Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 28.6.2018

 Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou - projekt "Letní dny Loučné"

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 28. 6. 2018 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9                   

Omluveni: p. Svedek Radek                                                

Neomluveni: 0                                                          

Ověřovatelé zápisu: p. Richter Petr, p. Kovařík Mojmír

Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana

 

Program veřejného zasedání:

 

1.  Zahájení

2.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.  Schválení programu

4.  Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad   Desnou – projekt „Letní dny Loučné 2018“

5.     Nakládání s nemovitým majetkem – zřízení práva stavby a budoucí majetkové vypořádání na pozemku obce, odkup pozemků, nabytí pozemků po majetkoprávním vypořádání s ŘSD ČR, s. p. – chodníky, lávka na ČHS, přechody ve středu obce

6.     Ostatní

7.     Informace na vědomí

8.     Diskuse

9.     Závěr

 

Zastupitelstvo obce schvaluje – neschvaluje:

 

Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům

 

800.Ověřovatele zápisu a zapisovatele

801. Schválení programu

802. Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 300.000,- Kč  a Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem

       a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Letní dny Loučné 2018“

803. Odkoupení pozemku pro realizaci stavby kanalizace, vodovodu, chodníku v místní části

            Filipová – podél I/44

            Dotčené pozemky – k. ú. Filipová:  p. č. 613/66, o výměře 103 m2, ostatní plocha, silnice

            Výkupní cena: 70,- Kč/m², náklady převodu a daň z nabytí uhradí obec Loučná nad Desnou,

            Prodávající dle LV 476 v k. ú. Filipová:

            C. R, podíl 13/140, J. L., podíl 13/140, J. D., podíl 13/70, P. S., podíl 13/70

804.  Odkoupení pozemku z důvodu realizace stavby „Chodník podél I/44 – Rejhotice – od vlakového nádraží po penzion Zálesí“

            Dotčené pozemky - k. ú. Rejhotice:  p. č. 488/3, o výměře 3008 m2, trvalý travní porost

                                                                       p. č. 488/4, o výměře 103 m2, zahrada

            Výkupní cena: celkem za oba pozemky – 500.000,- Kč,  náklady převodu a daň z nabytí 

            uhradí obec Loučná nad Desnou,  Prodávající dle LV 89 v k. ú. Rejhotice:

            E. L, podíl 1/3, P. J., podíl 1/3, P. A., podíl 1/3

 805. Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o majetkovém    vypořádání pozemků stavby a

         jejich součástí pro stavbu – „WELLNESS HOTEL s certifikací služeb *** - novostavba včetně přípojek inž. sítí a sjezdu” na

         p.č. 181, 184, 594 k.ú. Kouty nad Desnou, v obci Loučná nad Desnou“,  pro M. K., bytem Toveř, pro zřízení předmětu

         smlouvy na pozemcích k.ú. Kouty nad Desnou, obci Loučná nad Desnou, cena pozemků dle ceníku pro prodeje pozemků

        z majetku obce z 25.9.2015 …... (480 Kč/m2) pro výměru dle skutečného stavu stavby (cca . 420 m2)

        Dotčené pozemky:  KN 243/8, 243/25, 243/27, 243/30, 243/31 v k.ú. Kouty nad Desnou

806. Revokaci bodu č. 780. ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.3.2018 –ve znění:

        Záměr podat žádost na odkup pozemku p.č. 1514/57 k.ú. Rejhotice (od domu č.p.76

        Rejhotice směrem k mostu přes řeku Desnou podél silnice I/44), ostatní plocha, z majetku České

        republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech

        majetkových, Praha, do majetku obce Loučná nad Desnou 

        Odůvodnění: odkup pozemku za účelem budoucího zřízení veřejné infrastruktury v obci –

        chodníku, kanalizace a terénních úprav podél silnice I/44 v místní části Rejhotice.

         Nové znění bodu:

         Záměr nepodat žádost na odkup pozemku p.č. 1514/57 k.ú. Rejhotice a neúčastnit se veřejné soutěže o citovaný pozemek (od domu č.p.76   Rejhotice směrem k mostu přes řeku Desnou podél silnice I/44), ostatní plocha, z majetku České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, do majetku obce Loučná nad Desnou

         Odůvodnění: využití pozemku za účelem budoucího zřízení veřejné infrastruktury v obci –

         chodníku, kanalizace a terénních úprav podél silnice I/44 v místní části Rejhotice řešit s novým

         majitelem.

807.     Dohodu o společném postupu k využití pozemku p.č. 1514/57 k.ú. Rejhotice – využití pozemku za účelem budoucího zřízení veřejné infrastruktury v obci – chodníku, kanalizace a terénních úprav podél silnice I/44 v místní části Rejhotice řešit s novým majitelem

 

808.Informace na vědomí:

 

          1. Rozpočtové opatření č. 3/2018.

          2. Schválený závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2017.

          3. Stížnost občanů domů č. p. 72 a č. p. 73 Loučná nad Desnou ve věci rušení nočního

              klidu používáním pyrotechniky na akcích

          4. Konání akce „Letní dny Loučné 2018“ ve dnech 13. a 14. 7. 2018

          5. Konání voleb do zastupitelstva obcí a do senátu PČR ve dnech 5. a 6. 10. 2018, termín

             konání případného 2. kola voleb do senátu PČR je stanoven na 12. a 13. 10. 2018.

 

starosta obce                                      p. Jaroslav Sembdner

 

ověřovatel zápisu                               p. Petr Richter

 

                                                           p. Mojmír Kovařík

 

zapisovatel                                         pí. Hana Bližňáková

 

 

 

 

 

zapsáno dne 28. 6. 2018

 

Zveřejněno: 29. 6. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 28.6.2018

Zpět nahoru