Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z ustavujícího VZ 1.11.2006

Volba starosty a místostarosty

ÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 1.11.2006 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 11
Omluveni : 0
Neomluveni : 0
Zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :
Zahájení, uvítání přítomných, seznámení s výsledkem voleb do zastupitelstva obce
Volba mandátní komise
Slib členů zastupitelstva obce
Volba volební komise
Volba návrhové komise
Volba ověřovatele zápisu
Volba starosty a místostarosty obce
Seznámení s předsedy jednotlivých výborů
Dohoda o narovnání mezi obcí a Ol. krajem
Umístění dětí v novém DPS
Pravidla pro poskytování fin. podpory
Finanční podpora Charitě Javorník
Hřiště s umělým povrchem za ZŠ
Sirény, vyhlašování požár. poplachu
3. změna ÚP obce – smlouva na realizaci
Ostatní
Na vědomí
Ukládá
Podněty , náměty občanů
Závěr veřejného zasedání, poděkování za účast

Ing. Pavel Martínek nás přivítal na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce a seznámil nás s programem veřejného zasedání. program byl schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse


Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Loučná nad Desnou


Ing. Pavel Martínek navrhl složení mandátové komise:p. Petr Novák,p. Fišnar Jan, p. Tkadlec Bohumil. Členové mandátové komise byli zvoleni jednohlasně
Člen mandátová komise p. Bohumil Tkadlec ověřil platnost osvědčení o zvolení členů zastupitelstva obce.
Ing. Pavel Martínek přečetl slib člena zastupitelstva obce, členové zastupitelstva obce „ slibují „ a slib podepsali
Ing. Pavel Martínek navrhl zvolení členů volební komise, v komisi jsou zastoupeny jednotlivé politické strany , volební komise ve složení : předseda - p .Opršál Jindřich , členové - p. Strnka Josef,p.Strnad Petr. Komise a její předseda byli zvoleni jednohlasně
Ing. Pavel Martínek navrhl zvolení návrhové komise ve složení : předseda-p.Martínek Pavel , členové : pí. Vystavělová Marie, p. Tříska Pavel, schváleno jednohlasně
Ing. Pavel Martínek navrhl ověřovatel zápisu p. Jindřicha Opršála a p. Bohumila Tkadlece, schváleno jednohlasně
Předseda volební komise p. Opršál Jindřich se ujal funkce, aby provedl volbu starosty a místostarosty
- dal hlasovat o tom, zda se bude volit tajným nebo veřejným hlasováním
- výsledek hlasování - veřejné
- předseda volební komise Jindřich Opršál předal návrhy na obsazení funkce starosty jako uvolněného zastupitele : p.Ing. Pavla Martínka
a na obsazení funkce místostarosty jako neuvolněného zastupitele : p.Bohumila Tkadlece
8. Zastupitelstvo obce schválilo volbu starosty p. Ing. Pavla Martínka jako uvolněného zastupitele jednohlasně, volbu místostarosty p. Bohumila Tkadlece jako neuvolněného zastupitele s měsíční odměnou 6.790,- Kč jednohlasně
Ing. Pavel Martínek poděkoval za provedení volby a za důvěru
9.Ing. Pavel Martínek navrhl schválení předsedů jednotlivých výborů a komisí
a). Předseda výboru pro rozvoj turistického ruchu a kultury p. Opršál Jindřich ( členové dle výběru předsedy )
b). Předseda stavebního výboru p. Richter Petr ( členové dle výběru předsedy )
c). Předseda kontrolního výboru pí. Vystavělová Marie ( členové dle vlastního výběru )
d). Předseda výboru školského p.Petr Novák
( členové dle vlastního výběru )
e). Předseda bytového a sociálního výboru přebírá starosta obce
f). Předseda finančního výboru p. Strnka Josef
( členové dle vlastního výběru )
Bylo schváleno jednohlasně
10.Ing. Pavel Martínek navrhl aby organizace obecního úřadu zůstala nezměněna, schváleno jednohlasně
11.Ing. Pavel Martínek navrhl užívání přidělených mobilních telefonů s číslem 724 192 480 starostovi obce, s číslem 724 192 481 místostarostovi obce , s číslem 724 192 482 veliteli, 724 192 483 II. veliteli JSDH a další dle dříve schválených pravidel , tj. minulým zastupitelstvem obce, schváleno jednohlasně

