Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 19.10.2007

Rozpočet na rok 2008

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 19.10.2007 V 18 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
počet zúčastněných zastupitelů obce: 10
omluveni: 1
neomluveni: 0
ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Jindřich Opršál
zapisovatel: pí.Helena Tkadlecová


Program veřejného zasedání:
1. Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání ZO
Rozpočet obce na rok 2008
Řezbářské dny
Stezkou vlka
Poděkování organizátorům akcí
Plán a organizace sport areálu u rybníka Kocián
Kácení dřevin
Hřiště za zákl. školou, provozní řád ,atd.
Odměny ředitelce ZŠ a MŠ
Knihovna Kouty nad Desnou
Old time Jazzband – výročí, doprava občanů obce
Nákup kopírovacího stroje
Smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Ascend s.r.o.
Odstoupení od nájemní smlouvy
Zprostředkovatelská smlouva na prodej pozemků
Prodej majetku
Rozpočtové změny
Na vědomí
Podněty a návrhy občanů
Závěr, poděkování za účast


Usnesení a závěr veřejného zastupitelstva obce ze dne 19.10.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje :
309. Rozpočet obce na rok 2008 v příjmech 21 777 tis Kč, výdajích 29 283 tis Kč a financování 7506 tis Kč
310. Realizaci řezbářských dnů – dřevosochání v termínu 24.8 až 31.8.2008 s doprovodnými atrakcemi dle určení starostou obce , za účasti družebních obcí a podání žádosti o dotaci na tuto akci
311. Patronát nad konáním akce Stezkou vlka a finanční podporu ve výši 5 tis Kč na tuto akci
312. Poděkování p. Miroslavu Chytilovi a p. Vladimíru Páralovi za organizování kynologických akcí a vzornou prezentaci a propagaci naší obce
313. Organizaci sportovního areálu u rybníka Kocián včetně rozdělení do jednotlivých buněk s přístupovými cestami a pořadí realizace jednotl. atraktivit 1. minigolf, 2. kynol. areál, 3. skatepark, a 4. dětské hřiště
314. Pokácení stromů :
- smrky u dopravního hřiště
- modřín před budovou MŠ
- ovocné stromy před panel. Domy ČEZ
- stromy v kú Rejhotice a Kouty nad Des. dle žádosti p. Turka
- skupina lip u hřiště TJ Spartak ( pouze část dle vyjádření AOPK ČR a znal. posudku Ing. Kubeši)
- stromy nad obloukem ( nad kotelnou )
315. Realizaci INFO tabule u hřiště za základní školou, provozní řád sportovního areálu u Základní školy v Loučné nad Desnou
316. Odměnu ředitelce základní školy a ředitelce mateřské školy v souladu s přehledem ze sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 4.10.2007
317. Realizovat přepážku do budovy nádraží v Koutech nad Desnou za účelem realizace pasivního info střediska a provozu místní knihovny
318. Úhradu autodopravy na koncert Old Time Jazzband , který se uskuteční v sále Léčebných lázní Velké Losiny u příležitosti 50 letého výročí existence tohoto orchestru
319. Nákup kopírovacího stroje
320. Výsledek výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotace z OP životního prostředí – I. Výzva a smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Ascend s.r.o.
321. Odstoupení od nájemní smlouvy na pozemek p.č. 667/18 v kú Kociánov
322. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR , týkající se „Stavební úpravy kulturního domu v Loučné nad Desnou“
323. Zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o. , týkající se pozemku p.č. 159/2 v kú Rejhotice
324. Zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o. , týkající se pozemku p.č. 680 v kú Kociánov.
325. Prodat pozemek p.č. 159/2 v kú Rejhotice nedělený, jako celek
326. Odprodat pozemek p. č. 159/2 v kú Rejhotice p.Petru Švarcovi, Dalimilova 92;783 35 Olomouc - Chomoutov , v ceně 500 Kč/m2
327. Změny rozpočtu – viz seznam
328. Odkoupení pozemku p.č. 697/2 v kú Kociánov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
329. Realizaci společného posezení na závěr roku pro zaměstnance OÚ, členy org . složek obce, a další dle určení starostou obce , s tím že zastupitelé obce uhradí při účasti 150,- Kč na osobu
330. Podání žádosti o dotaci na akci Loučná nad Desnou vedení VO, Kociánov II
331. Smlouvu o nájmu nemovitosti č UZSVM/OSU/3618/2007 – OSUM mezi Obcí Loučná nad Desnou a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových , týkající se parcely č.697 v kú Kociánov


332. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
1. Výroční zprávu o činnosti Základní školy Loučná nad Desnou za školní rok 2006/2007.
2. Jednání starosty obce s SMP Net , s.r.o. o odprodeji plynárenské rozvodné sítě – Rejhotice, Kouty nad Desnou a Filipová
3. Jednání o realizaci nových obrub ( chodníků ) v rámci obnovy I/44
4. přehled prací prováděných do konce roku, resp. hotových
a. obnovena komunikace Filipová
b. připravena žádost o dotaci / zateplení budov MŠ a OÚ ) , práce probíhající na přípravě žádosti ČOV + kanalizace
c. realizace stavby minigolfu
d. zaplocení kynologického areálu
e. realizace parkoviště za školní jídelnou
f. realizace lapačů před budovu školní tělocvičny
g. oplocení hřiště za ZŠ
5. Pozvání na recepci do budovy Rudolfina Praha od velvyslankyně Rakouské republiky Dr. Margot Klestil – Löffer u příležitosti rakouského národního svátku
6. Článek v časopise Fauna 19/2007.
7. Zápis č.5 a usnesení č.5/2007 z val. hromady SOÚD
8. Zápis č. 11/2007 a usnesení č.11/2007 z předsednictva SOÚD
9. Zpráva ČR – české obchodní inspekce ve věci stížnosti občanů na prodej
10. Stav ve věci projednávání nového ÚPD
11. Stav ve věci přípravy žádosti o dotace , kanalizace + ČOV, energet. úspory v budovách OÚ a MŠ
12. Poděkování p. Chytila ve věci podpory obce
13. Podpora invest. projektům Energotis s.r.o.
14. Informace o výsledcích rybníka Kocián – rybolov
15. Návštěva starostů obcí sdružení Království
16. Poděkování Ing. Čecha a zpráva za Klub důchodců
Starosta obce Ing. Pavel Martínek ……………………………………..

Ověřovatelé zápisu p.Bohumil Tkadlec …………………………………….

p. Jindřich Opršál ……………………………………

zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová …………………………….

Zveřejněno: 23. 10. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 19.10.2007

Zpět nahoru