Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne 17.7.2009

Smlouva o půjčce mezi obcí a Invest CZ a.s.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 17.7.2009 V 17:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  7

Omluveni:             4                                 

Neomluveni:       0                                 

Ověřovatelé zápisu:  p. Josef Strnka, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Smlouvu o půjčce mezi obcí a Invest CZ a.s.

5.      Nákup motorové sekačky

6.      Kulturní léto- podpora

7.      OZV 1/2009

8.      10. výročí zprovoznění žel. tratě do Koutů po povodni 1997

9.      Finanční příspěvek na Velkou cenu Energotisu

10.  Prodloužení  splatnosti investičního úvěru

11.  Kamerový systém – střed obce

12.  Návštěva Sosnicowic

13.  Návštěva Linden

14.  Prodej majetku, pronájem majetku

15.  Smlouva o právní pomoci

16.  Rozpočtové změny

17.  Ostatní

18.  Zastupitelstvo bere na vědomí

19.  Podněty a náměty občanů

20.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen . K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.7.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :

915. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. ve výši 3 817306,- Kč s úrokem 7% určené na financování akce Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou.

916. Smlouvu o poskytování právních služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a JUDr. Pavlem Čapčuchem

917. Nákup motorové sekačky na údržbu travnaté plochy kolem panel. domu č.p. 73 dle žádosti společenství vlastníků jednotek domu č. 73 v ceně do 10 tis Kč.

918. Poskytnutí příspěvku na akce v rámci kulturního léta v Loučné nad Desnou kulturně – hudebně divadelnímu klubu Biograf dle žádosti.

919. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 týkající se stanovení koeficientu , kterým se násobí daňová povinnost poplatníka.

920.Úhradu občerstvení pro veřejnost  v rámci 10. výročí zprovoznění žel. tratě do Koutů nad Desnou po povodni 1997.

921. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle   a smlouvu o dílo č.32309 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Horstav Olomouc spol. s r.o.

922. Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na akci Velká cena Energotisu open – závod dovrchu Kouty nad Desnou – Dlouhé Stráně.

923. Prodloužení termínu splatnosti investičního úvěru dle úvěrové smlouvy – investiční úvěr KA 081 2094 do 31.12.2009.

924.Realizaci kamerového systému na budově základní školy se zaměřením na střed obce a dále do šaten základní školy.

925.Účast delegace obce Loučná nad Desnou na dožínkách v družebním městě Sosnicowice a úhradu nákladů spojených s touto návštěvou .

926. Prodej pozemku parcela číslo KN 474, výměra 147 m², zahrada, v katastrálním území Rejhotice za cenu 170,- Kč/m², panu J. a paní Š. K, Sudkov , za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

927. Prodej pozemku parcela číslo KN 106, výměra 90 m², ostatní plocha, v katastrálním území Kouty nad Desnou za cenu 50,- Kč/m², panu S. Z., Kouty nad Desnou , Loučná nad Desnou, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

928. Prodej pozemku parcela číslo ZE 463 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 575 m2, ostatní plocha,  v katastrálním území Kouty nad Desnou za cenu 750,- Kč/m2, panu Ing. Z. K.,Mohelnice, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

929. Rozdělení pozemku, parcela číslo ZE 1515 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 110 m2, v katastrálním území Rejhotice, geometrickým plánem k odprodeji jeho části cca 41 m2.

930. Prodej části pozemku  parcela číslo ZE 1515 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 110 m2, v katastrálním území Rejhotice, odprodávaná část cca 41 m2 upřesněná geometrickým plánem, za cenu 15,- Kč/m2, Svazku obcí údolí Desné, Rapotín, za účelem vypořádání pozemků v trase Železnice Desná, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

931.   Rozdělení pozemku, parcela číslo KN 1591/2, výměra 664 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Rejhotice,   geometrickým plánem k odprodeji jeho části cca 51 m2.