Závěr a usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce ze dne 1.11.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Volbu mandátové komise ve složení : p. Petr Novák,p. Fišnar Jan, p. Tkadlec Bohumil
Mandátová komise - ověřuje platnost osvědčení o zvolení členů zastupitelstva obce.
Provedení slibu členů zastupitelstva obce
Volbu členů volební komise- v komisi jsou zastoupeny jednotlivé politické strany , volební komise ve složení : předseda - p .Opršál Jindřich , členové - p. Strnka Josef,p.Strnad Petr
Volbu návrhové komise ve složení : předseda-p.Martínek Pavel , členové : pí. Vystavělová Marie, p. Tříska Pavel
Ověřovatele zápisu : p. Jindřicha Opršála, p. Bohumila Tkadlece
Hlasování o formě volby – veřejná
Volbu do funkce starosty jako uvolněného zastupitele p. Ing.Pavla Martínka a do funkce místostarosty jako neuvolněného zastupitele p. Bohumila Tkadlece
Volbu předsedů jednotlivých výborů :
a) Předseda výboru pro rozvoj turistického ruchu a kultury p. Opršál Jindřich
b) Předseda stavebního výboru p. Richter Petr
c) Předseda kontrolního výboru pí. Vystavělová Marie
d) Předseda výboru školského p.Petr Novák
e) Předseda bytového a sociálního výboru přebírá starosta obce
f) Předseda finančního výboru p. Strnka Josef
Navrženou organizaci obecního úřadu
Užívání přidělených mobilních telefonů s číslem 724 192 480 starostovi obce, s číslem 724 192 481 místostarostovi obce , s číslem 724 192 482 veliteli, 724 192 483 II. veliteli JSDH a další dle dříve schválených pravidel , tj. minulým zastupitelstvem obce
Dohodu o narovnání mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se navrácení litinové sochy ženy ve splývající říze hrající na lyru( harfu )
Pravidla pro poskytování finanční podpory zájmovým organizacím a sdružením na celoroční činnost
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Charitou Javorník na služby Domova pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě
Podat žádost o finanční podporu - dotaci na realizaci hřiště s umělým povrchem za budovu ZŠ pro potřeby ZŠ
Vyhlašování požárního poplachu prostřednictvím sirén umístěných na budově OÚ a DPS
Přestěhování sirény ze starého DPS - kino na nový DPS z důvodu prodeje budovy
Smlouva o dílo č.20/2006 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Malým týkající se 3. změny ÚP Obce Loučná nad Desnou


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

Umístění dětí na nový DPS z důvodu, že tento je určen pro umístění starších spoluobčanů potřebujících klid


Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Jednací řád zastupitelstva obce
Podání žádosti o dotaci na „ Obnovu zámecké zahrady v Loučné nad Desnou“
Seznam akcí pro rozpočet na rok 2007
Materiály projednávané ve správní radě a sekcích – Jeseníky – sdružení cestovního ruchu
Jednání s ČEZ, a.s. vodní elektrárny ve věci obnovy horní nádrže a dopis řediteli v této záležitosti
Cenovou nabídku na „ Realizaci vybavení interiéru kanceláře účetní“ ze strany Rama Moravia a její zařazení do rozpočtu 2006

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce :

Upravit Směrnice a Povodňové plány dle aktuálního volebního výsledku


starosta obce Ing. Pavel Martínek ……………………………………..

ověřovatelé zápisu

p. Jindřich Opršál …………………………………….

p. Bohumil Tkadlec ……………………………………..

zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová …………………………………….

Zveřejněno: 2. 11. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z ustavujícího VZ 1.11.2006

Zpět nahoru