Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

VZ 27. 11. 2002

Leasing - traktor, dovybavení ryb. bašty, úvěr od Volksbank.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,KONANÉHO 27.11.2002 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedáné bylo řádně svoláno
Počet zastupitelů obce : 11
Omluveni : 0
Neomluveni : 0
zapisovatelka : Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných
2. Volba ověřovatelů zápisu - p.Strnka, pí. Vystavělová
3. Nákup techniky na úklid MK
4. Prověření nájemních smluv a jejich aktualizace ( nájemní smlouvy podnikatelé, zaměstnanci atd.)
5. Odkoupení pozemků od Milnea s.p.
6. Rybářská bašta
7. Turistická ubytovna Domeček - dovybavení
8. Zimní údržba komunikací
9. Smlouva na dodávku pitné vody
10. Jmenování nových představitelů do Svazku obcí údolí Desné
11. Poplatky za svoz odpadů
12. Trestní oznámení na p. Kleina
13. Údržba běžeckých tras
14. Finanční dar pí. Pavelkové
15. Stanovení poplatku za připojení k lapači tuků
16. Prodej betonových panelů
17. Fotbalový turnaj seniorů
18. Veřejné osvětlení
19. Přidělení krizových telefonů
20. Odměny - ředitelka MŠ a ZŠ
21. Oprava bytového fondu - dům č.p. 22 Rejhotice
22. Finanční kontrola
23. Vzdělávání v samosprávě
24. Na vědomí
25. Ukládá
26. Ostatní

Probram zasedání byl schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse


ZÁVĚR A USNESENÍ VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 27.11.2002

Zastupitelstvo obce schvaluje :

15. Nákup na leasing malotraktoru MTB - 150.32 (W 5032)dle nabídky firmy Macháček s.r.o. ze dne 12.11.2002, včetně odpružené sněhové radlice, rozmetadla CONE 400 v ceně 636.816,- Kč včetně DPH
16. Provedení prověření aktualizace veškerých nájemních smluv, týkajících se pronájmu, resp. nájmu bytů, budov, pozemků atd.
17. Provedení reklamních tabulí k silnici I.tř. na rybářskou baštu dle nabídky truhlářství Lidˇák - Kaláb v počtu 5 ks a další reklamy v tisku
18. Realizaci vybavení ryb. bašty v souladu s projekt. dokumentací na vnitřní interiér arch .Ing. Janků a dále pořízení vnitřního vybavení v ceně do 300 tis Kč. ( talíře, příbory, ubrusy, hrnce ,atd.)
19. Slavnostní otevření ryb. bašty na termín 20.12.2002 s účastí zastupitelů obce současných, minulých, s pozváním dalších hostů dle uvážení starosty obce a p. Opršála
20. Realizace nové kanceláře pro Kocián s.r.o. ( vedoucího + účetní ) v části prostor v současnosti využívaných lékárnou a úpravy s tímto zařízením související
21. Dovybavení turistické ubytovny „Domeček „ z důvodu zvýšeného zájmu o 64 ks povlečení ( polštáře, peřiny ) a 64 ks prostěradel
22. Zařazení do zimní údržby komunikací - k domu č.p. 150 Rejhotice dle žádosti MUDr. Borka , k domu č.p. 5 a č.p.8 Rejhotice dle žádosti pí. Fuskové
23. Smlouva mezi obcí Loučná nad Desnou a firmou Velosteel Trading, a.s. na dodávku pitné vody do domu č.p. 119 Rejhotice
24. Do Svazku obcí údolí Desné Ing. Pavla Martínka starostu obce a p. Bohumila Tkadlece, místostarostu obce
25. Sproštění poplatku za likvidaci a odvoz odpadu pí. Martině Tesařové z důvodu jejího pobytu v zahraničí do doby jejího návratu
26. Podání trestního oznámení na pana Franze Kleina pro neoprávněné užívání vozu SUH 30-46, který je majetkem Střední hotelové školy „ Moravia „ v Loučné nad Desnou
27. Rozpočtová pravidla a rozpočet na údržbu běžeckých tras dle sdělení Sdružení cestovního ruchu Šumpersko - Jeseníky
28. Finanční dar ve výši 4.000,-Kč dle žádosti pí. Magdaleny Pavelkové
29. Poplatek za připojení na lapač tuků pro firmu Euroregion a.s. ve výši 10.000,- Kč ročně
30. Účast na fotbalovém turnaji seniorů v rakouském městě Purgstallu v termínu od 30.5.2003 v počtu 15 osob + řidič
31. Instalaci dalšího osvětlovacího tělesa u domu rodiny Jurečkovy v Rejhoticích ( rozestavěná novostavba po p. Lisnerovi )
32. Přidělení 2 ks krizových telefonů členům SDH Loučná
33. Mimořádné odměny ředitelce MŠ a ředitelce ZŠ a současně jim schválit dosavadní výši měsíční odměny
34. Opravu komína na domě č.p. 22 Rejhotice v jarním období 2003 a bere tímto na vědomí jeho havarijní stav
35. Provedení finanční kontroly dle zák. č.320/2002 finančním výborem zastupitelstva obce
36. Zaplacení hodin anglického jazyka zaměstnancům obecního úřadu a zástupcům obce v rámci nutného vzdělávání samosprávy
37. Smlouvu o převodu plyn. zařízení mezi Obcí Loučná nad Desnou ( dárce ) a Severomer. plynárenskou, a.s. ( obdarovaný ) , týkající se STL přípojka - Loučná nad Desnou - Rybářská bašta
38. Provedení obložení zasedací místnosti firmou Kaláb - Lidˇák v ceně 25 tis. Kč
39. Darovací smlouvu č.DO1/2002 mezi Obcí Loučná nad Desnou ( obdarovaný ) a Energotis, s.r.o. ( dárcem )
40. Prodej pozemk p.č.1514/9 v kú Rejhotice a parcela č 1656/3 a 1656/14 dle dříve schválených podmínek
41. Pronájem části pozemku parcela č. 755/3 v kú Kociánov dle dříve schválených podmínek p. B. Kopřivovi
42. Podepsání platebních příkazů, určených k úhradě faktur - podpisové vzory : p. Ing. Pavel Martínek, p. Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová
43. Vzít si úvěr od Volksbank CZ,a.s. na úhradu nového zařízení školní jídelny - 0,5 mil Kč, úhradu rybářské bašty - doplatek faktury a nákladů na vybavení 1 mil + 250 tis Kč, ve výši 2 mil Kč
44. Hrát muziku a blahopřát občanům v místním rozhlase k různým výročím

