Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 27.11.2008

Prodej a pronájem majetku, prodel lyž. vleku a turistické ubytovny

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 27.11.2008 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU        

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8

Omluveni: 3

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: p.Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel: pí.Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného  zasedání  a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočet obce na rok 2009
 4. Strategický plán rozvoje obce  do konce roku 2016
 5. Ošetření památné lípy
 6. Mezinárodní dětský tábor
 7. Rekonstrukce bývalé kuchyňské zahrady – zámecký park
 8. Autorský dozor – revitalizace středu  a východu obce ( výsadby a stavební část ) a MŠ
 9. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 168/08 revitalizace středu obce
 10. Smlouva o dílo č. B 2008/VIII – schodiště  has. zbrojnice
 11. Revitalizace obce Loučná nad Desnou – západ
 12. Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa
 13. Kamerový systém středu obce
 14. Příspěvek na nájem v rámci prodeje nemovitostí
 15. Revokace usnesení – audit obce
 16. Směrnice č.11,12. o Poskytování  a účtování cestov. náhrad
 17. Podpora zájmových organizací v rámci rozpočtu na rok 2009
 18. Výplata mimořádných odměn pracovníkům MŠ
 19. Výplata kvartálních odměn ředitelce MŠ a ZŠ
 20. Výplata jednorázové dotace ředitelce MŠ
 21. Finanční dotace kroužku angličtiny  při MŠ a příspěvek dětem na kulturní akce
 22. Žádosti o finanční podporu – Armáda spásy, Hospic sv. Kopeček, ZO SPCCH
 23. Chodník Rejhotice – dodatek ke smlouvě o dílo č. 2008002/S
 24. Fotbalový turnaj seniorů Linden
 25. Převzetí vybavení Rybářská bašta
 26. Žádost o dovoz obědů p. Komárnický
 27. Publikace po Čechách , Moravě a Slezsku
 28. Úhrada firmě Linde Gas a.s. za Kociánov s.r.o.
 29. Prodej domu č.p. 31 Kociánov ( bývalá školní družina )
 30. Prodej lyžařského vleku včetně pozemků a č.p. 51 kú Kociánov  ( domeček v zámeckém parku )
 31. Dřevěná socha Praděda – Kouty nad Desnou
 32. Rozpočtové změny
 33. Vzetí překlenovacích úvěrů, smlouvy o poskytnutí úvěrů
 34. Vodovod , kanalizace – smlouvy o provozování  a dozoru
 35. Společný večer – zastupitelé , zaměstnanci OÚ, představitelé spolků a sdružení
 36. Osobnost obce
 37. Prodej a pronájem majetku
 38. Věcná břemena k majetku obce a další
 39. Nákup pozemku - ČOV
 40. Ostatní
 41. Ukládá
 42. Bere na vědomí
 43. Podněty a názory občanů
 44. Poděkování za účast, závěr

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

652.     Program veřejného zasedání.

653.    Ověřovatelé zápisu.

654.    Rozpočet obce na rok 2009

v příjmech          30878 tis Kč       výdajích 30618tis Kč     a   financování    - 260 tis Kč

655.    Program obnovy venkova – Strategický plán rozvoje obce Loučná nad Desnou do konce roku 2016.

656.    Smlouvu o dílo č.28/2008 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavlem Hauptem týkající se ošetření památné lípy.

657.     Realizace dětského tábora s mezinárodní účastí v rámci spolupráce družebních obcí a měst na Penzionu Gól v měsíci červenci  2009 s organizací dle určení starostou obce.

658.     Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Kubešou ve věci projektu rekonstrukce bývalé kuchyňské zahrady v areálu zámeckého parku.

659.     Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Kubešou týkající se  autorského dozoru nad dodávkou akce – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou č . 2008021/S.

660.    Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. týkající se realizace stavby „Komunikace a oprava  náhonu Nový Vízenberk.“

661.     Mandátní smlouvu  mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Ing. Hoškem týkající se technického dozoru nad stavbou MŠ

662.    Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.168/08 ze dne 18.9.2008 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou.

