Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 24.6.2019

 

 

 
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 24. 6. 2019 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: Sembdner Jaroslav
                                                             Staňková Jana Mgr.
                                                             Tříska Pavel                      
                                                             Pospíšil Miroslav Ing.
                                                             Chytil David   Ing.     
 
 
Omluveni:                                            Švec Petr
                                                             Fišnar Roman Mgr.                                                  
 
 
Neomluveni:                                        Harazímová Petra MBA.
                                                             Chromíková Milena
                                                             Fišnarová Jana
                                                             Přidalík Martin Mgr. 
 
 
Program veřejného zasedání:
 
Návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Loučná nad Desnou:
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Námitka ověřovatele zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou dne 25. 3. 2019
5)      Jednací řád zastupitelstva obce Loučná nad Desnou
6)      Jednací řád finančního výboru obce Loučná nad Desnou
7)      Jednací řád kontrolního výboru obce Loučná nad Desnou
8)      Loučná lidem p.o. - Rozpočet na rok 2019 pro Loučná lidem, příspěvková organizace
9)      Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2018
10) Žádost o příspěvek na kroužek keramiky
11) Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Restaurování památného kamenného kříže v Rejhoticích“
12) Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou“
13) Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Obnova vybavení dětského dopravního hřiště v Loučné nad Desnou“
14) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8397/2018 mezi obcí Loučná nad Desnou a MSEM, a.s. – „Rekonstrukce veřejného osvětlení Filipová – podél I/44“
15) Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Loučná nad Desnou - Kociánov - vodovodní řady lokalita A, lokalita B“
16) Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Přeložka STL plynovodního řadu – Loučná nad Desnou – Filipová“
17) Záměr realizace infrastruktury (vodovod, kanalizace, komunikace) k plánované výstavbě RD v k. ú. Kociánov „Ing. Zbyněk Cverna“  - schválení řešení
18) Zápis ze Shromáždění občanů konaného dne 15. 4. 2019 ve Fara hostinci
19) „Petice proti odvolání starostky obce Loučná nad Desnou paní Petry Harazímové, MBA“
20) SMS info kanál obce – zřízení komunikačního kanálu mezi obcí a občany – zasílání běžných či krizových zpráv na registrované mobilní telefony
21) Nakládání s nemovitým majetkem         zřízení práva stavby a budoucí věcná břemena, zřízení věcného břemene
-         záměr prodeje pozemků
-         pacht pozemku
22) Ostatní
-       Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 116/17 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ekozis spol. s r. o. – Chodník podél I/44 – Rejhotice
-       Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
-       Záměr zpracování projektové dokumentace na realizaci parkovací plochy na pozemku p. č. 655/1 v k. ú. Kociánov
-       Záměr zpracování ekonomické analýzy ve věci financování investiční akce „Infrastruktura – Filipová“ (vodovod, kanalizace, dešťová kanalizace, chodník)
-       Jmenování pracovní skupiny na přípravu podkladů pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce na období 2020-2030
-       Dočasné nařízená obce Loučná nad Desnou
-       Smlouva č. 493190668 o dodávce doplňku Monitor Obecní samospráva k programovému vybavení CODEXIS GREEN a jeho aktualizací, Smlouva č. 493190667 o dodávce doplňku Liberis Silver k programovému vybavení CODEXIS GREEN a jeho aktualizací, Servisní smlouva č. 490191372 k programovému vybavení CODEXIS GREEN
23) Informace na vědomí
24) Diskuse
25) Závěr
 
Pan starosta Sembdner Jaroslav přivítal všechny přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že je přítomno 5 z 11 zastupitelů, a takto není zastupitelstvo obce usnášeníschopné (není přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů.
Tímto starosta obce Jaroslav Sembdner jednání ukončil.
 
Po ukončení schůze vystoupila pí. Chlebaňová a přečetla prohlášení nezúčastněných zastupitelů.
 
 
 
Přílohy: -    Prohlášení nezúčastněných zastupitelů obce
-         Vyjádření starosty obce zastupitelům
 
 
 
 
Starosta obce Sembdner Jaroslav
 
 
Místostarosta obce Mgr. Staňková Jana
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 6. 2019
 
 

Veřejné prohlášení zastupitelů obce Loučná nad Desnou

Vyjádření starosty obce zastupitelům

Zveřejněno: 28. 6. 2019

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 24.6.2019

Zpět nahoru