Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 21.5.2007

Pronájem Rybářská bašta a Domeček, prodej pozemků - soutěže

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 21.5.2007 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Jindřich Opršál
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání:
Uvítání přítomných
Prodej a pronájem obecního majetku
Smlouvy o dílo, týkající se projektů žádostí o dotace
Smlouva o dílo – hřiště za základní školou
Smlouva o dílo – ÚPD obce
Internetové stránky obce
Darovací smlouvy
Žádost pana Růžičky na úhradu ošetření lip
Odměny ředitelce MŠ, ZŠ
Socha Praděda
Nákup výpočetní techniky
Rozhlasy – posílení, umoření dluhu
Školní družina – změna projektu
Nádraží Kouty nad Desnou – knihovna
Info cedule Kouty nad Desnou
Stanovení penále resp. pokut v souvislosti s nedodržováním OZV o místních poplatcích
Chodník Kolonka – zastavení projektových . prací
Záměr odprodat beton. díly (beneše), p.č. 141 (části) v kú Rejhotice
Rozpočtové změny
Smlouva mezi Obcí a SITA CZ – dodatek
Smlouva mezi Obcí a ASEKOL s.r.o o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Žádost o nadační příspěvek na ČEZ, a.s.
Návrh zadání 4. změny ÚPD
Nákup kontejnerů
Noční hasičská soutěž – předání hasičské zbrojnice k účelům soutěže
Výběrové řízení IV. etapa obnovy ZŠ a II. etapa stavby tančírny
Řezbářské dny
Ostatní
Ukládá
Bere na vědomí
Podněty a návrhy občanů
Závěr, poděkování za účast
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 5. 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje :
163. Revokaci bodu usnesení zastupitelstva obce č. 155 ze dne 21.3. 2007.
164. Veřejnou soutěž na pronájem objektu občanské vybavenosti č.p. 51 „Turistické ubytovny Domeček v zámeckém parku“ na pozemku parcela číslo st. 63 v KÚ Kociánov a dále objektu občanské vybavenosti č.p. 84 „Restaurace rybářská bašta“ na pozemku parcela číslo st. 346 v kú Kociánov za následujících pdmínek:
- doba nájmu maximální – 4 roky
- cena nájmu placená každý měsíc
- provozní náklady na energii, plyn, vodné, stočné, odpady, telekomunikační sítě, běžnou údržbu a revize hradí nájemce
- příp. nájemce bere na vědomí, že u rybníka Kocián mohou probíhat stavební práce na rozšíření objektu rybářské bašty, realizaci komunikací, dokončení objektu tančírny, realizaci dětského hřiště a další a nebude v jejich provedení nijak bránit
- při změně výtoče , resp. dodavatele piva v objektu rybářské bašty nebo zavedení soutoče, musí uhradit obci pokutu ve výši 130 tis. Kč
- smlouva o nájmu bude uzavřena v souladu s občanským zákoníkem
- v případě porušení smluvně vyjednaných podmínek uhradí nájemce penále ve výši 3 násobku měs. nájmu
- příp. nájemce převezme stávající zásoby a tyto bude splácet spolu s nájmem do jejich vyčerpání
- převzetí zaměstnanců Kociánov s.r.o podle par. 338 zák. práce včetně závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů s tím, že se soutěží cena měsíčního pronájmu, jejíž vyvolávací hodnota činí 10 tis. Kč165. Výsledek soutěže na pronájem objektu občanské vybavenosti č.p. 51 „Turistické ubytovny Domeček v zámeckém parku“ na pozemku parcela číslo st. 63 v KÚ Kociánov a dále objektu občanské vybavenosti č.p. 84 „Restaurace rybářská bašta“ na pozemku parcela číslo st. 346 v kú Kociánov panu Milanu Vobořilovi, Krátká 483 ; 788 33 Hanušovice, v ceně měsíčního nájmu 36.600,- Kč .
Následující pořadí soutěže:
2. Petra a Alexej Ivanovi,Šumperská 296; 788 13 Vikýřovice ( 36.500.- Kč )
3. Miroslava Jurečková, Rejhotice 51 ; 788 11 Loučná nad Desnou ( 34.500,- Kč)
4. Martin Coufal Šumperská 357 ; 788 14 Rapotín ( 33.500,- Kč )
5. Michaela Halaxová Filipová 65 ;788 11 Loučná nad Desnou ( 30.000,- Kč )
Smlouva o nájmu musí být uzavřena do 1 měsíce, tj. do 21.6. 2007 . Pokud nebude smlouva uzavřena, bude jednáno s druhým popř. třetím v pořadí dle výsledků soutěže.
166. Veřejnou soutěž na prodej pozemků
pozemek – parcela č. 160/1 v kú Kociánov
orientační výměra: 1635 m2
pozemek určen – v současné době se nachází mimo zastavitelné území obce určené ÚPD obce
vyvolávácí cena: 100 Kč za 1m2