663.    Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 169/08 ze dne 18.9.208 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ – Revitalizace území ve východní části obce.

664.    Smlouvu o dílo č.B2008/VIII mezi Obcí Loučná nad Desnou a Richter Petr – Zednictví týkající se zbudování schodiště u nové hasičské zbrojnice.

665.    Realizaci projektu –revitalizace obce Loučná nad Desnou západ sestávající :

-realizace chodníku od I/44 Strongwood okolo hřbitova směrem k uvažované zástavbě na Přemyslově

-realizace veřejného osvětlení podél chodníku

-realizace parkoviště u hřbitova v Rejhoticích

-realizace výsadeb veřejné zeleně

-realizace komunikací uvnitř nové zástavby

-realizaci obnovy komunikací uvnitř hřbitova

666.    Podání žádosti o dotaci na Revitalizaci obce Loučná nad Desnou – západ v rámci ROP.

667.    Realizaci projektu –Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa sestávající:

-realizace obnovy přístupové komunikace k zámku ze severní strany včetně obnovy aleje a realizace parkovištˇ.

-realizace obnovy komunikací středu obce  včetně parkovištˇa výsadby zeleně

668.    Podání žádosti o dotaci na revitalizaci středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa v rámci ROP.

669.    Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu pro oblast prevence kriminality na realizaci kamerového systému ve středu obce případně dalších lokalitách.

670.    Úhradu půlročního nájmu a dalších výdajů občanům, kteří byli přestěhováni v rámci prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce.

671.    Revokaci usnesení č. 510 ze dne 14.4..2008 a doplnění textu : schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 s výhradami.

672.     Revokaci usnesení č.471  ze dne 12.3.2008 se změnou textu : schvaluje odměny předsedům výborů a komisí a zastupitelům obce od 1.2.2008.

673.    Směrnici č.11  O poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců OÚ  čímž se ruší směrnice č.10.

674.    Směrnici č.12  O poskytování a účtování cestovních náhrad zastupitelům obce.

675.     Směrnici č.13  O hospodářské činnosti obce.

676.    Podporu zájmovým organizacím a sdružením v rámci rozpočtu obce dle uplatněných žádostí

- Klub důchodců   100  tis Kč

- ZOMSKS ZO 905 Art Loučná nad Desnou  20 tis Kč

- rybářský kroužek         34 tis Kč

-TJ Spartak Loučná nad Desnou 400 tis Kč

-pěvecké sbory při ZŠ  150 tis Kč

677.    Vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům OÚ při rekonstrukci budovy OÚ dle určení starostou obce.

678.    Vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům MŠ při rekonstrukci MŠ dle žádosti ředitelky MŠ.

679.    Vyplacení mimořádných kvartálních odměn ředitelce MŠ a ZŠ.

680.    Vyplacení jednorázové dotace ředitelce MŠ dle žádosti ze dne 30.10.2008.

681.    Poskytnutí finanční dotace  ve výši 7.000,- Kč na částečnou úhradu zájmového kroužku angličtiny pro děti při MŠ a dále finanční dotace ve výši 8 tis Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s kulturně vzdělávacími akcemi pro nejmenší dle žádosti ředitelky MŠ ze dne 22.9.2008  .

682.    Finanční podporu Armádě spásy ve výši  1.000,- Kč.

683.    Finanční podporu Arcidiecézní charitě Olomouc Hospic na s. Kopečku ve výši 1.000,- Kč.

684.    Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.2008002/S uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. týkající se projektu chodníku zastávka Rejhotice –Zálesí.

685.    Účast na fotbalovém turnaji seniorů spřátelených měst a obcí v Lindenu s úhradou veškerých nákladů dle určení starostou obce.

686.    Převzetí vybavení které realizoval do objektu Rybářská bašta p. M. V. do výše 120 tis Kč dle určení starostou obce.

687.    Úhradu 497,50 Kč za Kociánov , s.r.o. firmě Linde Gas a.s.

