Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 10. 2021
a svátek má Brigita

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

V Z 9. 4. 2003

Dokoupení vybavení k malému traktoru, Prodej majetku obce, Žádost o dotaci - obnova ZŠ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 9.4.2003 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V LOUČNÉ NAD DESNOU

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

počet zúčastněných zastupitelů: 8

omluveni:3

neomluveni: 0

ověřovatelé zápisu: p. Borek, pí. Vystavělová

zapisovatelka: pí. Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1. Uvítání přítomných

2. Vymáhání pohledávek

3. Realizace skladu

4. Dokoupení vybavení (žací k malému traktoru)

5. Bezpečnost obce vůči PVE Dlouhé Stráně

6. Smlouva mezi obcí a firmou Contaktel s r.o.

7. Odměny členům výborů a komisí

8. Odměna za účetnictví p. Menšíkové

9. Nákup otopu pro občana

10. Prodej majetku obce

11. Odkoupení pozemku od PF ČR

12. Údržba komunikací

13. Žádost o dotaci - obnova ZŠ

14. Odstoupení od smlouvy mezi obcí a VCES

15. Kácení stromů dle žádosti občanů, lipová alej

16. Dodatek smlouvy mezi obcí a firmou Horstav

17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

18. Veřejné osvětlení

19. Účast na táboře mládeže

20. Náhradní zdroj obce

21. Smlouva mezi Obcí a Regin komunal o.p.s.

22. TJ Spartak - dotace atd.

23. Na vědomí

24. Ostatní

 

Ověřovatelé zápisu, zapisovatelka a program veřejného zasedání- bylo schváleno jednohlasně

Probíhala průběžná diskuse k jednotlivým bodům

 

 

 

Závěr a usnesení veřejného zasedání ze dne 9.4.2003

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje

 

137. Ve věci vymáhání pohledávky nesplacená půjčka p. Zugarem, navázání spolupráce s AVP spol. s r.o. Liberec a vymáhat případně odprodat pohledávku prostřednictvím této firmy.

138. Nákup nezbytného počtu regálů pro realizaci nového skladu (zákony, vyhlášky atd.) do místnosti dříve využívanou krejčovými.

139. Navýšení leasingu na nákup malého traktoru o nákup žacího zařízení k tomuto traktoru.

140. Ve věci zajištění občanů naší obce nacházejících se pod PVE Dlouhé Stráně trvat na realizaci výstražného systému pro veřejnost, který by vyhlašoval stav nebezpečí bez ohledu na lidský činitel. Současný stav je naprosto neuspokojivý.

141. Smlouvu mezi obcí a firmou Contaktel s.r.o. o poskytování služeb týkajících se tel. hovorů

142. Odměny členům výborů a komisí za I. čtvrtletí 2003 ve výši 500,-Kč.

143. Odměnu p. Menšíkové za provádění účetnictví pro Hotel. školu ve výši 3.000,-Kč.

144. Částku na zakoupení otopu tj. uhlí dle žádosti p. Josefa Pukýše za dne 14.3.2003

ve výši do 2.500,-Kč.

145. Prodej dlaždic od kina dle zájmu občanů v ceně 10Kč/za dlaždici.

146. Prodej majetku dle vyvěšeného seznamu. Pokud nebude o majetek projeven zájem ze strany občanů bude tento majetek sešrotován JSDH Loučná

147. Odkoupení pozemku od PF ČR dle žádosti pí. Yvony Heroutové p.č. 321 a 307/3 KÚ Kouty nad Desnou.(Přemyslov)

148. Ve věci údržby komunikací v zimním období:

-provádět prohrn od 5cm sněh. pokrývky a dále vždy po dalších 5cm připadnutého sněhu s tím, že 5cm je počítána ve středu obce-Kociánově.

-neprovádět údržbu místních komunikací- chodníků v panel. domech dle žádosti Družstva Kocián dle žádosti zastupující p. Šamánkové.

-v nezbytných případech užít bagru dle úvahy tech.pracovníka zodpovídajícího za údržbu.

