Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

VZ 30. 1. 2003

Strateg. plán rozvoje Svazku obcí úd. Desné,krizová směrnice, strateg. plán rozvoje obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO 30.1.2003 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V LOUČNÉ NAD DESNOU

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

počet zúčastněných zastupitelů : 10

omluveni : 1

neomluveni : 0

ověřovatelé zápisu : p. Strnka, p. Tkadlec

zapisovatelka : pí. Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Strategický plán rozvoje Svazku obcí údolí Desné

4. Propagace obce - aktivity

5. VHZ a.s. Šumperk

6. Žádost o převod hasičské techniky

7. Krytý bazén

8. Žádost o umístění v Penzionu pro důchodce - DPS

9. Zvýšení platu zaměstnanců

10. Kniha o historii obce

11. Žádost o přidělení bytu

12. Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2003

13. Povodňový plán Obce Loučná nad Desnou

14. Krizová směrnice

15. Družební návštěva města Lindenu

16. Lyžařské středisko Dlouhé Stráně - Mravenečník

17. Finanční příspěvek ZŠ na pořádání akcí

18. Ryb. bašta - stavební úpravy

19. Nová ČOV - přípojka el.energie

20. Koupě , prodej a převody pozemků

21. Žádosti o prominutí poplatků za odpady

22. Honební pozemky

23. Strategický plán rozvoje obce

24. Ostatní

25. Na vědomí

 

Program zasedání byl schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

68.Strategický plán rozvoje Svazku obcí údolí Desné

69.Jako kandidáta - člena dozorčí rady Vodohospodářských zařízení Šumperk a.s., Ing. Pavla Martínka , starostu obce

70.Jako zástupce Obce Loučná nad Desnou na valných hromadách Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s., Ing. Pavla Martínka, starostu obce

71.Žádost o převod nebo odkoupení hasícího automobilu CAS 32 z nepotřebných zásob AČR.

72. Provedení studie na realizaci krytého bazénu

73.Umístění Karla Pokorného v penzionu pro důchodce DPS, podmíněno dodržováním režimu penzionu

74. Plošné zvýšení platů zaměstnancům obecního úřadu o 2.% a dále dalším zaměstnancům dle úvahy starosty obce ( dle výkonnosti pracovníků atd. )

75. Realizaci konceptu knihy o historii Obce Loučná nad Desnou, p. Marečkem

76.Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2003

77. Povodňový plán Obce Loučná nad Desnou

78. Směrnici Obce Loučná nad Desnou, určující plán činnosti pro vyhlášení Krizového stavu Nebezpečí a po vyhlášení stavu nebezpečí bez předchozího Krizového stavu

79. Družební návštěvu města Lindenu u příležitosti konání Marienmarktu v termínu od čtvrtka 27.3.2003 s účastí 1 řidič, p. Menšík + 1 - 2 zastupitelé

80. Finanční příspěvek základní škole na pořádání lyž. závodů - lyžař roku 5.000,- Kč a dále na atleta roku 5.000,- Kč

81. Realizaci projektu na zakrytí verandy ryb. bašty

82. Dofinancování projektu na novou ČOV o 40.000,-Kč v souvislosti s nutnou realizací přípojky NN pro ČOV

83. Převod pozemků, získaných bezúplatným převodem od Milnea s.p. v likvidaci na VHZ a.s.

84. Osvobození od poplatku za likvidaci pí. Lucii Davidové v souladu s její žádostí ze dne 11.8.2002 do doby jejího návratu ze zahraničí

85. Vlastníka honebních pozemků s členstvím v honebním společenstvu jako vlastník pozemků v kú Filipová, Kociánov, Rejhotice - zástupce p.Irša

86. Odkoupení pozemku parcela č 1688/1 v kú rejhotice od PF ČR

87. Odprodej pozemku parcela č.383/1 a části pozemků p.č.384/1 a 383 v kú Kouty n/Des

88. Žádost o bezúplatný převod pozemků parcela č1231/70 a č. 1231/104 v kú rejhotice od Milnea s.p. v likvidaci

89.Odprodej pozemku - stavební parcely č72/5 v kú Kociánov za min cenu 70,-Kč/m2a ustavení výběrové komise ve složení p. Richter, Ing. Turek, Ing. Martínek

90.Strategický plán rozvoje obce na rok 2003 - 2006

91.Provádění výplaty peněz zaměstnancům OÚ + dalším , prostřednictvím bezhotovostního převodu přes Československou obchodní banku, a.s. - Poštovní spořitelnu a dodatek smlouvy o postkontu

92. Skácení smrků v zahradě MŠ a vysadit nové

93. Nákup popelnic pro občany s tím, že si budou moci popelnice zakoupit na obci v ceně 800,- Kč/ks a počet postupně doplňovat s cenovým nárůstam nákupu vůči prodeji 10%

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 

94. Provádět propagaci obce, resp. jejích aktivit prostřednictvím mobil JAM - kuponová propagace

95. Přidělení bytu v domě č.119 Rejhotice 119 - Radost - pí. Kolínkové

96. Osvobození od poplatku za likvidaci a svoz odpadu p. Martinu Drápalovi

97. Osvobození od poplatku za likvidaci a svoz odpadu pí. Martině Drápalové

 

98. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 

1. Stav ve věci vyšetřování krádeže žel. šrotu při provádění sběru žel. šrotu JSDH Loučná nad Desnou

2. Dohodu o ukončení platnosti pojistné smlouvy , týkající se ukončení zemědělských rizik k 31.12.2002

3. Výpovědˇsmlouvy o kontrolní činnosti ON-OK Libina s.r.o.

4. Přehled vybavení pořízeného v rámci rybářské bašty

5. Záměr Ol kraje , realizace záměru do generelu dopravy Jeseníky - lyž. areál “Dlouhé Stráně“

6. Zpráva o činnosti Místní knihovny

7. Dopis Policie ČR, okresní ředitelství dopravní inspektorát č.j. ORSU -4-158/DI-2002 ( přejezdové zpomalovací prahy , obytné a pěší zony, dopravní značení - upozornění )

8. Státní program podpory cestovního ruchu

9. Zajištění lékařské služby první pomoci od 1.1. 2003

10. Výsledek Tříkrálové sbírky

11. Dopis občanům v ohrožených oblastech obce povodněmi s určením místa evakuace

12. Informace k dotacím Centra pro regionální rozvoj České republiky

13. Hospodářské výsledky jednotlivých provozovaných zařízení

14. Nabídku p. Luckého a ukládá starostovi obce realizovat uvedenou nabídku prostřednictvím nového pracovníka Ing. Turka

15. Přihlášení do soutěže „ Stavba Olomouckého kraje „ se stavbou rybářské bašty

 

 

 

 

Ing. Pavel Martínek - starosta

 

p. Josef Strnka - ověřovatel zápisu

 

p. Bohumil Tkadlec - ověřovatel zápisu

 

zapisovatelka : Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 31. 1. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  VZ 30. 1. 2003

Zpět nahoru