Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Územní plán Loučná nad Desnou - vydání - dokumentace - příloha OOP 1/2018

Zde je dokumentace Územního plánu obce Loučná nad Desnou k nahlédnutí nebo ke stažení ve formátu *.pdf.

Předložená dokumentace je přílohou Opatření obecné povahy č. 1/2018, kterým se vydává Územní plán obce Loučná nad Desnou a ruší platnost doposud platného územního plánu vydaného v roce 2003, včetně jeho změn - viz. Veřejná vyhláška  a OOP 1/2018.

Dokumentace v tištěné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadu, případné informace  je možno si  vyžádat na e-mailové adrese: podatelna@loucna-nad-desnou.cz 

 

1. Textová část

A1 Územní plán

 

 

A1 Územní plán Text    46 stran

B1 Odůvodnění

 

 

B1 Kartogram 1 
B1 Kartogram 2 
B1 
Kartogram 3 
B1
Odůvodněni-Text     352 stran

  

2. Grafická část

Celkové výkresy

 

Měřítko

A2_Územní plán

 

 

 

A.2.1  Výkres základního členění území

1:5 000

 

A.2.2 Hlavní výkres

1:5 000

 

A.2.3  Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje

1:5 000

 

A.2.4 Technická infrastruktura - vodní hospodářství

1:5 000

 

A.2.5  Koncepce uspořádání krajiny

1:5 000

 

A.2.6  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1:5 000

B2_Odůvodnění

 

 

 

B.2.1  Výkres širších vztahů

1:50 000

 

B.2.2  Koordinační výkres

1:5 000

 

B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5 000

 

B.2.4 Výkres členění území dle diferencovaných krajinných jednotek

1:25 000

 

 

 

 

 3. Vyhodnocení a posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území, na životní prostředí a evropsky významné lokality a ptačí oblasti ve zpracování ÚP v úrovni konceptu

C.3.1

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - koncept 

C.3.2

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů ÚP na

životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. - koncept 

C.3.3

Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Loučná nad Desnou – koncept“  na evropsky

významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. - koncept 

Zveřejněno: 12. 2. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Územní plán obce Loučná nad Desnou  >  Územní plán Loučná nad Desnou - vydání - dokumentace - příloha OOP 1/2018

Zpět nahoru