688.    Revokaci bodu usnesení č 572 a  ze dne 23.6.2008 z důvodu odstoupení od koupi nemovitosti č.p. 31 ( býv. Školní družina ) ze strany Studio bydlení s.r.o.

689.    Provedení soutěže  na prodej nemovitosti č.p. 31.

690.    Prodej nemovitosti Kociánov č.p. 31 firmě Eurogema CZ a.s. za 3,1 mil Kč dle nabídnutých splátkových podmínek- splacení do 02/2009 .

691.    Prodej nemovitosti Loučná č.p. 51 Turistická ubytovna Domeček v zámeckém parku na pozemku p.č.st.63, výměra 306 m² zastavěná plocha a nádvoří ( ohraničeno živým plotem ), v kú Kociánov spolu s lyžařským vlekem TATRAPOMA  , tj. tech. zařízením včetně pozemků  p.č.763/1 výměra pozemku  54127 m²  trvalý travní porost, včetně pozemku, obslužných objektů, elektrické, vodovodní, kanalizační přípojky a osvětlení svahu v kú Kociánov ( Část vleku je umístěna mimo odprodávaný pozemek ).

692.    Provedení soutěže na prodej nemovitosti č.p.  51  a lyž. vleku TATRAPOMA  včetně pozemků  p.č . st. 63  kú Kociánov , p.č.763/1  kú Kociánov   a současně revokuje bod usnesení č.526  ze dne 14.4.2008 a doplňuje o text : pronájem lyžařského vleku TATRAPOMA ,pokud se tento nepodaří do konce měs. prosince 2008 odprodat.

693.    Prodej nemovitosti č.p.  51  a lyž. vleku TATRAPOMA včetně pozemků  p.č . st. 63  kú Kociánov , p.č.763/1  kú Kociánov   p. T. K. 788 15 Velké Losiny V ceně 6,2 mil Kč do 04/2009 .

694.     Realizaci dřevěné sochy Praděda do místní části Kouty nad Desnou v ceně do 45 tis Kč jako turistické dominanty v této části obce.

695.    Rozpočtové změny v souvislosti s přijatými dotacemi dle seznamu.

696.    Prodej ECORASTER elastik E 30 light černý v ceně 290,- Kč za 1 m² tj. 386,- Kč za kus.

697.    Vzetí krátkodobých  překlenovacích  úvěrů  pro účet  s následujícími podmínkami :

1.Financování projektu „ Revitalizace území ve východní části obce Loučná nad Desnou „

-   krátkodobý investiční úvěr do výše CZK 5 596 796, s dobou splatnosti do 30.6.2009

2. Financování projektu „Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou „

krátkodobý inv. Úvěr do výše CZK 5 672 388, s dobou splatnosti do 28.2.2010 s úrokovou sazbou „ pohyblivá sazba s měsíční aktualizací dle nabídky Volksbank CZ, a.s. a zajištěním úvěrů formou biankosměnky.

698.    Dodatek č.1 ke Smlouvě č.101640/7/04 o dohledu na provozování vodovodu a kanalizace  pro veřejnou potřebu v Obci Loučná nad Desnou týkající se ukončení smluvního vztahu mezi FORTEX –AGS, a.s. a Obcí Loučná nad Desnou.

699.    Smlouva o dílo číslo KK3/2008 mezi Ekozis spol. s.r.o. a Obcí Loučná nad Desnou týkající se provozu kanalizace.

700.    Smlouvu o dílo číslo 2008/2 mezi Radomírem Dvořákem  a Obcí Loučná nad Desnou týkající se techn. dozoru nad provozem vodovodů a kanalizace.

701.    Realizaci společného večera dne 12.12.2008  v 18 00 hod v kultur. místnosti nové hasič.zbrojnice zastupitelů obce, zaměstnanců obecního úřadu a představitelů zájmových organizací a spolků  včetně rodinných příslušníků s úhradou nákladů a pozváním osob dle určení starostou obce s tím,  že zastupitelé obce uhradí 200,- Kč při účasti.

