Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 4.10.2006

Slavnostní otevření nádraží Kouty nad Desnou, žádost o dotaci na obnovu zámeckého parku, spolupodíl obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 4.10.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 7
Omluveni : 3
Neomluveni : 1
Ověřovatelé zápisu : p. Tkadlec Bohumil, p. Opršál Jindřich
zapisovatelka : pí. Jelínková Jana
Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných
2. Slavnostní otevření nádraží Kouty nad Desnou
3. Žádost o dotaci na obnovu zámeckého parku, spolupodíl obce
4. Internetové stránky
5. 2. změna a 3. změna územního plánu obce
6. Na vědomí
7. Podněty a náměty občanů
8. Rozloučení , poděkování za účast


Zastupitelstvo obce schvaluje:
974.Uspořádání občerstvení pro veřejnost a úhradu nákladů za toto občerstvení ze strany obce u příležitosti slavnostního otevření nádraží v Koutech nad Desnou, které se uskuteční dne 18.10.2006 v 15 00 hod
975. Podání žádosti o dotaci na obnovu zámeckého parku v rámci EHP Norských fondů sestávající z obnovy oplocení a bran , grotty, výsadeb, sochy Neptuna a dalších a spolufinancování obce tzn. finanční spoluúčast obce ve výši do 4 mil Kč
976. Smlouvu o zhotovení projektu pro finanční mechanismy EHP/ Norska mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Vítem Skálou
977. Realizaci internetových stránek obce a elektronické podatelny
978. Návrh zadání 2. změny územního plánu obce Loučná nad Desnou
979. Rozšíření návrhu zadání 3. změny územního plánu obce týkající se parcel č. 372/1;372/2;443/1;443/3 v kú Rejhotice
980. Posečkání se zaplacením dlužné částky na nájemné v souladu s žádostmi pí. Tokárové a p. Hahna
981. Pokácení vzrostlých stromů, které se nacházejí na pozemcích základní školy ( smrky, borovice )
982. Souhlasné prohlášení mezi Obcí Loučná nad Desnou a PF ČR na jehož základě bude obci zapsán historický majetek doposud vedený ve správě PFČR Jedná se o pozemek parcela číslo 608/2 trvalý travní porost o výměře 288 m² v kú Rejhotice
983. Prohlášení vlastníka provedené Obcí Loučná nad Desnou na jehož základě bude obci zapsán historický majetek doposud vedený ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových . Jedná se o pozemek parcela číslo 1656/90 vodní plocha o výměře 457 m ² v kú Rejhotice
984. Rozpočtové změny dle seznamu

985.Na vědomí :
1. Výroční zprávu ZŠ Loučná nad Desnou
2. Akci – Stezkou vlka – poděkování

starosta obce

Ing. Pavel Martínek ………………………………………..


ověřovatelé zápisu

p.Bohumil Tkadlec ………………………………………..

p. Jindřich Opršál ………………………………………..


zapisovatelka

pí. Jana Jelínková ……………………………………….

Zveřejněno: 5. 10. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 4.10.2006

Zpět nahoru