167. S–N Výsledek soutěže na prodej pozemku p.č. 160/1 v kú Kociánov a prodej této parcely panu Josefu Tománkovi, Loučná nad Desnou 80 ; 788 11 v ceně 220,- Kč/m² a v případě nesplnění podmínek dalšímu v pořadí.
Následující pořadí soutěže :
2. Karla a Vojtěch Vrzalovi Troubelice 59 ;783 83 ( 200,- Kč )
Smlouva o prodeji musí být uzavřena do 1 měsíce tj. do 21.6. 2007 a úhrada musí být provedena do 1 měsíce tj. do 21.7. 2007. Pokud nebude částka uhrazena, bude jednáno s druhým v pořadí soutěže,dle jeho nabídnuté ceny
168. Rozdělení pozemku p.č. 631/1 v kú Kociánov ,tj. vyčlenění cesty z pozemku (od panel. sídliště po rozcestí u rod. domu Vystavělových).
169. Veřejnou soutěž na prodej pozemku
pozemek – parcela č. 631/1 v kú Kociánov
orientační výměra: 6393 m2
pozemek určen pouze na zástavbu nemovitostmi určenými k trvalému bydlení
vyvolávácí cena: 120 Kč za 1m2
170. Výsledek soutěže na prodej pozemku p.č. 631/1 v kú Kociánov a prodej této parcely firmě KSS Seidl spol. s.r.o., Ovesná 289/14 ; 779 00 Olomouc v ceně 220 ,- Kč/m² a v případě nesplnění podmínek dalšímu v pořadí.
Následující pořadí soutěže :
2. Horstav spol. s.r.o. Horák, Tovární 41 a, 772 00 Olomouc ( 210 ,- Kč )
Smlouva o prodeji musí být uzavřena do 1 měsíce, tj. do 21.6. 2007 a úhrada musí být provedena do 1 měsíce tj. do 21.7. 2007. Pokud nebude částka uhrazena, bude jednáno s druhým v pořadí soutěže dle jeho nabídnuté ceny