-prohrn provádět způsobem s odstraněním nedostatků vzhledem k obsluze (nedostatky sdělil p. Tříska, p. Fišnar)

149. Účast pěveckého sboru při družební návštěvě Sosnicowic s tím, že sboru bude hrazena doprava.

150. Žádost o dotaci na realizaci obnovy a dostavby ZŠ po etapách s tím, že žádost se týká I.etapy v ceně do 30 mil.Kč bez DPH.

151. Vypovězení smlouvy, případně neprodloužení smlouvy s firmou VCES stavební.

152. Kácení suchých stromů z důvodu jejich havarijního stavu dle žádosti občanů p. Šuka, p. Dofky, p. Rýznara ze dne 30.3.2003 a dále stromů v prostoru zahrádek dle žádosti p. Vybírala a dle žádosti p. Vystavělové,dřevo předat za úklid.

153. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.0102 mezi Obcí Loučné nad Desnou a firmou Horstav Olomouc, spol. s r.o.

154.Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2002.

155. Po předání zprávy o nákladech na provoz veřejného osvětlení, nadále provoz veřejného osvětlení s jeho omezením jako doposud.

156. Objednávku dle nabídky ing. Kubeši na provedení projektu posouzení stávajícího stavu stromů a provedení nové výsadby v rámci rozpočtu 2004.

157. Účast našich dětí- mládeže na družebním táboře konaném od 5.8. - 10. 8. 2003 ve městě Lindenu s tím, že se zúčastní 12-15 dětí(mládeže) s doprovodem, obec uhradí veškeré náklady na cestu a další výdaje spojené s touto cestou s tím, že děti uhradí částku 400,-Kč.

Koordinátorem celého zájezdu je jmenován p Menšík a p.Mgr. Lukáš.

158. Realizací náhradního zdroje na obci Loučná nad Desnou dle nabídky Elektro Rapotín v ceně 45.672,5 Kč

159. Ve věci TJ Spartak neposkytovat další fin. prostředky v souladu s dřívějším nařízením tj. podmínkou, že ze strany TJ Spartak bude předložen zápis z výroční členské schůze s dokladem o volbě členů výboru této TJ.(společné schůze kop.+tenis).

Doporučit, aby výbor TJ byl sestaven ve složení:

zástupce za kopanou 2 osoby (1.-zodpovídá za herní organizaci TJ. personální složení družstev, herní stránku atd., 2.- zodpovídá za organizaci a připravenost zázemí tj. úklid hřiště, tribuny, prodej v kiosku, správa hřiště jako celku atd.)- lichý počet

1 osoba za oddíl tenisu ( správa tenis. kurtů, vybírání poplatků za pronájem, personální uspořádání oddílu, údržba hřiště atd.),

1 osoba - ekonomika oddílu + účetnictví (zajišťování financí pro TJ, odpovědnost za účetnictví atd.)

160. Nádraží v Loučné nad Desnou prodat v rámci Svazku obcí údolí Desné.

161. Břemeno – zřízení k pozemku parcele č. 1636/2 v KÚ Rejhotice ze strany Severomoravská energetika a.s.

162. Dodatek č.2 k nájemní smlouvě č 69N01/63 mezi obcí Loučná nad Desnou a PF ČR.

163.Žádost o poskytnutí dotace v rámci:

Program péče o krajinu pro rok 2003

-výsadba meze (mezi DPS a garážemi)

- výsadba doprov. zeleně (podél řeky Desné nad domem č.p.22 Rejhotice.)

164. Rozdělení parcely č1231/70 v kú Rejhotice dle žádosti Milnea , s.p. v likvidaci

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 

165. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Region komunal o.p.s.

 

166. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

1. Poplatek za žáky dojíždějící do Šumperka za I. pololetí roku 2002, který činí 22.746,-Kč.

2. Hospodářský výsledek podnik. aktivit obce za měsíc březen

3. Možnost získání fin. prostředků prostřednictvím společnosti CARION.

4. Zasedání valné hromady Svazku obcí údolí Desné.

5. Pozvání na 10. dubna 2003 na 19 00 hod. do auly Obchodní akademie v Šumperku na film Šumný domov, setkání s autory atd. Obec Loučná nad Desnou se podílela na financování filmu a na poskytnutí materiálu k tomuto projektu.