702.    Pro letošní rok osobnost obce p. Viléma Menšíka za jeho dlouholetou práci pro obec a schvaluje odměnu 5 tis Kč, která bude předána včetně knihy o obci na společném večeru dne 12.12.2008.

703.     Kupní smlouvu č. UZSVM/OSU/5748/2008-OSUM mezi Českou republikou -Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Loučná nad Desnou týkající se odkoupení pozemků p.č. 697/2 a p.č. ZE 697 pro účel výstavby nové ČOV.

704.    Smlouvy o zřízení věcného břemene k účelu uložení trubního vedení ( vyústění uliční vpusti do náhonu N.Vízenberk ) na pozemky p. č.  866 kú Kociánov  LČR ( povinný )  a p.č. 654 kú Kociánov pí. H. ( povinný ) a Obcí Loučná nad Desnou  ( oprávněný ) jako úplatné za cenu dle znaleckého posudku na dobu životnosti zařízení.

705.    Smlouvu o zřízení věcného břemene týkající se uložení vodovodní přípojky na parcele 667/2 a 667/34 v kú Kociánov mezi povinným M. F., bytem Loučná nad Desnou 78 a oprávněným Obcí Loučná nad Desnou v ceně 10,- Kč/m² na dobu životnosti zařízení.

706.    Pronájem část pozemku p.č. 1565 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 40 m² z celkové výměry 8588m² v kú Rejhotice  pro realizaci dočasné stavby k budově p.č. 152 Rejhotice  firmě KSS Seidl s.r.o. se sídlem Ovesná 14, 779 00 Olomouc  v ceně 3,- kč za 1m²/rok na dobu 5 let.

707.    Zřízení dočasné stavby na pronajaté ploše cca 40m² z pozemku p.č. 1565 v kú Rejhotice  dle žádosti KSS Seidl s.r.o. se sídlem Ovesná 14, 779 00 Olomouc.

708.    Odprodej části pozemku p.č. 1519/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v kú Rejhotice, která je vymezená křížením  s pozemkem železnice  dle geom. plánu v ceně 5,- Kč /m² Svazku obcí údolí Desné, se sídlem Družstevní 125; 788 14 Rapotín za účelem majetkového vypořádání pozemků pod železniční tratí.

709.    Odprodej části pozemku p.č. 1520/2 ostatní plocha – ostatní komunikace  v kú Rejhotice , která je vymezená křížením s pozemkem železnice dle geom plánu  v ceně 5,- za 1m² . Svazku obcí údolí Desné, se sídlem Družstevní 125 788 14 Rapotín za účelem majetkového vypořádání pozemků pod železniční tratˇ.

710.    Souhlas s umístěním  stavby komunikace v rámci Rekonstrukce komunikace III.třídy č.3696 Přemyslov na pozemcích obce  p.č.349/2;351/3; 219 v kú Přemyslov a 521 v kú Rejhotice a souhlasí s jejich částečným záborem  ve prospěch  této stavby.

711.    Pro vypořádání trvalého záboru pozemků v rámci  rekonstrukce komunikace III. třídy č.3696 zřízení bezúplatného převodu  případně prodej  části pozemků za cenu dle vyhlášky MFČR o oceňování majetku v platném znění.

712.    Zřízení věcného břemene ( smlouvu o smlouvu  budoucí ) k pozemku KN 241/1 ostatní plocha v kú Kouty nad Desnou pro zemní přípojku VN pro ČEZ Distribuce  a.s. IČ 27232425 za účelem zřízení přípojky k lyžařskému areálu Kouty nad Desnou.

713.    Zřízení věcného břemene ( smlouva o smlouvě budoucí ) k pozemku KN 1535/1, ostatní plocha , ostatní komunikace v kú Rejhotice  pro vzdušnou přípojku NN pro ČEZ Distribuce k RD p. S.a H. a a pí. A. W.