171. Pronájem pozemku parcela č. 631/2 v kú Kociánov v částech
p. Kurek, bytem 23 o výměře 291 m2
Šmídovi, bytem 26 o výměře 199 m2
Zatloukalovi, bytem 74 o výměře 296 m2
Vlkovi, bytem 76 o výměře 336 m2
pí. Holcová, bytem 81 o výměře 187 m2
pí. Malá, bytem 74 o výměře 195 m2
p. Vybíral, bytem 78 o výměře 439 m2
dle dříve schválených podmínek.
172. Prodej pozemku st. p.č. 82 v kú Kouty nad Desnou v ceně 100 Kč za 1 m2
p. Aleně Kašparové, Čajkovského 2; 787 01 Šumperk.
173. Odkoupení parcely ZE EN 92/102 od Pozemkového fondu ČR, která je součástí místní komunikace na parcele 608 v kú Filipová.
174. Pokácení 4 kusů smrků na parcele č. 464 v kú Kouty nad Desnou s tím, že žadatel zajistí úplný úklid dřevné hmoty a za 1 m3 dřeva z pokácených stromů zaplatí 30 Kč
175. Smlouvu o dílo č. 2007-05-07 mezi Obcí Loučná nad Desnou jako objednavatelem a Ing. Alešem Calábkem, GEO-HYDRO-CONSULT jako zhotovitelem na projekt Rekonstrukce objektu č.p. 63 na multifunkční objekt turistického ruchu.
176. Smlouvu o dílo č. 2007-05-07 mezi Obcí Loučná nad Desnou jako objednavatelem a Ing. Alešem Calábkem, GEO-HYDRO-CONSULT jako zhotovitelem na projekt Pěší komunikace , chodník vedle silnice I/44 v Loučné nad Desnou
177. Smlouvu o dílo č. 2007-05-08 mezi Obcí Loučná nad Desnou jako objednavatelem a Ing. Alešem Calábkem, GEO-HYDRO-CONSULT jako zhotovitelem na projekt Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou.
178. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 11/05 EU ze dne 16.3. 2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou jako objednavatelem a Invest cz a.s. jako zhotovitelem na projekt Obec Loučná nad Desnou – kanalizace splašková II. část a ČOV.
179. Smlouvu o dílo č. zhotovitele 2705010-037-07 mezi Obcí Loučná nad Desnou jako objednavatelem a Linhart spol. s.r.o jako zhotovitelem, týkající se stavby hřiště za základní školou.
180. Smlouvu o dílo č. 15/2007 mezi Obcí Loučná nad Desnou jako objednavatelem a Ing. Arch. Vladimírem Dujkou jako zhotovitelem, týkající se realizace Průzkumů a rozborů obce k ÚPD obce.
181. Smlouvu o poskytnutí práv k užívání systému visma IN služby portálu Města a obce online mezi Obcí Loučná nad Desnou jako objednavatelem a Webhouse, s.r.o jako zhotovitelem.
182. Smlouvu o obstarání věci event.č. 2007/20 mezi Obcí Loučná nad Desnou a ALFA REALITY p. Jiřím Kouskem týkající se prodeje pozemků.
183. Smlouvu o dílo č. 2007 03 mezi obcí Loučná nad Desnou jako objednavatelem a Ing. Petrem Heřmanským jako zhotovitelem, týkající se Přístavby k objektu hasičské zbrojnice p. st. 231 – Rejhotice.
184. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou, stranou obdarovanou a Tomášem Karešem jako dárcem.
185. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou, stranou obdarovanou a firmou Artory, s.r.o jako dárcem
186. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou, jako stranou obdarovanou a firmou Horstav Olomouc spol. s.r.o jako dárcem.
187. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou stranou obdarovanou a ŘK farností Velké Losiny jako dárcem
188. Úhradu části nákladů na ošetření lip dle žádosti p. Jiřího Růžičky, bytem Kouty nad Desnou 24, 788 11, Loučná nad Desnou ze dne 16.3. 2007 ve výši 14 tis Kč
189. Odměnu ředitelce MŠ p. Ivetě Sporkové a odměnu ředitelce ZŠ Mgr. Věře Turkové dle návrhu OŠMT KÚOK.
190. Realizaci sochy Praděda p. Jaroslavem Pecháčkem v ceně 45 tis. Kč.
191. Nákup výpočetní techniky od firmy Design Cis dle nabídky ze dne 04/2007 v ceně do 15 tis. Kč.
192. Posílení rozhlasové sítě o nová hnízda dle žádosti občanů, kde je špatná slyšitelnost.
193. Dohodu o uhrazení dluhu mezi obcí Loučná nad Desnou jako dlužníkem a Pavlem Kubějou – Empemont jako věřitelem (stanovení splátkového kalendáře).
194. Změnu projektu na realizaci 6 byt. jednotek rekonstrukcí objektu školní družiny na apartmánové ubytovací zařízení a žádat o finanční podporu v rámci fondu EU (ROP) na podporu infrastruktury cest. ruchu.
195. Realizaci příčky v budově nádraží v Koutech nad Desnou za účelem realizace místní knihovny dle nabídky firmy Novatronik ze dne 25.4.2007.
196. Realizaci 2 ks informačních tabulí (orientačních) s názvem místní části Kouty nad Desnou firmou p. Liďáka.
197. Stanovení pokuty právnickým a fyzickým osobám poskytujícím ubytovací služby za nevedení řádné ubytovací knihy ve výši:
- za první rok, tzn. za první nedodržení : ubytovací kapacita zařízení x 500 Kč
- za druhý rok,tzn. za druhé nedodržení : ubytovací kapacita zařízení x 1000 Kč
- za třetí rok, tzn. za třetí nedodržení : ubytovací kapacita zařízení x 2000 Kč
a za další nedodržení si zastupitelstvo obce ponechává možnost individuálního posouzení, jehož výše bude minimálně 2500 Kč x ubytovací kapacita zařízení až do výše, co umožňuje zákon o správě daní a poplatků
198. Stanovení penále za hodnotu neodvedenou obci za poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity ve výši, která nebyla odvedena.
199. Zastavení proj. prací na realizaci chodníku v místní části Filipová – Kolonka na základě předložené petice občanů.
200. Záměr na odprodej beton. dílů ze skladu v Rejhoticích (beneše).
201. Uveřejnění záměru na prodej části parcely 141/1 v kú Rejhotice dle žádosti Horstav Olomouc spol. s.r.o.
202. Rozpočtové změny dle seznamu.
203. Dodatek ke smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a SITA CZ a.s., týkající se přílohy č.2 cenové ujednání a podmínky poskytované služby.
204. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu mezi obcí Loučná nad Desnou a firmou ASEKOL s.r.o.
205. Žádost o nadační příspěvek na ČEZ, a.s Vodní elektrárny na III. obnovu veřejného osvětlení.
206. Návrh zadání 4. změny ÚPD obce.
207. Nákup 5 ks repasovaných kontejnerů o objemu 1100 l a jejich zařazení jako sezonní náhrady za velkoobjemové kontejnery (hřbitov, škola, dům č.p. 164, Rejhotice – splav, Kouty nad Desnou – most u domu rodiny Purových).
208. Předání hasičské zbrojnice (nové) a veškerých prostor Sdružení hasičů na dobu noční hasičské soutěže tzn., že po tuto dobu nebude v budově přítomen správce p. Rýznar, který provede s Ing. Turkem předání zástupci sdružení – fyzické osobě, která bude za budovu zodpovídat.
209. Aby prostor, kde je umístěna zásahová technika (garáže s automobily)nebyl využíván jako zázemí pro has. soutěže (prodej lihovin atd.) a ukládá veliteli JSDH, aby tyto prostory řádně zajistil.
210. Provedení výběrového řízení na IV. etapu obnovy základní školy a II. etapu stavby tančírny u rybníka Kocián.
211. Realizaci řezbářských dnů (cca 1 týden) týden před koncem školních prázdnin s úhradou stravy a ubytování pro zúčastněné řezbáře (cca 6) s tím, že vyřezaná díla zůstávají v majetku obce.
212. Prohloubení studny určené k zásobování vodou hřbitova v Rejhoticích


