Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 21.3.2007

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, realizace pracovního místa

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 21.3.2007 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7
Omluveni: 4
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Jindřich Opršál
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání:
Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Chodník Filipová
Kulturní dům – skleník, projekt
ÚPD obce – průzkumy a rozbory
Přezkoumání hospodaření obce
Závěrečný účet obce
Závěrečný účet ZŠ – hospodaření
Závěrečný účet MŠ – hospodaření
Doplnění usnesení – platnost výplaty odměn od data
Hřiště s umělým trávníkem
Kanalizační přípojka – oprava
Kanalizace obce Loučná nad Desnou
Úvěr – Volksbank CZ, a.s.
Turnaj seniorů Francie
Pochod se psy – Stezkou vlka
Nádraží Kouty nad Desnou – úprava okolí
Mistrovství republiky stopařů SKS TART
Plán rozvoje cestovního ruchu středu obce (stavby)
Seznam akcí k realizaci v roce 2007
Dodatek ke smlouvě servis výtahů
Doplatek za práce z roku 2006 firmě Pavok – spol. s.r.o
Realizace pracovního místa
Smlouva o převodu plynového zařízení
Dodatek č.1 k úvěrové smlouvě
Prodloužení hasičské zbrojnice
Projekt vzduchotechniky – odvětrání hasičské zbrojnice
Knihovna Kouty nad Desnou – úprava čekárny nádraží
Prodej pozemků
Darovací smlouvy na převod pozemků
Hotel u Zámku – architektonická studie
Na vědomí
Ostatní
Podněty a nápady občanů
Závěr, poděkování za účast
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.3.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje :
119. Realizaci výběrového řízení Filipová a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Horstav spol. s r.o.
120. Realizaci výběrového řízení pro dodávku Projekt na rekonstrukci kulturního domu se zázemím pro běžecké lyžování – Loučná nad Desnou a smlouvu o dílo č. 2007 02 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským, Langrova 36, 787 01 Šumperk.
121.Realizaci výběrového řízení na dodávku zakázky Průzkumy a rozbory Obce Loučná nad Desnou a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Arch. Vladimírem Dujkou.
122.Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Loučná nad Desnou za rok 2006 s následnými opatřeními.
- provedení srážky měsíční odměny starostovi obce ve výši 2040,- Kč
- doplnění usnesení č.8 a č.48 z veřejného zasedání zastupitelstva obce za dne 1.11. 2006 a 11.12. 2006 o text: s platností od 1.12. 2006
123. Závěrečný účet obce s výhradou a následujícími opatřeními :
- provedení srážky měsíční odměny starostovi obce ve výši 2040,- Kč
- doplnění usnesení č.8 a č.48 z veřejného zasedání zastupitelstva obce za dne 1.11. 2006 a 11.12. 2006 o text: s platností od 1.12. 2006

