Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 23.6.2008

Úvěr od Volksbank, oprava budovy OÚ,oprava budovy MŠ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 23.6.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 10

Omluveni: 1

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: p. Tkadlec Bohumil, pí. Vystavělová Marie

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Úvěr od Volksbank CZ
 4. Obnova budovy OÚ
 5. Obnova budovy MŠ
 6. Obnova chodníků v obci
 7. Podpora občanů dojíždějících na rehabilitace
 8. Dřevosochání
 9. Cyklotrasy Údolí Desné
 10. Úpravy hasičské zbrojnice
 11. Prodej majetku
 12. Žádosti o převod majetku
 13. Ostatní
 14. Bere na vědomí
 15. Podněty a nápady občanů
 16. Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodů probíhala průběžná diskuse

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

563.  Vzetí úvěru od Volksbank CZ dle nabídky ze dne 20.6.2008 Na 9 mil. Kč, splatnost 10                 let s úrokovou sazbou pohyblivou se čtvrtletní aktualizací ve výši 4,95 % p.a.

564.    Smlouva mezi obcí Loučná nad Desnou a Martech holding a. s. týkající se zateplení                        obvodového pláště a střešní konstrukce objektu OÚ

565.    Smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a Martech holding a. s. týkající se zateplení budovy MŠ a stavební úpravy střechy MŠ

566.    Smlouva mezi obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a. s. týkající se rekonstrukce chodníků

567.    Příspěvek 50% na náklady související s dopravou občanů obce na rehabilitační oddělení do Sobotína

568.    Realizaci akce Dřevosochání a pozvání hostů spřátelených měst a obcí dle určení starostou obce a úhradu nákladů souvisejících s jejich pobytem

569.    Záměr zapojení do realizace cyklotras Údolí Desné

570.    Smlouva o dílo č. B2008/III mezi obcí Loučná nad Desnou a Richter Petr – zednictví týkající se úprav okolí a budovy hasičské zbrojnice

571.    Revokaci bodu  usnesení č.493 a realizaci nové soutěže na prodej nemovitosti budovy č.p. 31 ( adresa Kociánov 31 ) na pozemku st. p. č. 41, pozemků st.p. č.41 o výměře 766 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p. č. 72/1 o výměře 1443 m², zahrada (odprodávaná část vznikne po oddělení pozemků pro budoucí chodník za autobusovou zastávkou a autobusovou zastávku), vše v k. ú. Kociánov

dle podané žádosti

STUDIO – BYDLENÍ s.r.o. Dalimilova 18/92 ;  783 35 Olomouc – Chomoutov

572. .Revokaci bodu  usnesení č 494 a schvaluje provedení soutěže na prodej nemovitosti   domu č. p. 31 ( adresa Kociánov 31 ) na pozemku st. p. č. 41, pozemků st.p. č.41 o výměře 766 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p. č. 72/1 o výměře 1443 m², zahrada (odprodávaná část vznikne po oddělení pozemků pro budoucí chodník za autobusovou zastávkou a autobusovou zastávku), vše v k. ú. Kociánov

Vyvolávací cena  3100 100,- Kč

dle žádosti STUDIO – BYDLENÍ s.r.o. Dalimilova 18/92 ;  783 35 Olomouc – Chomoutov

572.    Odprodej domu č. p.31( adresa Kociánov 31 ) na pozemku st. p. č. 41, pozemků st.p. č.41 o výměře 766 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p. č. 72/1 o výměře 1443 m², zahrada (odprodávaná část vznikne po oddělení pozemků pro budoucí chodník za autobusovou zastávkou a autobusovou zastávku), vše v k. ú. Kociánov za 3 100 100 ,- Kč  STUDIO – BYDLENÍ  s.r.o. Dalimilova 18/92 ; 783 35 Olomouc – Chomoutov

573.    Provedení výběrového řízení na prodej budovy č.p.63 na pozemku st.p. 133 ( adresa Loučná nad Desnou 63 ), pozemků st.p. č.133 o výměře 211 m ², zastavěná plocha a nádvoří, část p.č 667/22 o výměře 640 m², zahrada a) odprodávaná část vznikne oddělením pozemku pro zamýšlené parkoviště u zdravotního střediska ) , vše v kú Kociánov