932.    Prodej části pozemku  parcela číslo KN 1591/2, výměra 664 m2, ostatní plocha,, v katastrálním území Rejhotice, odprodávaná část cca 51 m2 upřesněná geometrickým plánem, za cenu 15,-.Kč/m2, Svazku obcí údolí Desné, Rapotín, za účelem vypořádání pozemků v trase Železnice Desná, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

933.     Rozdělení pozemku, parcela číslo ZE 1601 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 4363 m2, v katastrálním území Rejhotice, geometrickým plánem k odprodeji jeho části cca 45 m2.

934.    Prodej části pozemku  parcela číslo ZE 1601 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 4363 m2, v katastrálním území Rejhotice, odprodávaná část cca 45 m2 upřesněná geometrickým plánem, za cenu 15,-Kč/m2, Svazku obcí údolí Desné, Rapotín, za účelem vypořádání pozemků v trase Železnice Desná, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

935.    Souhlas s umístěním a výstavbou: kabelová síť (zemní a nadzemní) NN 0,4kV včetně rozpojovacích pilířů, nové kioskové trafostanice a nové zemní vedení VN 22 kV, na části pozemků ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou

- 348/2 – 46m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Přemyslov

- 547/1 – 4m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 547/2 – 19m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 90/11 – 14m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 90/11 – 5m – nové zemní vedení VN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 1227/3 – 34m – oprava venkovního vedení NN k.ú. Rejhotice

- 1227/4 – 10m – oprava venkovního vedení NN k.ú. Rejhotice

za účelem zřízení a obnovy kabelového vedení NN v Anníně -  k.ú. Kouty nad Desnou, Rejhotice a Přemyslov, dle žádosti a předložené projektové dokumentace I&C Energo a.s. Třebíč.

936. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-8001706, IE-12-8001768/1  - kabelová síť (zemní a nadzemní) NN 0,4kV včetně rozpojovacích pilířů, nové kioskové trafostanice a nové zemní vedení VN 22 kV na části pozemků ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou –

- 348/2 – 46m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Přemyslov

- 547/1 – 4m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 547/2 – 19m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 90/11 – 14m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 90/11 – 5m – nové zemní vedení VN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 1227/3 – 34m – oprava venkovního vedení NN k.ú. Rejhotice

- 1227/4 – 10m – oprava venkovního vedení NN k.ú. Rejhotice

 

za účelem zřízení a obnovy kabelového vedení NN v Anníně -  k.ú. Kouty nad Desnou, Rejhotice a Přemyslov, strpění vstupu a vjezdu na pozemek povinného za účelem údržby, oprav a provozu. Břemeno bude zřízeno jako úplatné s upřesněním částky dle stavu po provedení stavby, mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (oprávněný ) a Obcí Loučná nad Desnou (povinná strana).

937.Rozpočtové změny dle seznamu

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

938. Účast na oslavách  města Lindenu a to z časových důvodů ( dovolené, pracovní zaneprázdněnost ).

939. Pronájem pozemku parcela číslo KN 103/7, výměra 83 m2, zahrada, v katastrálním území Kociánov, vzhledem k podnětu během doby vyvěšení s návrhem  odkoupení, a ukládá odprodej projednat po zveřejnění na úřední desce na dalším zasedání zastupitelstva obce.

940. Pronájem pozemku parcela číslo KN 103/8, výměra 83 m2, zahrada, v katastrálním území Kociánov, vzhledem k podnětu během doby vyvěšení s návrhem  odkoupení, a ukládá odprodej projednat po zveřejnění na úřední desce na dalším zasedání zastupitelstva obce.

 

          941. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 

1.Zápis č.2/2009  a Usnesení 2/2009 z jednání Valné hromady SOÚD

2. Odeslaný dopis Povodí Moravy ,s.p.

3. Zahájení jednání ve věci Lávky ČHS

4. Financování – stav, finanční tok

 

 

 

 

starosta obce                                        Ing. Pavel Martínek           .................................

 

ověřovatelé zápisu                          p.Josef Strnka              .................................

 

                                                            p.Bohumil Tkadlec           ...............................

 

zapisovatel                                          pí.Helena Tkadlecová           ...............................

Zveřejněno: 19. 7. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne 17.7.2009

Zpět nahoru