Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 27.8.2008

Rozvod plynu - prodej, smlouva o partnerství mezi obcí a K3 Sport, s.r.o., smlouva o poskytnutí daru mezi obcí a K3 Sport, s.r.o

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 27.8.2008 V 18.00 HOD V KULTURNÍ MÍSTNOSTI HASIČSKÉ ZBROJNICE

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8

Omluveni: 3

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Rozvod plynu – prodej
 4. Sportovní areál Kociánov – žádost o dotaci
 5. Obnova únikového schodiště DPS
 6. Stavba zateplení OÚ – dozor, stavba MŠ – dozor
 7. Vstoupení folklórních souborů
 8. Smlouva o partnerství mezi obcí a K3 Sport, s.r.o.
 9. Smlouva o poskytnutí daru mezi obcí a K3 Sport ,s.r.o.
 10. Další
 11. Na vědomí
 12. Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodů probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.8.2008

zastupitelstvo obce schvaluje :

616. Dodatek č.2 ke smlouvě č.01569821 mezi Státním fondem životního prostředí České  republiky a Obcí Loučná nad Desnou.

617. Kupní smlouvu č.1-20-092/08 DMS 13080000321 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a SMP Net, s.r.o.

618. Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „ Rozšíření sportovně rekreačního areálu Kociánov „ ve výši  cca 22 mil Kč a schvaluje spolufinancování projektu z vlastních prostředků obce ve výši max. 3,8 mil Kč

619. Smlouvu o poskytování poradenských služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a VALUE ADDED, a.s. na podání žádosti o dotace na „ Rozšíření sportovně rekreačního areálu Kociánov „

620. Realizaci výměny dřevěných částí únikového schodiště u nového DPS v ceně 36.220,- Kč

621. Smlouvu o dílo 200804 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským, týkající se autorského dozoru zateplení budovy MŠ

622. Realizaci vystoupení folklórních souborů v ceně dle předběžné nabídky 20 tis Kč

623. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem, týkající se inženýrského dozoru při stavbě zateplení budovy OÚ

624. Smlouvu o partnerství mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport s.r.o. , týkající se vybudování infrastruktury pro zajištění dostupnosti turistických aktivit

625. Smlouvu o poskytnutí daru mezi Obcí Loučná nad Desnou  a K3 Sport, s.r.o týkající se poskytnutí daru v rámci podané žádosti o dotaci

626. Podání žádosti o dotaci na „ Vybudování infrastruktury pro zajištění dostupnosti turistických atraktivit pro letní a zimní sezónu“ v rámci Regionálního operačního systému Střední Morava, Prioritní osa 3 – Cestovní ruch,opatření 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu v celkové výši 6,1 mil Kč ( vč.DPH ) a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace.

627. Smlouvu o partnerství k projektu „ Rekonstrukce Sporthotelu Kurzovní – II.etapa „ mezi Obcí Loučná nad Desnou a Wachal s.r.o.

628. Smlouvu o sdružení mzdových prostředků mezi Obcí Loučná nad Desnou a Základní školou Loučná nad Desnou , okres Šumperk.

629. Že inventurní rozdíl v ceně pozemků vzniklý přeceňováním bude účetně vyrovnán ( opraven ) v tomto roce .

 

 

 

630. Zastupitelstvo obce  bere na vědomí:

1.      Vystoupení folklorních souborů z Indie, Běloruska a Nového Zélandu

2.      Probíhající dřevosochání

 

 

 

starosta obce               Ing.Pavel Martínek                              ………………………….

 

ověřovatelé zápisu   pí. Marie Vystavělová                 …………………………

 

                                    p. Bohumil Tkadlec                                   …………………………

 

zapisovatelka               pí. Helena Tkadlecová                  …………………………

Zveřejněno: 28. 8. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 27.8.2008

Zpět nahoru