Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 17.9.2008

Smlouvy o dílo - revitalizace středu obce , revitalizace východní části obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 17.9.2008 V 17.00 HOD V KULTURNÍ MÍSTNOSTI HASIČSKÉ ZBROJNICE

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9

Omluveni: 2

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Revitalizace středu obce
 4. Revitalizace východní části obce
 5. Rekonstrukce chodníků vedle I/44 – nájezdy k nemovitostem
 6. Smlouva na výčepní zařízení
 7. Pronájem rybářská bašta , turistická ubytovna – snížení nájmu
 8. Účast na družební návštěvě družebního města Sośnicowice
 9. Prodej a pronájem majetku
 10. Rozpočtové změny
 11. Na vědomí
 12. Ostatní
 13. Podněty a názory občanů
 14. Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně odsouhlasen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.9.2008, KONANÉHO V KULTURNÍ MÍSTNOSTI NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

631.    Smlouvu o dílo č. 168/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se „ Revitalizace středu  obce Loučná nad Desnou.“

632.     Smlouvu o dílo č. 169/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se „Revitalizace území ve východní části obce Loučná nad Desnou.“

633.    Smlouvu o dílo č. 170/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se rekonstrukce chodníků v Obci Loučná nad Desnou – vjezdy k rodinným domům.

634.    Kupní smlouvu č. 600000167643 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pivovarem Holba, a.s. týkající se zapůjčení výčepního zařízení.

635.    Snížení měsíční ceny za pronájem restaurace Rybářská bašta a rekreační ubytovny Domeček po dobu obnovy komunikace v zámeckém parku p. M. V. o 10 tis Kč měsíčně.

636.    Účast na návštěvě družebního města Sośnicowice u příležitosti konání dožínek s tím, že počet zúčastněných je dle určení starostou obce.

637.    Souhlasné prohlášení aby se u pozemků p.č. 837/1 o výměře 1608 m ² v kú Kociánov a p.č. 1655/1 o výměře 908 m² v kú Rejhotice bylo změněno vlastnictví z obce Loučná nad Desnou na Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, psč 501 68 ; IČ 42196451.

638.    Přílohu č.2- cenové ujednání a podmínky poskytování služby ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č. 50890048- sl. č. 2.

639.    Odprodej části pozemku p. č. 1514/5, ostatní plocha, o výměře 1320 m² v kú Rejhotice – prodávaná část o výměře 5 m² za 25,- Kč dle smlouvy o smlouvě budoucí se Svazkem obcí údolí Desné. Účelem prodeje je vypořádání vlastnictví pod stavbou releového domku u přejezdu v Koutech nad Desnou.

640.    Rozdělení pozemku p. č. 1514/5 v kú Rejhotice k oddělení části o výměře 5 m² pod reléovým domkem a kabely u přejezdu v Koutech nad Desnou – vypořádání vlastnictví.

641.    Prodej pozemku st. p. č. 72, zbořeniště, o výměře 110 m² v kú Rejhotice dle žádosti Ing. B a M. K., Brno , kdy pozemek se nachází mimo zastavěné území obce v ceně 50,- Kč za 1 m².

642.    Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci st. p. č. 90 PK, o výměře 160 m² v k. ú Rejhotice dle žádosti J.S.; 788 11 Loučná nad Desnou – souhlas a stanovení ceny 50,- Kč/m².

643.    Pronájem pozemku p. č. 763/1, trvalý travní porost, o výměře 54 127 m² v kú Kociánov za účelem zemědělského obhospodařování dle žádosti pana J. S. ; 788 11 Loučná nad Desnou – pronájem pro zemědělské využití v letním období v ceně 5.500,- Kč.

644.    Souhlas s dotčením pronajatého pozemku p. č. 1227/4, trvalý travní porost, o výměře 1801 m², v kú Rejhotice, stavbou za účelem zbudování přístupové lávky dle žádosti pana P. J. ;788 11 Loučná nad Desnou.

645.    Pronájem části pozemku (cca 10 m²) p. č. 124/1, trvalý travní porost, o výměře                1056 m², v kú Kociánov, za účelem zřízení reklamního poutače dle žádosti Vesna Liberec s. r. o. dle dříve schválených cenových podmínek.

646.    Pronájem části pozemku (cca 10 m²) p. č. 1695, ostatní plocha, o výměře 305 m², v             kú Rejhotice, za účelem zřízení reklamního poutače dle žádosti Europlakat s. r. o. dle dříve schválených cenových podmínek.

647.    Prodej pozemku p. č. 603, o výměře 191 m², zahrada, v kú Kociánov – majetkové vypořádání pozemku, odstranění duplicitního zápisu v evidenci vlastníka pozemku        p. č. 861/1 v kú Kociánov – chyba v evidenci katastru nemovitostí při dřívějším odprodeji pozemku V. F. v ceně platné v době původního prodeje.

648.    Žádost na snížení prodejní ceny na pozemek p.č. 697(ZJE) a 697/2 v kú Kociánov na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu, že pozemky mají být využity pro veřejně prospěšnou stavbu ČOV.

649.    Rozpočtové změny týkající se navýšení rozpočtu na kulturní akce, změny rozpočtu v souvislosti s dotacemi.

 

 

 

Zastupitelstvo obce  neschvaluje :

650. Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 1538/2 GP , o výměře 338 m² v kú Rejhotice dle žádosti J. S. ; 788 11 Loučná nad Desnou jako přístupové cesty k stáji a pozemkům – jde zároveň o přístupovou cestu k RD  rodiny Š.

 

651. Zastupitelstvo obce  bere na vědomí:

1.      Cenovou nabídku ze strany VHZ a.s Šumperk v případě převodu ČOV Kouty nad Desnou na obec

2.      Stanovisko Pivovaru  Staropramen k výpovědi ze strany Obce Loučná nad Desnou

3.      Žádost p. T. J. s tím, že tuto považuje vzhledem k termínu jejího podání za velmi opožděnou

4.      Posudek poškození kříže na zámecké kapli

5.      Postup stavebních prací

6.      Stav ve věci žádostí o dotace

7.      Rozhovor starosty obce s velvyslancem Řecka

8.      Úspěch O. T. ve výstupu na Mont Blank a vynesení vlajky obce na vrchol

9.      Stav ve věci lip na hřišti TJ Spartak

10.  Odkup pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 697 GP a pozemku p. č. 697/2, vše v kú Kociánov, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 501 200 Kč.ak

11.  Promyslet si možnou OZV týkající se protihlukových opatření, tzn. zákaz používání strojů a zařízení o sobotách a nedělích

 

 

Starosta obce                         Ing. Pavel Martínek   ………………….

 

Ověřovatelé zápisu                  pí.Marie Vystavělová   …………………

 

                                    p. Bohumil Tkadlec   …………………

 

zapisovatelka                          pí.Helena Tkadlecová   ………………..

Zveřejněno: 18. 9. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 17.9.2008

Zpět nahoru