Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 10. 2021
a svátek má Beáta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

VZ 18. 12. 2002

Rozpočet obce, stavba dom. důchodců

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO 18.12.2002 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU

 

veřejné zasedání bylo řádně svoláno

počet zúčasněných ZO : 8

omluveni : 3

neomluveni : 0

ověřovatelé zápisu : p.Richter, pí. Vystavělová

zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných

2. Program veřejného zasedání

3. Volba ověřovatele zápisu

4. RKC Přemyslov

5. Ryb. bašta

6. Stavba domova důchodců

7. Charita šumperk

8. Odprodej plyn. řadu Smp a.s.

9. Odprodej has. zbrojnice

10. Příspěvek na dojíždějící žáky

11.Rozpočet obce

12. Žádost o bezúplatný převod pozemků

13. Pronájem pozemků

14. Žádost o odkoupení pozemků od PF ČR

15. Finanční odměny

16. Řešení zdravot. střediska

17. Odprodej pozemků

18. Odprodej domu č.p.119 a garáže Kouty prostřednictvím Better Olomouc

19. Ostatní

20. Bere na vědomí

21. Ukládá

 

Program zasedání byl schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

ZÁVĚR A USNESENÍ VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 18.12.2002

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

49. Smlouvu o zprostředkovatelské činnosti č. 2/2002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lenkou Tkadlecovou na zpracování regulačního plánu RKC Přemyslov

50.Dodatek č.01 ke smlouvě o dílo č.02.001-HSV uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou a Fortex - AGS a.s

50. Využití pozemku parcela č.196 v kú Rejhotice pro stavbu domova důchodců

51. Žádost  - nabídka Severomoravské plynárenské a.s. na odprodej plyn. řadu Kouty nad Desnou ( 1,799 km , počet přípojek 38 ), Rejhotice  ( 5,477 km, počet přípojek 107 ) + Kolonka ( Rejhotice + Filipová 1,7 km )

52.Přispívat na žáky dojíždějící do jiných školních zařízení , než je základní škola v Loučné nad Desnou, kteří navštěvují  základní školu se speciálním zaměřením ( jazykové, sportovní , atd. )

54. Rozpočet obce Loučná nad Desnou

55.Žádost  o bezúplatný  převod pozemků 443/4,1231/67,1231/68,1231/69,1231/83,1231/109 v kú Rejhotice  od Milnea  s.p. v likvidaci

56. Pronájem pozemku parcely č. 755/2 o výměře 500m2 v kú Kociánov manželům Pláškovým

57.  Žádost na PFF ČR o odkoupení parcely č.804 v kú Filipová v souladu s žádostí manželů Volencových

58. Finanční odměnu p. Jiřímu Chytkovi  2.000,- Kč  za práci ve funkci velitele JSDH Loučná nad Desnou a děkujeme tímto za dlouholetou práci v této funkci , kterou musel v současné době ze zdravotních důvodů opustit

59.  Odměnu pí. Otylii Kobzové ve výši 1.000,-Kč za práci pro MK

60. Ve věci řešení  dle žádosti zubního lékaře, pana Kováře s kritickým stavem stavby zadravot. střediska, aby toto bylo navrženo lékařům zde pracujícím k odkoupení ( po provedení odhadu ) z důvodu, že obec v současné době nemá dostatek fin. prostředků  k vyřešení všech nedostatků, týkajících se tepla( vytápění, zateplení fasády, nová okna ) jednorázově

61. Návrh zadání plnící funkci souborného stanoviska k projednané urbanistické studii Přemyslov

62. Odprodej p.p.č.622/8 v kú Kociánov a současně schvaluje její rozdělení

63. Odprodej p.pč.354/1 a 357 v kú Kouty nad Desnou a současně schvaluje jejich rozdělení za podmínky , že si žadatel p. Vinter  provede prořezání , úpravu živ. plotu tak, aby profil komunikace byl volný a obdobným způsobem postupovat i v dalších prodejích s tím, že prodej bude uskutečněn až po provedení řezu

64.Provést prodej nemovitosti tj. domu č.p. 119 a Has. zbrojnice v Koutech nad Desnou prostřednictvím realitní kanceláře Better Olomouc a schvaluje smlouvy mezi obcí a firmou Better , na jejichž základě bude prováděn prodej těchto nemovitostí

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 

65. Přidělení fin. prostředků na pokrytí části provoz.nákladů pečov. služby Charity Šumperk v roce 2003 z důvodu , že obec provozuje domy - penziony pro důchodce , na něž doplácí.V rámci jejich provozu provádí rozvoz obědů, dle žádosti občanů - důchodců

 

66. Zastupitelstvo obce ukládá .

1. Starostovi obce - odstranit značku zákaz vjezdu s povolením obecního úřadu kolem domu rod. Čechových

 

 

67. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Inform. dopis spoluobčanům ve věci využití parcel pro zázemí lyž. areálu „ Přemyslov „

2. Termín slavnostního otevření ryb. bašty dne 20.12.2002 v  16 00 hod

3. Dopis Min. vnitra ČR č.j.R VS - 2473/2002 ve věci změny hranic krajů

4. Žádost o opravu veř. osvětlení  a zpevnění mostku přes potůček od pana Mir. Kolínka

5. Převod budovy skleníku do majetku obce

6. I. změnu velkéhoúzemního celku Jeseníky

7. Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí desné na rok 2003 včetně návrhu investičních akcí na rok 2003

 

 

 

 

starosta Ing. Pavel Martínek

 

ověřovatelé zápisu : Petr Richter, Marie Vystavělová

 

zapsala : Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 20. 12. 2002

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  VZ 18. 12. 2002

Zpět nahoru