Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 8.6.2009

Žádost o odkoupení bytů v majetku ČEZ, a.s.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 8.6.2009 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  8

Omluveni: 3

Neomluveni:  0

Ověřovatelé zápisu:  p. Bohumil Tkadlec, p. Josef Strnka

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Odkoupení bytů od ČEZ, a.s.

5.      Dohody o partnerství – Koutecký areál

6.      Projekt obnovy VO Kouty – Anín

7.      Obnova grotty – autorský dozor

8.      Převod hasič. cisterny CAS 32, T 148 na Obec Rapotín

9.      Pozemky

10.  Rozpočtové změny

11.   Ostatní

12.  Na vědomí

13.  Podněty a náměty občanů

14.  Poděkování za účast, závěr

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

891. podání žádosti o odkoupení bytů , které jsou v majetku ČEZ, a.s. nacházejících se na katastrálních územích Obce Loučná nad Desnou  do majetku obce.

892. dohody o partnerství mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport, s.r.o, a mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Aleš Skoumal – TRINA , týkající se vybudování sportovně rekreačního areálu v Koutech nad Desnou.

893. smlouva o dílo č. 10309R mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. týkající se Vedeni VO Anín Kouty nad Desnou.

894. realizaci autorského dozoru na stavebních úpravách grotty dle nabídky Ing.Františka Kordase a Ing. Martina Černohouse.

895. převod majetku obce – Cisterny automobilové stříkačky CAS 32, VPZ 231-77-24 z majetku obce Loučná nad Desnou do majetku obce Rapotín za 600 tis Kč a smlouvu o převodu majetku.

896. pronájem části pozemku parcela číslo KN 667/18, výměra 1113 m2, zahrada, v katastrálním území Kociánov, pronajímaná část o výměře 150 m2, za účelem obhospodařování zahrádky panu P.Z., Loučná nad Desnou, za dříve schválených  podmínek obvyklých pro pronájem pozemků obce.

897. zařazení příjezdové komunikace na parcele p.č. 1626/2 k.ú. Rejhotice do pasportu komunikací obce jako účelové komunikace za účelem zřízení sjezdu z přilehlého stavebního pozemku p.č. 470 , dle žádosti manželů Š. a J. K.  ze Sudkova .

898. schválení rozpočtových změn dle seznamu .

899. oprava tiskové chyby v usnesení č. 837 ze dne 31. 3. 2009, kdy se opravuje část usnesení o ceně za pronájem nebytových prostor - společenská místnost a zařízení občerstvení v budově nové hasičské zbrojnice č.p. 91 v k. ú. Kociánov, z „.....za 750,-  Kč/rok“ na „...............750,- Kč/měsíčně“.

900. výjimku z počtu žáků na Základní škole v Loučné nad Desnou  pro školní rok 2009 – 2010 dle žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Věry Turkové ze dne 8.6.2009.

 

 

 

901. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Stav stavebních prací

2.      Volební výsledky voleb do Evrop. parlamentu 2009 v obci

3.      Stanovisko rady obce velké Losiny k přípravě protipovodňových poldrů

4.      Zrušení žádosti paní Marie Palyové, Kouty nad Desnou 4 o odprodej pozemku    p. č. 106 v k. ú. Kouty nad Desnou

Starosta                   Ing. Pavel Martínek    ........................................

 

Ověřovatelé zápisu      p. Bohumil Tkadlec     ........................................

 

                                 p.Josef Strnka           ........................................

 

zapisovatelka              Helena Tkadlecová              ........................................

Zveřejněno: 9. 6. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 8.6.2009

Zpět nahoru