Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 11.12.2006

Rozpočet obce, lávka na ČHS - studie

ÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 11.12.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 9
Omluveni : 1
Neomluveni : 1
Ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová


Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných
2. Schválení programu veřejného zasedání a volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočet obce
4. Záměry Svazku obcí údolí Desné
5. Lávka ČHS – studie
6. Odměny zastupitelů
7. Rozpočtové změny dle seznamu
8. Rozpočtový výhled obce
9. Žádosti o finanční podpory – dotace
10. Prodej majetku
11. Odměny ředitelce MŠ a ZŠ
12. Na vědomí
13. Podněty a náměty občanů
14. Rozloučení , poděkování za účast, závěr

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2006


Zastupitelstvo obce schvaluje :

45. Rozpočet obce na rok 2007
v příjmech ve výši ………………. 21927 tis Kč
financování …………………….. 2494 tis Kč
a výdaje ve výši ………………… 19433 tis Kč
46. Záměr Svazku obcí údolí Desné elektrifikovat tratˇŠumperk – Kouty nad Desnou ( Sobotín ) a prodloužit tratˇna konec kouteckého údolí k rozcestí 1/44 – r. dům p. Pelikána
47. Studii „Lávka na Červenohorském sedle „ a realizaci projektu podle této studie
48. Odměny zastupitelům obce ve výši 450,- Kč měsíčně a odměny předsedům výborů a komisí ve výši 1.560 ,- Kč měsíčně
49. Rozpočtové změny dle seznamu
50. Rozpočtový výhled obce
51. Žádost o finanční podporu – dotaci na hřiště za základní školou od ČEZ , a.s.
52. Odprodej:
- Prodej pozemku parcela číslo p.č. 747, trvalý travní porost, výměra 1762 m2, v katastrálním území Rejhotice, panu Leoši Klabanovi, Rejhotice 4 ; Loučná nad Desnou, za cenu dříve provedeného prodeje 45 ,- Kč/m²
- Prodej pozemků parcela číslo p.č. 28, trvalý travní porost, výměra 257 m2, p.č. 31/1, trvalý travní porost, výměra 1105 m2 v katastrálním území Kouty nad Desnou, manželům Růžičkovým, Kouty nad Desnou 24; Loučná nad Desnou, , dle dříve schválených podmínek
Pronájem:
- Pronájem pozemku (do uskutečnění odprodeje) parcela číslo p.č. 747, trvalý travní porost, výměra 1762 m2, v katastrálním území Rejhotice, panu Leoši Klabanovi, Rejhotice 4 ; Loučná nad Desnou, za 1,- Kč/ rok.
- Pronájem pozemku (do uskutečnění odprodeje) parcela číslo p.č. 253/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 87 m2, p.č. 1477/2, zahrada, výměra 584 m2 v katastrálním území Rejhotice, firmě KSS Seidl , s.r.o. za 1,- Kč/rok

Zřízení břemene:
Zřízení věcného břemene pro přípojku vedení NN na pozemku p.č. 611/1 ostatní plocha v k.ú. Filipová (přípojka NN k č.p. 58)
53. Dodatek č.3 smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ, a.s. týkající se Hasičské zbrojnice v areálu rybníka Kocián v Loučné nad / Des.
54. Realizaci vyhledávací studie cyklotras ( cyklostezek ) do údolí řeky Desné a spolupodíl na této akci do 20 tis Kč
55. Sponzorskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ, a.s na poskytnutí daru
56. Žádost o dotaci na II . etapu stavby tančírny včetně realizace rybářské klubovny a vnitřního vybavení
57. Finanční dar Charita Šumperk ve výši 10.000,- Kč
58. Účast na Marien marktu ve městě Linden ( SRN ) v počtu 4 osob ve dnech 23.3. 2007 až 26.3. 2007
60. Odměny ředitelce Mateřské školy v Loučné nad Desnou pí. Ivetě Sporkové a ředitelce Základní školy v Loučné nad Desnou pí. Mgr. Věře Turkové

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

60. Realizaci žel. tunelu koutecké údolí – Filipovice ( Bělá pod Pradědem


61. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Uzavření OÚ pro veřejnost v termínu 18.12.2006 až 1.1.2007 včetně , z důvodu dokončování závěrečných prací
2. Žádost sdružení hasičů na využití tělocvičny s tím, že rozhodnutí závisí na ředitelce školy tzn. na osobě zodpovědné
3. Dne 12.12. 2006 v 11 00 hod proběhne předání has. vozu obci – zajištění členů JSDH ( velitel )
4. Sdělení IZS Ol. kraje k akcím pořádanými městy, obcemi a dalšími subjekty
5. Příprava plánu – pravidel ve sportovním areálu Kocián
6. Výzvu starosty obce , kdo má zájem seznámit se s dokumentací ke stavbám ZŠ , hasičské zbrojnice a dalších, včetně žádostí o dotace, bude mu tato neprodleně zapůjčena

starosta obce Ing. Pavel Martínek ……………………………………


ověřovatelé zápisu pí. Marie Vystavělová ……………………………


p. Bohumil Tkadlec ……………………………………


zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová …………………………..

Zveřejněno: 12. 12. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 11.12.2006

Zpět nahoru