Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne 2.12.2009

Národní park Jeseníky , zakoupení budovy zámku

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 2.12.2009 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8

Omluveni:                                                         3

Neomluveni:                                                     0

Ověřovatelé zápisu: p. Josef Strnka, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Národní park Jeseníky

5.      Rozpočtové změny

6.      Úhrada a ztráty za rok 2008

7.      Návrh  na udělení ceny Olomouckého kraje

8.      Prodloužení splatnosti  překlenovacího úvěru

9.      Rozpočet obce

10.  Žádost o dotaci na zámecký park

11.  Provozní řád

12.  Půjčka na financování kulturního domu

13.  Zakoupení budovy zámku – půjčka

14.  Prodej majetku – pozemek

15.  Ostatní

16.  Zastupitelstvo bere na vědomí

17.  Podněty a náměty občanů

18.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 2.12.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1040. Rozpočtové změny dle seznamu

1042.      Úhradu ztráty  v roce 2008, vedeno na účtu  932 v rozvaze  z BÚ  na srovnání tohoto účtu

1043.Návrh p. Alfréda Brendela na udělení ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury  jako rodákovi obce  v oblasti hudby za celoživotní dílo

1044.Prodloužení termínu  splatnosti překlenovacího úvěru  od Volksbank CZ a.s. určeného  na předfinancování dotace „ revitalizace  východu  obce Loučná nad Desnou „ do 06/2010

1045.Rozpočet obce na rok 2010

            v příjmech             25737 tis Kč

            ve výdajích             24837 tis Kč

            a financování – 2500 tis Kč

1046. Podporu zájmovým organizacím a sdružením

-         Klub seniorů  150 tis Kč

-         Pěvecké sbory při ZŠ 120 tis Kč

-         TJ Spartak – 220 tis Kč

-         ZO MSKS  20 905 Tart ve výši  12 500 Kč

 A dalším dle dříve schválených podmínek ( počet mládeže atd.)

1046.      Smlouvu o dílo  č. 16/09 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Evou Ďopanovou týkající se projektu  „ Podpora rozvoje  cestovního ruchu  v Loučné nad Desnou „

1047.      Provozní  řád kulturního domu  v Loučné nad Desnou , nájemní smlouva ( text ) a dodatek č.1 nájemní smlouvy týkající se ceny za pronájem kulturního domu

1048.       Cena za pronájem kulturního domu

            1. Na jednorázovou  výdělečnou akci  ( ples, diskotéku atd. )                      6 tis Kč/den

            Před začátkem akce bude složena záloha vůči případnému poškození materiálu ve výši 10 tis Kč , která bude po předání  kult. domu  bez škod vrácena . V případě škody  bude tato odečtena od této zálohy  v pořizovací hodnotě pořizovacího majetku

            2. Při pronájmu KD na více dní – nevýdělečná akce ( soustředění sborů  atd. ) bude nájem sestávat  z nákladů  na otop , elektřinu  a vodu  dle aktuálního stavu po odečtu  a podílu na mzdě  správce 1 hod   ~75 Kč. Před začátkem pronájmu bude složena záloha vůči případnému poškození materiálu ve výši 10 tis Kč , která bude po předání  kult. domu  bez škod vrácena . V případě škody  bude tato odečtena od této zálohy  v pořizovací hodnotě pořizovacího majetku

 

            3. Úhrady ceny za  pronájem  sálu jsou osvobozeny :

-         místní organizace a spolky  ( mající sídlo v obci ) TJ Spartak, pěvecké sbory při ZŠ, Klub seniorů, AVZO – rybáři, střelci, SDH a další

-         příspěvkové organizace  obce

 

1049.Smlouvu o půjčce  mezi Invest CZ a.s.  a Obcí Loučná nad Desnou na částku  3 425 261,- Kč za účelem financování  akce : Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou s úrokem  ve výši 7 % a splatností do 15.3.2010

1050.Smlouvu o půjčce s věřitelem INVEST CZ a.s., IČ 258 25 569, ve  výši max. 6 mil  Kč s úrokem 9,4% z dlužné částky p.a., splatnost   31.12.2011, se zajištěním notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti a zástavním právem k budova č.p. 84 na pozemku parc. č. st. 346,    

           pozemek parc. č. st. 346, oboje v katastrálním území Kociánov, obec Loučná nad Desnou, část obce Kociánov,

-       pozemky ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad parc. č. 210, 691, 693, 696, 699, 716, 721, 763/2, 765, 766, 767, 791, 815, 1331/9, 1392, 1587 a 1579, a dále pozemky parc. č. 572 a 1656/72, všechny v katastrálním území Rejhotice.(dle smlouvy o půjčce)

1051.Účast  na dražbě zámku  starostovi obce  s tím , že jej zmocňuje  k účasti na dražbě  a stanovením draž. ceny

1052.Soutěž na prodej obecního pozemku  parcela  č. 124/2 a 124/1 v kú Kociánov s tím, že kupující si je vědom, nemovitost nacházející se  na těchto parcelách musí odstranit na vlastní náklady

1053.Prodej pozemku  parcela č. 124/2 a 124/1 v kú Kociánov v ceně 501,- Kč za1m² p.J. S., bytem 796 01 Prostějov

1054.Odměnu ředitelce základní školy  pí. Mgr. Věře Turkové a ředitelce mateřské školy pí. Ivetě Sporkové

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

1055.Vyhlášení  Národního parku  Jeseníky  na katastrálních  územích  Obce Loučná nad        Desnou

 

 

Starosta obce                Ing. Pavel Martínek           .......................................................

 

Ověřovatelé zápisu : p.             Josef Strnka             ...............................................................

                             

                                          p. Bohumil Tkadlec           .................................................................

 

Zapisovatelka                    pí. Helena Tkadlecová.....................................................

Zveřejněno: 4. 12. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne 2.12.2009

Zpět nahoru