Zastupitelstvo obce neschvaluje :
213. Dodatek č. 3 nájemní smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o, týkající se změny bodu č. I Předmětu smlouvy.


214. Zastupitelstvo obce ukládá:
1 Starostovi obce sdělit Sdružení hasičů (resp. bere na vědomí p. G. Přidalík – starosta sdružení), že obec v letošním roce z finančních důvodů a důvodu pronájmu zařízení u rybníka Kocián, nebude noční hasičskou soutěž finančně podporovat (ani žádat o finanční podporu - dotaci, neboť tuto žádost může uplatnit sdružení samo) a doporučuje starostovi obce po minuloročních invektivách ze strany rod. příslušníka p. Gustava Přidalíka, se soutěže jako starosta obce neúčastnit.

215. Zastupitelstvo bere na vědomí:
Nevyhovění žádostem o dotace
- obnova kříže nad rod. domem Kraváčkových
- obnova chodníku vedle silnice I/44 v úseku od restaurace Na staré poště k rod. domu Holackých
Nevyhovění žádosti o dotaci na úpravu okolí nádraží v Koutech nad Desnou (žadatel SOÚD) ze strany Olomouckého kraje.
Zápis z jednání mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Invest CZ a.s. ve věci has. automobilu.
Zápis č.12/2007 a č.13/2007 z jednání Správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.
Zápis ze zasedání Valné hromady SOÚD ze dne 27.4. 2007, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SOÚD za rok 2006 a předložený návrh nových stanov SOÚD.
Zápis z Valné hromady občanského sdružení Místní akční skupina údolí Desné, která se konala dne 19.4. 2007.
Provádění kontrol na odvádění místních poplatků.
Výsledek výběrového řízení na obsazení prac. místa – referent místní samosprávy.
Vyhovění žádosti o dotaci na pořízení ÚPD Obce Loučná nad Desnou ze strany Olomouckého kraje.
Zprávu o daňové kontrole Kociánov s.r.o.


Starosta Ing.Pavel Martínek ……………………………

Ověřovatelé zápisu p. Bohumil Tkadlec …………………………….

p. Jindřich Opršál ……………………………..


zapisovatelka pí Helena Tkadlecová …………………………….

Zveřejněno: 22. 5. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 21.5.2007

Zpět nahoru