Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 28.7.2008

Úvěrové smlouvy Obec - Volksbank CZ, a.s, dotace na dovybavení JSDH .........

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 28.7.2008 V 18.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6

Omluveni: 5

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Výpověď smlouvy Pivovaru Staropramen
 4. Dotace na dovybavení JSDH
 5. Jímání vody z vodoteče do rybníka pro zavlažovací systém TJ Spartak
 6. Žádost o finanční podporu sportovní areál Kociánov
 7. Smlouva o dodávce radarů
 8. Žádost o vydláždění plochy pod kontejnerem
 9. Výroční zpráva o poskytování informací
 10. Podání žádosti o dotaci na úpravu památného stromu
 11. Úvěrové smlouvy obec – Volksbank CZ, a.s.
 12. Dodávka nábytku do MŠ - smlouva
 13. Dodávka Neptuna - smlouva
 14. Mandátní smlouva – výběrové řízení kanalizace
 15. Rozpočtové změny
 16. Na vědomí
 17. Ostatní
 18. Podněty a náměty občanů
 19. Poděkování za účast, závěr.

 

 

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28.7.2008

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

585.    Výpověď smlouvy o dodávkách výrobků a zboží včetně příloh Pivovaru   Staropramen  a.s.

586.    Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. týkající se technického dozoru stavebníka na „Rekonstrukci chodníků v obci Loučná“.

587.    Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem týkající se poskytnutí příspěvku 10 tis Kč na JSDH.

588.    Možnost jímání vody ze strany TJ Spartak pro zavlažování hřiště z napájecí vodoteče, která zásobuje vodou spodní zámecký rybník.

589.    Podání žádosti o finanční podporu – dotaci v rámci programu: Regionální operační program Střední Morava, prioritní osa: 3 Cestovní ruch, oblast podpory: 3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na dokončení areálu u rybníka Kocián sestávající z realizace:

      dokončení universální haly – tančírny

      dokončení rybářské klubovny

      dokončení dětského hřiště

      dokončení skateparku

      dokončení parkovišť, chodníků a mobiliáře včetně osvětlení

590.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Empesort s.r.o. týkající se radarů.

591. Vydláždění plochy pod kontejnerem dle žádosti Společenství vlastníků Loučná nad Desnou č.72 a č.73.

592. Výroční zprávu za rok 2007 o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

593. Podání žádosti o dotaci na úpravu památného stromu lípy nacházející se vedle budovy zámku.

594. Revokaci bodu usnesení ZO č.563 ze dne 23.6.2008 s tím, že schvaluje navýšení úvěru na částku 11 700 000 Kč od Volksbank CZ, a.s.

595. Úvěrovou smlouvu – Investiční úvěr KA 0807166 mezi Volksbank CZ, a.s. a  Obcí Loučná nad Desnou na úvěr ve výši 6 700 000 Kč s úrokovou sazbou 4,97% p.a. vázanou na 3M Pribor + přirážku 0,75% p.a. s dobou splatnosti k 30.6. 2018 s určením na dokrytí dotace poskytnuté na stavební úpravy Mateřské školy a Obecního úřadu v Loučné nad Desnou.

596. Úvěrovou smlouvu – Investiční úvěr KA 0807167 mezi Volksbank CZ, a.s. a Obcí Loučná nad Desnou na úvěr ve výši 5 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4,97% p.a. vázanou na 3M Pribor + přirážku 0,75% p.a. s dobou splatnosti k 30. 6. 2018 s určením na dokrytí dotace poskytnuté na rekonstrukci zámeckého parku v Loučné nad Desnou.

597. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Karlem Pustelníkem týkající se vybavení mateřské školy.

598. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a akademickým sochařem a restaurátorem Jaroslavem Jelínkem týkající se zhotovení sochy Neptuna včetně související architektury.

599. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a APC Consulting s.r.o. týkající se výběrového řízení na stavební práce Snížení znečištění vod v Obci Loučná nad Desnou.

600. Smlouvu č. 460/2008 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Státním fondem dopravní infrastruktury týkající se „ rekonstrukce chodníků v obci Loučná „

601. Nákup žacího zařízení křovinořezu pro potřeby správce sportovních zařízení

602. Finanční podporu 20 tis Kč  resp. úhradu za vystoupení  2 souborů

603. Podání žádosti o dotaci v rámci programu: Regionální operační program Střední Morava, prioritní osa: 3 Cestovní ruch, oblast podpory: 3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na dokončení areálu v  Koutech nad Desnou na doprovodnou infrastrukturu pro cestovní ruch

 

Etapa č.1  Doprovodná infrastruktura pro cestovní ruch

IO 12.3

Lávka – západ

5 000 000,0 Kč

IO 17.3

Autobusové zastávky

1 678 400,0 Kč

IO 18.2

Parkoviště na parcele č.275

1 113 000,0 Kč

IO 21.1

Sadové úpravy – východ

1 800 000,0 Kč

IO 9.1

Veřejné osvětlení komunikací a parkovištˇ obec východ

681474,0 Kč

IO 9.2

VO komunikací a parkovištˇ – areál – východ

1 809 636,0 Kč

IO 12.02

Lávka – východ

5 000 000,0 Kč

 

