenských zařízení ze strany Smp
Dar varné nádoby
Zprávu o výsledcích hospodaření TJ Spartak v roce 2003, výši získaných prostředků, které získala obec ( starosta obce ) pro TJ do 9.12.2003 - 93 tis, do konce roku přislíbeno 35 tis Kč
Vypovězení smlouvy na provoz obecních vodovodů ze strany Pavok spol. s.r.o.
Žádost k veřejnosti na dodání zajímavého materiálu o obci , hlavně kronik hasičů, divadelně ochotnic. souboru, fotografií domů – starší, atd. Materiál bude vrácen s tím, že záležitost bude vyhlášena rozhlasem
Nový návrh na stavbu tunelu ( nová varianta )
Projektová dokumentace – krytý bazén

starosta : Ing. Pavel Martínek .............................................................


ověřovatelé zápisu:
pí. Marie Vystavělová ............................................................


p. Josef Strnka ...........................................................


zapsala :
pí. Helena Tkadlecová ..............................................................

Zveřejněno: 19. 12. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 11.12.2003

Zpět nahoru