6. Provedenou studii v rámci projektu na zakrytí verandy Rybářské bašty jako výhled pro možný další rozvoj zázemí v oblasti rybníka „Kocián“ s tím, že je možné v budoucnu na tato zázemí získat dotace, na rozdíl od soukromého provozovatele (zisk. org.), která by možnou dotaci získávala těžko.

7. Odpověď vedoucího strateg. odboru rozvoje OL Kraje týkající se lyž. areálu Přemyslov (obnova komunikace atd.)

8. Žádost p. Změlíka, p. Sokola a MUDr. Remla na provedení opravy komunikace a bere na vědomí stávající provedenou opravu s tím, že doporučují zařadit obnovu MK do rozpočtu na rok 2004/2005.

9. Zápis z pracovního jednání k rozvoji vrcholové oblasti Hrubého Jeseníku.

10. Žádost p. Šamánkové a p. Dobeše na poskytnutí informací dle žádosti ze dne 10.3.2003. Je možné uvažovat o realizaci OZV týkající se poskytování a tím zpoplatňování poskytovaných informací.

11. Nabídku pojišťovny Kooperativa a Alianz na placení živ. pojištění zaměstnancům OÚ formou přidání k platu a navrhuje tuto nabídku znovu projednat v rámci rozpočtu na rok 2004.

12. Stav věci založení Kocián s r.o.

13. Výsledek výběr. řízení na prodej parcely č. 72/5 v KÚ Kociánov.

14. Stanovisko MF ČR k problematice vlastnictví majetku příspěvkových organizací zřízených obcí a krajem.

15. Provedenou fin. kontrolu na lyž. vleku a zápis ze dne 5.3.2003.

16. Dopis Mě Ú Šumperk tj. seznam míst, kde je možné vykonávat civilní službu.

17. Zápis o provedené kontrole na Rybářské baště v Loučné nad Desnou

18. Dopis Mgr. Karla Pospíchala ve věci p. Fojtíka Ladislava - odcizených panelů,stavby buňky,resp. jejích základů - panelů na parcele č. 159/2 v KÚ Kociánov.

19. Dopis TJ Spartak ze dne 24.3.2003 ve věci smlouvy o poskytnutí fin.daru obcí této TJ.

20. Dopis občanů panel. domů, týkající se volného pohybem psů a navrhuje:

-znovu na daný problém upozornit občany ve zpravodaji

-v případě oznámení občanů na konkrétní osoby případně další zjištění toto postoupit přestupkové komisi a

Ukládá:

provést kontrolu resp. vyhotovení seznamu majitelů psů, provést kontrolu placení a dále realizovat vymáhání tohoto nezaplaceného poplatku.

21. Zahájení projednávání žaloby na KB, a.s. ze strany obce Loučná nad Desnou -odvolání u Krajského soudu Ostrava a možné následky, které z této věci vyplývají pro obec. Zvážit možné podání trestních oznámení na zastupitele obce z té doby, protože z jejich strany nebyla podniknuta žádná opatření případně kroky, které by upozornily na tento nezákonný postup.

22. Zprávu o družební návštěvě města Lindenu.

23. Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2002 ze strany Policie ČR.

24. Anonymní dopis na stavbu garáže v majetku p. Vystavěla a jako takovým se jím nehodlá zabývat.Tento výsledek bude poslán na Mě Ú Šumper, dopis p. Boxanovi.

25. Aktivity starosty obce na získání fin. podpory tělovýchovných a dalších aktivit. Současný stav získaných fin. prostředků činí cca 50tis.Kč.

26. Návštěva druž. města Lindenu – informace

27.Exekuční příkaz na účty Střední hotel.školy Moravia

 

 

 

 

starosta Ing. Pavel Martínek

 

ověřovatelé:

p. Mudr. Miloslav Borek

 

pí. Marie Vystavělová

 

zapisovatelka :

pí. Tkadlecová

Zveřejněno: 11. 4. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  V Z 9. 4. 2003

Zpět nahoru