 

17 000 000,0 Kč

 

 

604. Podání žádosti o dotaci   v rámci programu: Regionální operační program Střední Morava, prioritní osa: 3 Cestovní ruch, oblast podpory: 3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na dokončení areálu v Koutech nad Desnou na doprovodnou infrastrukturu  pro kulturní vyžití

   Etapa č.2 Doprovodná infrastruktura pro kulturní vyžití

IO 19.1

Náměstí – zpevněné plochy

9 363 300,0 Kč

IO 19.2

Náměstí  - podium

750 000,0 Kč

IO 19.3

Náměstí – veřejné osvětlení

515 208,0 Kč

IO 19.4

Náměstí – drobná architektura, umělecká dílna

910 000,0 Kč

X obec

Zřízení staveniště 3,2 %

915 873,0 Kč

X obec

Kompletační činnost 1,8 %

515 178,0 Kč

X obec

Provoz investora 1,6 %

457 457 936,0 Kč

X obec

Práce nepředvídatelného charakteru 15 %

4 293 153,0 Kč

 

 

17 720 648,0 Kč

 

605. Smlouvy o dílo č. DPR 1080136 a č. 1080137   mezi Obcí  Loučná nad Desnou a firmou RENARDS, s.r.o. Brno   na zpracování projektu žádosti o dotaci

606. Smlouvu o právu provedení stavby  mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 SPORT s.r.o. Olomouc , týkající se zázemí  lyžařského  areálu v Koutech nad Desnou

607. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Jiřím Dolečkem týkající se realizace soutěže na výběr zhotovitele

-  revitalizace středu obce

-  revitalizace východní části obce

   608. Změny rozpočtu dle seznamu

609. Zřízení práva odpovídajícího věcnému  břemeni k pozemku p.č. ZE 610 a KN 610/2 ve vlastnictví Obce Loučná nad Desnou pro manžele Ing. I. a M.K, bytem Olomouc, za účelem uložení inženýrských sítí k zamýšlené výstavbě rodinných domků na parcelách 7,11 a st.p. 2 v kú Filipová

610. Stavbu ( dočasná stavba na dobu pronájmu – zahradní pergola ) na pozemku obce

                 pronajatém nájemní smlouvou paní A. K, bytem Loučná n.D pozemek   p.č. 755 kú Filipová

611.Odprodej oken vyřazených  při opravách budov MŠ  a OÚ  v ceně 500,- Kč /okno u použitelných , zdarma u nepoužitelných

612.Odprodej dlaždic z chodníků v ceně 2,- Kč/ kus odprodej použitých PZ desek v ceně 40,- Kč/ kus dle žádosti pí. H. Š.

613.Odprodej plynárenského zařízení v kú Rejhotice a v kú Kouty nad Desnou v majetku obce ve výši za minimální cenu 5,5 mil Kč

614.Prodej pozemku p.č. 159/2 v kú Rejhotice v ceně 460,- Kč za 1 m² panu R. S. bytem Bohuňovice

 

 

615.Zastupitelstvo obce  bere na vědomí:

1.Oficiální zapojení obce do realizace cyklostezky údolí Desné prostřednictvím SOÚD.

2.Podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci poškození zámecké kaple a  soklu kříže.

3.Přihlášení obce do MAS Šumperský venkov.

4.Nedoporučení žádosti na obnovu zdi zámeckého parku v rámci FM EHP/Norska.

5.Nevyhovění žádosti obce o finanční podporu resp. nezařazení Lávky Červenohorské sedlo mezi Významné projekty Olomouckého kraje.

6.Výroční zprávu SCHKO Jeseníky za rok 2007.

7.Schválení dotací v rámci fyzické realizace území na projekty

a. Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou

b.                 Revitalizace území ve východní části obce Loučná nad Desnou.

8.Žádost Horstav Olomouc spol.s.r.o. a stanovisko Real Aliance s.r.o. ve věci nehodlá nic měnit.

9.Stav ve věci zámku, zájemci o koupi nemovitosti.

10.Zápis č. 3/2008, usnesení č. 3/2008  z valné hromady SOÚD a zápis č. 5/2008, usnesení č. 5/2008 z předsednictva SOÚD.

11.  Možnost žádat o dotaci na projekt – Komplexní úsporná opatření veřejného osvětlení.

12.  Vystoupení souborů 19.8.2008 Nový Zéland  ;   20.8.2008 Indie – Restaurace Club

 

 

Starosta  obce          Ing. Pavel Martínek    …………………………..

 

Ověřovatelé zápisu   p.Bohumil Tkadlec     ……………………………..

 

                     Pí. Marie Vystavělová   ……………………………..

 

Zapisovatel   pí.Helena Tkadlecová              …………………………….

Zveřejněno: 29. 7. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 28.7.2008

Zpět nahoru