Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 10. 2021
a svátek má Brigita

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou dne 27.1.2009

Stavba lávky ČHS - dotace, obnova kulturního domu - zámecké oranžerie

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  9

Omluveni: 2

Neomluveni:  0

Ověřovatelé zápisu:  p. Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Schválení programu veřejného zasedání

3.      Volba ověřovatelů zápisu

4.      Stavba lávky ČHS - dotace

5.      Obnova kulturního domu- zámecké oranžerie ( skleníku )

6.      Obnova kuchyňské zahrady – zámecký park

7.      Obnova zeleně- střed obce

8.      Dodatky ke smlouvám ve věci archivace a kontroly

9.      Prodej nemovitostí- zprostředkovatel. smlouvy

10.  Smlouva o poskytnutí  dotace  na indiv.  projekt z ROP

11.  Projekt na obnovu grotty

12.  Poskytnutí daru provozovatelům soc. služeb

13.  Doplnění radiátoru  v bytě domu č.p. 164

14.  Žádost o dar – Obnova kultur. Dědictví údolí Desné

15.  Žádost p. M. V. o prominutí nájmu

16.  Program obnovy venkova- obnova veřejného osvětlení Kouty nad Desnou, Filipová

17.  Zámek Loučná nad Desnou – pohledávky obce

18.  Ostatní

19.  Na vědomí

20.  Podněty a náměty občanů

21.  Poděkování za účast, závěr

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen. K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.1.2009

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

752. Podání žádosti o finanční podporu   v rámci  významných projektů Ol. kraje - dotaci na SFDI  ČR  a Olomoucký kraj na stavbu lávky na Červenohorském sedle.

753. Smlouvu o dílo č.102/09 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Invest CZ, a.s. týkající se obnovy kulturního domu v Loučné nad Desnou.

754. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Kubešou týkající se rekonstrukce bývalé kuchyňské zahrady v areálu zámeckého parku.

755. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a  Ing. Petrem Kubešou týkající se projektu obnovy zeleně na sídlišti v Loučné nad Desnou.

756. Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 169/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se uchovávání dokladů a možnosti kontroly.

757. Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 168/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se uchovávání dokladů a možnosti kontroly.

758. Zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o.  týkající se odměny za zprostředkování  prodeje  nemovitostí.

759. Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního      programu regionu soudržnosti Střední Morava  číslo ÚRRD – 2008/0072/OKP.

760.    Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Ing. Martinem Černohousem týkající se projektu  grotty v zámeckém parku.

761.    Poskytnutí finanční podpory Charitě Šumperk ve výši 5.000,- Kč a Pontis Šumperk o.p.s.  ve výši 5.000,- Kč.

762.    Smlouvu o poskytnutí neinv. finanč. příspěvku mezi Obcí Loučná nad Desnou a Charitou Javorník ve výši 10.000,- Kč.

763.    Přidání radiátoru v bytě domu č.p. 164 dle žádosti p. V. J. a M. E..

764.    Podání žádosti o dotaci na Ol. kraj v rámci  Programu obnovy venkova na akci – obnova veřejného osvětlení v místní části Kouty nad Desnou a Filipová.

765.    Zplnomocňuji Judr. Jaroslava Němečka  pro zastupování obce  ve věci pohledávek obce vůči úpadci Wisenberg, a.s.

766.    Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Allanem Doupalem, kamenosochařem  týkající se obnovy kříže Kociánov.

767.    Mandátní smlouvu č. GHC /2009-01-05 mezi Obcí Loučná nad Desnou a GHC regio s.r.o.  týkající se obnovy kulturního domu v Loučné nad Desnou.

768.    Provedení obnovy osvětlení  a sítě NN v místních částech  Kouty nad Desnou a Filipová zemním vedením. V případě dalších rekonstrukcí nebo realizací rozvodů NN a veřejného osvětlení, aby tyto byly  v zastavěném území vždy ukládány do země

769.    Žádost na Pozemkový fond (PFČR ) o pronájem a následný odkup případně zřízení věcného břemene pro pozemek  480/101 EN kú Rejhotice obec Loučná nad Desnou pro stavbu chodníku v Rejhoticích – etapa železniční zastávka Pila Kratochvíl.

770.    Nájemní smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a J. M., Loučná nad Desnou ., k pozemku p. č. 649, část o výměře 500 m2, v kú Kociánov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod lyžařským vlekem.

771.    Nájemní smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a Z. K., Loučná nad Desnou ., k pozemku p. č. 560/2, část o výměře 126 m2, v kú Kociánov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod lyžařským vlekem.

772.    Nájemní smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a M. a L. D., Loučná nad Desnou ., k pozemku p. č. 647, část o výměře 40 m2, v kú Kociánov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod lyžařským vlekem.

773.    Nájemní smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a V. a M. M. Loučná nad Desnou , k pozemku p. č. 545/2, část o výměře 180 m2, p. č. 545/1, část o výměře 400 m2, p. č. 545/3, část o výměře 100 m2, p. č. 546, část o výměře 3000 m2, p. č. 559, část o výměře 1540 m2, vše v kú Kociánov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod lyžařským vlekem.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

774.Poskytnutí fin. daru občanskému sdružení Obnova kulturního dědictví  údolí Desné z důvodu značného zatížení  rozpočtu obce obnovou památek ve vlastní obci.

775.Další odměnu ředitelce MŠ dle její žádosti z 12/2008 ve výši 5.500,- Kč.

 

776. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.Jednání ve věci zámku , insolvenční řízení s Wisenberg, a.s. – přihláška obce

2.Nabídku na vypracování projektu rekonstrukce zámeckého parku v Loučné nad Desnou

3.Potíže , t.j. žádosti o vysvětlení týkající se žádostí o dotace – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou a Revitalizace území ve východní části obce Loučná nad Desnou

4.Žádost o zařazení projednání bodu na programu jednání rady Ol . kraje, který se týká stanovení záplav. území – aktivních zón.

5.Usnesení č.9/2008, zápis č.9/2008 z Předsednictva Svazku údolí Desné a usnesení č.5/2008 ,zápis č.5/2008 z valné hromady Svazku obcí údolí Desné

6.Vyšetřování poškození fasády zámecké kaple – postoupení spisového materiálu do vyšetřování

7.Výsledek Tříkrálové sbírky 2009

8. Přehled projektů schválených v rámci integrovaného rozvoje  cest. ruchu Šumpersko

 

 

starosta obce                Ing. Pavel Martínek                      .....................................................

 

ověřovatelé zápisu            p. Bohumil Tkadlec                      ....................................................

 

                                       pí. Marie Vystavělová            ...................................................

 

zapisovatelka                 pí.Helena Tkadlecová                ...................................................

Zveřejněno: 28. 1. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou dne 27.1.2009

Zpět nahoru