Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 19. 05. 2022
a svátek má Ivo

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Nejdůležitější předpisy

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Loučná nad Desnou jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

·        Ústava České republiky 
·        Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

·        zák. č.312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků
·        zák. č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě
·        zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
·        zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích 
·        zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení 
·        zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
·        zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách 
·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
·        zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
·        zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů 
·        zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně 
·        zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 
·        nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady 
·        zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 
·        zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
·        zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
·        zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání 
·        zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
·        zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
·        zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích 
·        zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
·        zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků 
·        zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí 
·        zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích 
·        vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu 
·        zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě 
·        zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
·        vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
·        zákoník práce č. 65/1965 Sb. 
·        zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností 
·        zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
·        zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách 
·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
·        zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
·        zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník 
·        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
·        nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi 
·        zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
·        zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami obce Loučná nad Desnou, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Obecně závazné vyhlášky a nařízení“.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

Zveřejněno: 16. 4. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Informace dle zákona 106/1999 Sb  >  Nejdůležitější předpisy

Zpět nahoru