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

45. Realizace mapy, případně reklamy v publikaci „ Kam v ČR „
46. Vstup za člena rady sdružení ve Sdružení podnikatelů Praděd a tím účast ve Sdružení podnikatelů Praděd

47. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Zadávací list pro vypracování urbanistické studie - plánu „ Přemyslov „
2. Žádost rodičů , kteří mají děti v MŠ s tím, že zastupitelstvo obce netrvá na schválení OZV
3. Výsledky hospodaření rybníka Kocián od 1.1.2002 do 1.11.2002
4. Oznámení o opravě chyby v katastru nemovitostí, týkající se objektu občanské vybavenosti
č.p.1
5. Návrh rozpočtu na rok 2003
6. Řešení dopravní situace ve středu obce
7. Poděkování města Bavorova
8. Dopis OKÚ Šumperk - podezření z dopravního přestupku
9. Poděkování minulému zastupitelstvu obce
10.Termín slavnostního otevření ryb. bašty na 20.12.2002
11. Možnosti získání dotací prostřednictvím grantů z peněz EU
12. Dokončení úpravy - vyčištění svahu ve spodní části zámeckého parku
13. Bere na vědomí a souhlasí s investičním záměrem v chat. oblasti Kouty nad Desnou Písek a štěrk Moravy , spol. s r.o.

48. Zastupitelstvo obce ukládá .
1. Stavebnímu výboru - projednat žádost p. Vally a věc řešit
2. Starostovi obce - provést co nejrychleji prodej byt. fondu a domu č.p. 119 Rejhotice

Zveřejněno: 2. 12. 2002

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  VZ 27. 11. 2002

Zpět nahoru