714.    Zřízení věcného břemene práva uložení ochranného pásma  k přístupu a přejezdu pro opravy a údržbu kanalizačního řadu veřejné splaškové kanalizace pro Obec Loučná nad Desnou na pozemku p.č.72/1 a st.p.č.41 v kú Kociánov.

715.    Pronájem pozemků p.č.826,819/2 v kú Kociánov , ve správě Lesy ČR s.p. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených akcí Revitalizace východní části obce Loučná nad Desnou ( oprava komunikace Nový Vízenberk,sadové úpravy u nové hasičské zbrojnice ) – Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č A/12332182 ze dne 1.6.2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lesy ČR s.p.

716.    Nájemní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. V. M. a pí. M. M. na pozemky p.č. 545/2 ( část o výměře 180 m²), p.č. 545/1 ( část o výměře 400 m² ), p.č 545/3 ( část o výměře 100m² ), p.č.546 ( část o výměře 3000 m²) ,p.č.559 ( část o výměře 1540 m ² ) vše v kú Kociánov za cenu 3 ,- Kč /m²/rok .Souvisí s vypořádáním pozemků pod lyžařským vlekem.

717.    Nájemní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a manžely M. a L. D. na pozemek p.č. 647 ( část o výměře 40 m² ) v kú Kociánov za cenu 3 ,- Kč /m²/rok Souvisí s vypořádáním pozemků pod lyžařským vlekem.

718.    Nájemní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Z. K. na pozemek p.č.560/2 ( část o výměře 40 m²) v kú Kociánov za cenu 3 ,- Kč /m²/rok Souvisí s vypořádáním pozemků pod lyžařským vlekem.

719.    Nájemní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. J. M. na pozemek p.č. 649 ( část o výměře 500 m²) v kú Kociánov za cenu 3 ,- Kč /m²/rok Souvisí s vypořádáním pozemků pod lyžařským vlekem.

720.    Požádat o pronájem  pozemku p.č. 758/1 v kú Kociánov ( část o výměře 300 m 2) na Pozemkový fond ČR z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod lyžařským vlekem.

721.    Požádat o pronájem  pozemku p.č.824 ( část o výměře 200m²) v kú Kociánov na Lesy ČR s.p z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod lyžařským vlekem.

722.    Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby lyž. vleku, strpění vstupu a vjezdu na pozemky povinného za účelem údržby, oprav lyž. vleku a jeho provozu jako úplatné za cenu dle znaleckého posudku na dobu životnosti stavby mezi p. V. M. , pí. M. M. ( povinní ) a Obcí Loučná nad Desnou ( oprávněný) k pozemkům p.č.545/2;p.č.545/1; p.č.546;p.č.559, vše v kú Kociánov.

723.    Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby lyž. vleku, strpění vstupu a vjezdu na pozemky povinného za účelem údržby, oprav lyž. vleku a jeho provozu jako úplatné za cenu dle znaleckého posudku na dobu životnosti stavby mezi  manžely Dobiášovými ( povinní ) a  Obcí Loučná nad Desnou ( oprávněný) k pozemku p.č 647 v kú Kociánov.

724.     Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby lyž. vleku, strpění vstupu a vjezdu na pozemky povinného za účelem údržby, oprav lyž. vleku a jeho provozu  jako úplatné za cenu dle znaleckého posudku na dobu životnosti stavby mezi p.Z. K. ( povinný ) a Obcí Loučná nad Desnou ( oprávněný) k pozemku p.č. 560/2 v kú Kociánov.

725.    Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby lyž. vleku, strpění vstupu a vjezdu na pozemky povinného za účelem údržby, oprav lyž. vleku a jeho provozu   jako úplatné za cenu dle znaleckého posudku na dobu životnosti stavby mezi p. J. M.  (povinný) a  Obcí Loučná nad Desnou ( oprávněný) k pozemku p.č.649 v kú Kociánov.