124. Hospodaření ZŠ za rok 2006 a převod částky 15 763,33 Kč do rezervního fondu.
125. Hospodaření MŠ za rok 2006.
126. Doplnění usnesení č.95 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.2. 2007 o text: s platností od 1.1. 2007.
127. Pronájem hřiště s umělým trávníkem III.generace, vedle hasičské zbrojnice, v ceně 200,- Kč za hodinu, pro sdružení a organizace nemající adresu svého sídla na katastrálních územích Obce Loučná nad Desnou.
128. Provedení opravy kanalizační přípojky, u objektu rybářské restaurace, firmou Ekozis spol. s r.o. v souladu s cenovou nabídkou za dne 7.3. 2007.
129. Smlouvu o dílo Kanalizace Obce Loučná nad Desnou část II mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Jiřím Dolečkem na provedení inženýrské činnosti na stavbu.
130. Vzetí si úvěru ,tzn. úvěrovou smlouvu, mezi Obcí Loučná nad Desnou a Volksbank CZ, a.s., na úvěr ve výši 2 mil. Kč se splatností 10 let.
131. Účast na turnaji seniorů ve Francii, úhradu dopravy a veškerých dalších výdajů účastníkům turnaje včetně doprovodu (ubytování atd.).
132. Patronát nad konáním orientačního pochodu se psem s názvem Stezkou vlka a dar ve výši 5 tis. Kč na odměny a ceny pro účastníky akce.
133. Úhradu 50% podílu ceny úpravy okolí vlakového nádraží v Koutech nad Desnou, vzniklé po odečtení 300 tis. Kč (dotace v rámci POV) max. 400 tis. Kč.
134. Příspěvek ve výši 15 tis. Kč na konání Mistrovství republiky stopařů ČR SKS Tart.
135. Plán rozvoje podpory cestovního ruchu ve středu obce, rozdělení na zónu klidovou (zámecký park, spodní rybník) a zónu aktivní (sportovní areál u rybníka Kocián).
136. Seznam akcí k realizaci v roce 2007:
- chodník Filipová
- kříž modlitebna Kociánov
- tančírna
- ÚPD obce
- projekt skleník
- projekt komunikace střed obce
- hřiště za základní školou
- veřejné osvětlení III.etapa
- komunikace Filipová (místně „Ašegrunt“)
137.Dodatek ke smlouvě o dílo V047/66/01 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Schindler Moravia, s.r.o., týkající se servisu výtahů (DPS).
138. Proplacení prací dle uvedeného soupisu firmě Pavok – spol. s r.o. (opravy na vodovodním řadu).
139. Realizaci pracovního místa na plný pracovní úvazek v organizační struktuře obce s pracovní náplní: referent ochrana životního prostředí správy majetku obce a další.
140. Dodatek č.1 – snížení, prolongaci k úvěrové smlouvě ze dne 28.3. 2006 (účet číslo 40 70005251) na dobu neurčitou a snížení výše uvedeného kontokorentního úvěru o 2 mil. Kč.
141. Realizaci projektu prodloužení hasičské zbrojnice v Rejhoticích cca o 1m.
142. Realizaci projektu vzduchotechniky tj. odvětrávání hasičské zbrojnice, smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Dvořákem
143. Realizaci úpravy vnitřních prostor čekárny vlakového nádraží v Koutech nad Desnou, za účelem zřízení místní knihovny (výdejní okno, zajištění prostoru pro počítač).
144. Odprodej parcely č.418/1 v KÚ Kouty nad Desnou v ceně 100 Kč za 1m2 p. Květoslavu a Marii Novákovým, bytem Staškova 38, 789 85 Mohelnice.
145. Odprodej pozemku p.č. 546/4 v KÚ Kouty nad Desnou v ceně 500 Kč za 1m2 p. Jiřímu Vejrostovi, bytem Družstevní 105, 788 13 Rapotín.
146. Pronájem pozemku p.č. 546/4 v KÚ Kouty nad Desnou v ceně 10 Kč za 1m2 na rok p. Jiřímu Vejrostovi, bytem Družstevní 105, 788 13 Rapotín.
147. Odprodej pozemku p.č. 329 v KÚ Rejhotice p. Lubomíru a Jarmile Čapkovým, bytem Lužní 304/4 Olomouc – Chomoutov; p. Františku Vaňatkovi, bytem Rejhotice 50, Loučná nad Desnou a p. Milanu Jurečkovi, bytem Rejhotice 51, Loučná nad Desnou, za podmínky, že pozemek bude rozdělen dle žádosti paní a pana Čapkových v ceně 41 090 Kč, která bude podělena skutečnými m2 na každého žadatele a zvýšena o 1000 Kč.
148. Rozdělení pozemku p.č. 329 v KÚ Rejhotice v souladu s předloženou žádostí paní a pana Čapkových.
149. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou (obdarovaný) a Olomouckým krajem (dárce), týkající se pozemku p.č. 1519/1 v KÚ Rejhotice.
150. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou (dárce) a Olomouckým krajem (obdarovaný), týkající se pozemku p.č. 1519/2 a p.č. (pozemek v ZE) 1682 v KÚ Rejhotice.
151. Pronájem parcely č.763/1 v kú Kociánov firmě Úsovsko EKO, s r.o. v ceně 3250,- Kč za celou výměru pozemku
152. Realizaci výběrového řízení na architektonické řešení a studii hotelu u zámku vedle rybníka Kocián.
153. Obnovu zadních dveří do zámecké kaple ( dvou kusů )
154. Realizaci figury Praděda z kmene buku vedle Rybářské bašty
155. Zařazení pozemku p.č. 765, 766, 767 v kú Kociánov do nabídky na prodej pozemků prostřednictvím realitní kanceláře Ing. Kouska
155. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s r.o.
156. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.04/2007 mezi Svazkem obcí údolí Desné ( budoucím kupujícím ) a Obcí Loučná nad Desnou ( budoucím prodávajícím )
157. Smlouvu o prodeji dříví nastojato mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pila Karola s r.o.
158. Smlouvu o půjčce peněz mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s r.o.
159. Přemístění 1 kabelu nadzemního vedení sítě Telefonica 02 Czech Republic, a.s. na beton. sloup veř. osvětlení v majetku obce za 5 tis Kč
160. Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem – parcely p.č. 232/3 ; p.č.232/4 ; p.č. 232/5 ; 232/6 ; v kú Kouty nad Desnou


161. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Žádost o umístění přípojky NN ke hřbitovu v Rejhoticích na manžele Kubíčkovy.
2. Vyrozumění oznamovatele o postoupení věci ve věci podezřelého Franze Kleina od Policie ČR.
3. Hasičský automobil – předání (nedostatky), penále.
4. Řešení organizace otevření Mateřské školy v Loučné nad Desnou v období prázdnin tak, aby nebyla uzavřena po dobu 2 měsíců.
5. Konání valné hromady VHZ Šumperk, a.s dne 4.5. 2007.
6. Předložení normy ČSN 735710 k odvětrání požárních stanic, požárních zbrojnic a požárních buněk.
7. Realizaci turistických tras – stanovisko CHKOJ, Lesy ČR s.p. a ČEZ, a.s vodní elektrárny.
8. Příprava na žádost na ROP – obnova místních komunikací (o předběžný rozpočet požádána společnost Kareta s.r.o.) – seznam.
9. Protokol o provedení a o výsledku vnitřní finanční kontroly hospodaření ze strany p. Miroslava Chaloupky.
10. Konání valné hromady SOÚD, zápis.
11. Inspekční zprávu – Základní škola Loučná nad Desnou, okres Šumperk.
12. Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Velké Losiny za dobu od 1.1. 2006 do 31.12. 2006.
13. Provedení dříve schváleného pokácení dřevin
- smrky před základní školou
- buk před Rybářskou baštou
- kaštan z aleje před zámkem
- javoru u DPS
14. Vypsání výběrového řízení na obsazení místa referenta.
15. Zprávu Policie ČR k poškození (postříkání) zastávek.
16. Nabídku projektu znatemapu.cz s tím, že z finančních důvodů posečkat s případnou realizací.
17. Získání nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 1,5 mil. Kč na stavbu oranžového hřiště za základní školou.
18. Výsledek hospodaření Kociánov s r.o za rok 2006.
19. Chování členů sdružení hasičů vůči správci budovy hasičské zbrojnice s tím, že pokud se chování členů sdružení nezmění, budou tito z prostoru vykázáni. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi sdružení G.Přidalíkovi, resp. veliteli JSDH p. M Kovaříkovi, aby z nové hasičské zbrojnice okamžitě vyklidili materiál, který zde nemá co dělat – výčepní zařízení, kelímky a další tak, aby prostory sloužily k reprezentaci obce ( pouze zásahová technika ) a ukázkám i pro možné návštěvy
20. Nabídku nasazení 100 ekologů na 4 hodinovou práci v parku zdarma ( vybavení zajistí pořadatel

162. Zastupitelstvo obce ukládá :
Starostovi obce vymáhat penále za nedodání automobilu TATRA 815 –CAS 32T v plné výši po firmě INVEST CZ, a.s.


Starosta obce Ing. Pavel Martínek ……………………………………


Ověřovatelé zápisu p. Bohumil Tkadlec …………………………………..

p. Jindřich Opršál …………………………………..

Zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová …………………………………..

Zveřejněno: 22. 3. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 21.3.2007

Zpět nahoru