Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.6.2009

Smlouva o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 30.6.2009 V 19:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  9

Omluveni:                                                 2

Neomluveni:                                           0

Ověřovatelé zápisu:  pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Obnova kulturního domu  - překl. půjčky, dodav. úvěr

5.      Změny rozpočtu

6.      Dopis Povodí Moravy, s.p.- stav řeky Desné

7.      Rozklad na ÚOHOS – podání

8.      Smlouvy o partnerství

9.      Změny rozpočtu, navýšení pro ZŠ

10.  Folklórní soubory – vystoupení

11.  Czech Point – dotace

12.  Výběrové řízení – pohádkový les

13.  Výběrové řízení lávka

14.  Ostatní

15.  Zastupitelstvo bere na vědomí

16.  Podněty a náměty občanů

17.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.6.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :

902.          Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. ve výši 3 431 409,- Kč s úrokem 7% určené na financování akce Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou.

903.          Vzetí si krátkodobého úvěru  od Volksbank CZ, a.s. na přefinancování veřejné dotace  projektu „ Rekonstrukce kulturního domu „ ve výši 10 mil Kč s dobou splatnosti do 15.7.2010 s úrokovou sazbou – pohyblivá sazba  se čtvrtletní aktualizací s konstrukcí sazby 3-M-Pribor + 1,30 % p.a.s formou zajištění 1 biankosměnka .

904.          Změnu rozpočtu  obce dle seznamu.

905.          Zaslání dopisu na Povodí Moravy,s.p. týkající se stavu řeky Desné a kritických míst.

906.          Podání rozkladu proti rozhodnutí ÚOHOS – S81/2009/VZ-5433/2009/540/VKu ze dne  5.6.2009.

907.          Smlouvu o vzájemném partnerství mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jeseníky  - Sdružení cestovního ruchu týkající se„Běžecké lyžování v Jeseníkách - Šumpersko „ .

908.          Dohodu o partnerství mezi ORP – Městem Šumperk a Obcí Loučná nad Desnou týkající se elektronic. služeb atd.

909.          Navýšení rozpočtu v kapitole financování mezd Základní škole  Loučná nad Desnou o 39 tis Kč dle žádosti ředitelky  Mgr. Věry Turkové, ze dne 17.6.2009.

910.          Dohodu o účinkování folklorních souborů mezi Obcí Loučná nad Desnou a Mezinárodním folklórním festivalem.

911.          Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci „Typového projektu-Czech POINT – Kontaktní místo“ v Obci Loučná nad Desnou.

912.          Výsledek výběrového řízení s názvem „Vybudování pohádkového lesa (dodávka dřevěných figur)“ a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jaroslavem Pecháčkem, IČ 66800897, Hřbiny,

913.          Výsledek výběrového řízení s názvem „Vybudování mostku“ a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a společností HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.,           IČ 45195706, Olomouc.

 

 

914. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Výroční zprávu Charity Šumperk za rok 2008

2.      Zaslání žádosti  o odkoupení bytového fondu

3.      Informace o provedených prověrkách  bezpečnosti práce v ZŠ

4.      Poděkování pořadatelů Rallye Rejvíz

5.      Sdělení Krajského úřadu Ol. Kraje k žádosti o opravu komunikace  + mostku směrem na Maršíkov

6.      Pozvání k návštěvě Velkého Týnce – možnost budoucí družební spolupráce

7.      Sdělení SFDI k zamítnutí dotace

8.      Sdělení ČEZ, správa majetku k žádosti o odkoupení byt. Fondu

 

 

 

starosta obce                            Ing. Pavel Martínek            .........................................

 

ověřovatelé zápisu                  pí.Marie Vystavělová             ........................................

 

                                                p.Bohumil Tkadlec                 .......................................

 

zapisovatelka                           pí.Helena Tkadlecová            .......................................

Zveřejněno: 1. 7. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.6.2009

Zpět nahoru