726.    Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby lyž. vleku, strpění vstupu a vjezdu na pozemky povinného za účelem údržby, oprav lyž. vleku a jeho provozu  jako úplatné za cenu dle znaleckého posudku na dobu životnosti stavby mezi  Lesy ČR ,s.p.  ( povinný ) a Obcí Loučná nad Desnou ( oprávněný ) k pozemku p.č. 824 v kú Kociánov.

727.    Provedení majetoprávního vypořádání pozemků po rekonstrukci chodníků – Kociánov, Filipová dle geometrických plánů č. 171-287/2008; 381-287/2008;379-287/2008 a to úplným nebo bezúplatným nabytím pozemků, případně zřízením věcného břemene stavby chodníků na pozemku vlastníka.

728.    Smlouva o provozování kanalizace a úpravě nájemních vztahů mezi Obcí Loučná nad Desnou a ŠPVS a.s. a VHZ Šumperk a.s .

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

729.    Finanční příspěvek ZO SPCCH z důvodu, že maximální částka je dodána cíleně našim občanům prostřednictvím Klubu důchodců

730.    Realizaci prezentace obce v publikaci Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku v ceně 15 tis Kč + DPH  a prezentaci na mapách realizovaných firmou KOMPAKT spol. s.r.o.

 

 

 

731.  Zastupitelstvo obce ukládá :

1.                       Starostovi obce jako vrcholnému zástupci Kociánov  s.r.o. realizovat  odprodej udržovacího  stroje – rolby a turniketů v minimální ceně 400 tis Kč

2.                       Řešit dovoz obědů p. Komárnickému

 

 

732.  Zastupitelstvo obce  bere na vědomí:

1.      Vydané zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

2.      Přehled investičních akcí na rok 2009/2010

3.      Zápis ze zasedání Valné hromady SOÚD ze dne 10.10.2008 a Předsednictva z 10.10.2008 , usnesení č.8/2008 a zápis č.8/2008 z předsednictva SOÚD

4.      Zápis z jednání o opatřeních na ochranu území před povodněmi ze dne 8.10.2008

5.      Předanou výzvu žákům základní školy ve věci poškození fasády zámecké kaple a soklu kříže

6.      Jednání ve věci zámku s p. Franzem Kleinem

7.      Poděkování zástupcům města Sosnicowice za pomoc naší skupině občanů z Klubu důchodců kterým se pokazil autobus

8.      Tiskovou zprávu ČEZ, a.s. vodní elektrárny ze 7.10.2008

9.      Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2007/2008

10.  Výsledky voleb za Obec Loučná nad Desnou do zastupitelstva Olomouckého kraje

11.  Protokol ze setkání partnerských měst a obcí v Machernu ( SRN )

12.  Zvolení starosty obce zastupitelem Olomouckého kraje a členem rady Olomouckého kraje s tím, že nemá námitek vůči účasti starosty obce na zasedáních zastupitelstva a rady Olomouckého kraje

13.  Vyjádření finančního výboru zastupitelstva obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2009

14.  Žádost p. Ivo Paštiky o umístění výzvy pro občany v „Loučenském zpravodaji „ aby omezili hlučné práce na svých a dalších pozemcích o nedělích a v době státních svátků

15.  Strategii MAS údolí Desné, kde je stále uváděna naše obec jako součást MAS údolí Desné, ukládá starostovi obce záležitost okamžitě řešit nebotˇ se může jednat o podvodné jednání za účelem  získání dotačních prostředků pro určitou skupinu osob

16.  Výpovědˇ z nájmu Rybářské bašty a ubytovny Domeček ze strany p. Milana Vobořila

17.  Že o pramen na ČHS ( výjezd ) se starají Jiří Chytka, Martina Chytková a Jan Čech za což jim patří poděkování

 

 

Starosta  obce              Ing. Pavel Martínek                         .........................................

 

Ověřovatelé zápisu            p.Bohumil Tkadlec                              .........................................

 

                                    pí.Marie Vystavělová                          .........................................

 

zapisovatelka               pí.Helena Tkadlecová                         .......................................

Zveřejněno: 28. 11. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 27.11.2008

Zpět nahoru