Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 27.6.2007

Soud obec - KB, automobil Tatra 815 CAS 32

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 27.6.2007 V 19.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 10
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: P. Bohumil Tkadlec, p. Jindřich Opršál
Zapisovatel: Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání:
Uvítání přítomných
Schválení programu veřejného zasedání
Volba ověřovatelů zápisu
Soud obec – Komerční banka, a.s.
Základní škola IV. etapa, II.etapa universální hala – tančírna, výběrové řízení
Nadační příspěvek ČEZ, a.s. – Nadace ČEZ
Dodatek č.3 k nájemní smlouvě mezi obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o
Dovybavení JSDH – příspěvek Olomoucký kraj
Hasičská zbrojnice Rejhotice
Veřejné osvětlení – projekt
Parkoviště ZŠ, rybník Kocián
Povodňový plán obce, směrnice č. 1/2007
Automobil TATRA 815 CAS 32
Kontejner chatová oblast
Stanovy Svazku obcí údolí Desné
Odprodej Jandasy
Finanční pomoc TJ Spartak
Napojení na I/44 přejezd u nádraží Kouty nad Desnou
Prodej majetku – pozemky
Nákup majetku – pozemky
Rozpočtová opatření
Obnova komunikací
Lávka ČHS – projekt
Příspěvek na cvičení starších občanů
Ostatní
Na vědomí
Náměty, připomínky občanů
Závěr, poděkování účastníkům

Program veřejného zasedání schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.6.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje :
216. Podání ústavní stížnosti ve věci rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve sporu obce Loučná nad Desnou proti Komerční bance, a.s. dle návrhu JUDr. Josefa Sedláčka.
217. Smlouvu o dílo – název akce „ Vyhledávací studie cyklokomunikace Desná“ mezi Obcí Loučná nad Desnou a Dopravní Projektování, spol. s.r.o.
218. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou (mandant) a Ing. Jiřím Dolečkem (mandatář) na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby – Víceúčelová hala v areálu u rybníka Kocián v Loučné nad Desnou – II. etapa.
219. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou (mandant) a Ing. Jiřím Dolečkem (mandatář) na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby – Obnova Základní školy v Loučné nad Desnou – IV. etapa.
220. Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 49/07 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Nadací ČEZ, týkající se vybudování oranžového hřiště.
221. Dodatek č.3 k nájemní smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kocián s.r.o.
222. Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou, týkající se neinvestičního příspěvku určeného na dovybavení JSDH.
223. Projektový návrh Ing. Petra Heřmanského na prodloužení hasičské zbrojnice v Rejhoticích.
224. Výsledek výběrového řízení na projektanta – Veřejné osvětlení – projekt a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o.
225. Realizaci zpevněných ploch vedle startovací plochy u rybníka Kocián zatravňovacími plastovými díly a pokládku s přípravou ploch realizovat prostřednictvím firmy Linhart s.r.o.
226. Povodňový plán Obce Loučná nad Desnou a směrnici č. 1/2007.
227. Dodávku automobilu T815 – CAS 32 ze strany INVEST CZ a.s. jako splněnou a ukončení veškerých dalších jednání v této věci.
228. Odstranění nedostatků v budově MŠ dle plánu ozdravných opatření z 18.5. 2007 předloženého ředitelkou MŠ.
229. Stanovy Svazku obcí údolí Desné.
230. Odprodej starších beton. prefabrikátů (JANDAS) 11 kusů v ceně 2 000 Kč/kus (rozměr 800 x 1300 x 2600 mm).
231. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 299/3 v KÚ Kouty nad Desnou na PF ČR.
232. Žádost o odkoupení pozemku p.č. zjednodušená evidence 146/2 v KÚ Kociánov (parcela je součástí parcely č. 859/2 PF ČR).
233. Finanční podporu TJ Spartak ve výši 30 tis. Kč, která bude pro TJ Spartak vlastním podílem k získané dotaci ve výši 80 tis. Kč.
234. Realizovat projekt vyústění cesty od rodinného domu p. Jance a dalších na I/44 firmou SART.
235. Rozpočtová opatření dle seznamu
236. Realizace terénních úprav u přejezdu Kouty nad Desnou - nádraží , od firmy SART
237. Realizaci zalesnění holiny dle doporučení lesního správce ( cca 0,28 ha )
238. Realizaci nových povrchů komunikací dle výběru starostou obce firmou Kareta dle nabídky 1400 Kč/ 1 t asfaltové směsi ( 1 m² – 5 cm ~ 0,125 t )
239. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Horstav s.r.o. ve věci realizace projektu lávky na Červenohorské sedlo
240. Odvolává velitele JSDH Mojmíra Kovaříka
241. Ukládá starostovi obce vyloučit členy JSDH dle rozhodnutí starosty obce z JSDH
242. Zastavení veškeré finanční pomoci SDH , tj. dotaci mládeže a vyklizení budov které jsou v majetku obce a je zde uložen majetek SDH s lhůtou do 14 dní

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
232. Nákup nového kontejneru na plasty z důvodu, že jsou v chatové oblasti 2 umístěny (dle žádosti by byl pouze na letní sezonu).

233. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
Jednání ve věci hasičského automobilu TATRA 815 CAS 32.
Nedostatek info balíčků české verze (v budoucnu možné uvažovat o dotisku).
6. Mistrovství České republiky stopařů ČR SKS TART 2007 se uskuteční dne 28. až 30. září 2007.
5. až 6. června proběhl středoškolský pětiboj.
Seznam akcí připravovaných obcí Loučná nad Desnou v rámci rozvoje turistického ruchu zaslaný Sdružením cestovního ruchu Jeseníky.
Zápis a usnesení č. 4/2007 tj: zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 (audit) a závěrečný účet Svazku – bez výhrad a dále zápis v usnesení z jednání předsednictva SOÚD ze dne 28.5. 2007.
Sdělení pana Františka Zaorala ze dne 5.6. 2007.
Výsledek vandalismu na zastávkách v katastru obce, kdy byli pachatelé dopadeni.
Stav ve věci plnění trestu obecně prospěšných prací.
Fotbalový turnaj seniorů – Francie.
3. pracovní schůzka spolupráce měst a obcí destinace Jeseníky.
ZŠ Loučná nad Desnou – rekonstrukce a dostavba – ukončení závěrečného vyhodnocení akce.
Záměr Ing. Miroslava Kopřivy vybudovat v části budovy bývalého pivovaru atraktivní areál se zaměřením na vývoj a nové trendy energetiky a jejího využívání.
Starosta obce : Ing. Pavel Martínek ………………………………….

Ověřovatlé zápisu : p. Bohumil Tkadlec …………………………………

p. Jindřich Opršál …………………………………

zapisovatelka : Helena Tkadlecová …………………………………

Zveřejněno: 29. 6. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 27.6.2007

Zpět nahoru