           Vyvolávací cena 2 600 000,- Kč

 Dle žádosti STUDIO – BYDLENÍ s.r.o. Dalimilova 18/92 ;  783 35 Olomouc – Chomoutov

574.    Odprodej domu č. p.63 na pozemku st.p. 133 ( adresa Loučná nad Desnou 63 ), pozemků st.p. č.133 o výměře 211 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p.č 667/22 o výměře 640 m², zahrada a) odprodávaná část vznikne oddělením pozemku pro zamýšlené parkoviště u zdravotního střediska ) , vše v kú Kociánov za 2 600 000,- kč

STUDIO – BYDLENÍ s.r.o. Dalimilova 18/92 ;  783 35 Olomouc – Chomoutov

575.    Zřízení věcného břemene k pozemku parcela číslo 1568/1, v katastrálním území Rejhotice podle geometrického plánu č. 500-509/2008, dle žádosti Svazku obcí údolí Desné – stavba „Obnova železniční tratě č. 293 v úseku Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín, provozní soubor č. 234-PZS v km 9,31“

576.    Prodej pozemku parcela číslo 681/1, výměra 900 m2,  zahrada – část o výměře 4 m² podle geometrického plánu č. 500-509/2008, (odprodávaná část vznikne oddělením části pozemku pro releový domek přejezdu) v katastrálním území Rejhotice, dle žádosti Svazku obcí údolí Desné, Rapotín v ceně 10,- Kč /m²

577.    Prodej pozemku parcela číslo 861/2, výměra 14 m2, zahrada, včetně studny, na něm existující v katastrálním území Kociánov, dle žádosti V. F. Loučná nad Desnou v ceně 220,-  Kč/m²

578.    Prodej pozemku parcela číslo 106, výměra 90 m2, ostatní plocha v katastrálním území Kouty nad Desnou, dle žádosti P. M. Kouty nad Desnou, Loučná nad Desnou v ceně 50,-  Kč/m²

579.    Žádost na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku p. č. 233 v k. ú. Filipová z důvodu majetkového vypořádání pozemků zámeckého parku

580.    Požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku p. č. 719/2 v k. ú. Kociánov z důvodu majetkového vypořádání pozemků zámeckého parku

581.    Darovací smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na část pozemku p. č. 809/2 o výměře 84 m2 v k. ú. Kociánov z důvodu majetkového vypořádání chodníku před budovou bývalé školní družiny

582.    Přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování na rekonstrukci zámeckého parku v Loučné nad Desnou i přes nepříznivý vývoj kurzu EURA vůči Kč

583.    Napojení na vodovodní řad obce v místní části Rejhotice firmě HSS – stavební servis s.r.o. v rámci výstavby rodinných domů  a techn.  infrastruktury. v místní části Rejhotice

 

 

 

584. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.      Sdělení Ing. Mgr. Vladimíra Hlavinky k zákazu výjezdu exkurzí na Horní nádrž

2.      Sdělení Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, a. p. s. týkající se vystoupení Ing. Luďka Beneše

3.      Usnesení č. 2/2008, zápis č. 2/2008 z jednání valné hromady SOÚD a usnesení č. 4/2008, zápis č. 2/2008 z jednání předsednictva SOÚD.

4.      Nabídka bytu v domě Loučná nad Desnou č. p. 3 (bývalý Lesní závod)

5.      Rozhodnutí SFDI o přidělení finanční podpory

6.      Rozhodnutí MMR na podporu MŠ

7.      Žádost na ČEZ distribuce na prověření zemění jednotl. sloupů a energet. rozvodů

 

 

 

 

Starosta                                               Ing. Pavel Martínek            ……………………………

 

Ověřovatelé zápisu                          p. Bohumil Tkadlec            ……………………………

 

                                                            pí. Marie Vystavělová …………………………..

 

zapisovatel                                           pí.Helena Tkadlecová ………………………….

Zveřejněno: 25. 6. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 23.6.2008

Zpět nahoru