Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 1.2.2017

Dotace z rozpočtu obce  subjektům na jejich činnost, vyhláška 1/2017

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 1. 2. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           9         
Omluveni:                   p.Ing.Pavel Martínek. p.Luboš Pokorný                                          
Neomluveni:                                                      0                 
Ověřovatelé zápisu:   p.Petr Richter, p.Mojmír Kovařík      
Zapisovatel:               pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)    Zahájení
2)    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)    Schválení programu
4)    Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- TJ Spartak - 320.000,- Kč
-          J. P.volejbalový turnaj 2016 – 6.000,- Kč
-          Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou – 40.000,- Kč
-          H. K. – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 10.500,- Kč
-          Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 120.000,- Kč
-          Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 30.000,- Kč
-          P. L. – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a TapTýda – 110.000,- Kč
-          Klub seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
-          AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů – 7.000,- Kč
-          AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh v Loučné nad Desnou – 5. ročník – 15.000,- Kč
-          G. J.r – Rybářský kroužek – 25.500,- Kč
5)    Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6)    Podání žádosti o dotaci na realizaci přechodu pro chodce na Olomoucký kraj, program „Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce“
7)    Podání žádosti o dotaci na obnovu kříže v Koutech nad Desnou na Olomoucký kraj, program „Obnova staveb drobné architektury místního významu“
8)    Nakládání s nemovitým majetkem – poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, zřízení věcného břemene služebnosti, pronájem a pacht pozemků, záměr pronájmu bytu, odkup a prodej pozemků
9)    Ostatní
-          Smlouva o výpůjčce č. 5/2017 – motocykl SACHS A:G, FICHTEL-SACHS-AGON
-          volba přísedící u Okresního soudu v Šumperku
-          připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
-          podmínky pro provoz na komunikacích v majetku obce Loučná nad Desnou
-          kácení dřevin
10)              Informace na vědomí
11)              Diskuse
12)              Závěr
 
 
Závěr a usnesení zastupitelstva obce konaného dne 1.2.2017
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
516.  Ověřovatele zápisu a zapisovatele
517.  Schválení programu
518. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak    
          - TJ Spartak - 320.000,- Kč
519.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní   smlouvu č. 2/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a J. P., , bytem Loučná nad Desnou
         - J. P. volejbalový turnaj Loučná Cup 2017 – 6.000,- Kč
520.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou, o. s.
          - Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou – 40.000,- Kč
521. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a H. K., bytem Loučná nad Desnou
- H. K. – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 10.500,- Kč
522.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a Sdružení dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou
          - Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 90.000,- Kč
523.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a Kynologickým klubem ART Loučná nad Desnou
          - Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 20.000,- Kč
524. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a P. L., bytem Loučná nad Desnou
          - P. L. – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a TapTýda – 110.000,- Kč
525. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a Klubem seniorů Loučná nad Desnou
- Klub seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
526. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
   - AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů – 7.000,- Kč
527. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní   smlouvu č. 10/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
- AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh v Loučné nad Desnou –    6. ročník – 10.000,- Kč
528. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 11/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a G. J. – Rybářský kroužek – 25.500,-Kč
- G.J. – Rybářský kroužek – 25.500,-Kč
529. Vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
530. Podání žádosti o dotaci na realizaci přechodu pro chodce z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci programu „Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce“. Požadovaná výše dotace dle pravidel programu a položkového rozpočtu na akci.
531. Podání žádosti o dotaci na obnovu kříže v Koutech nad Desnou z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“. Celkové náklady na akci činí 52.635,- Kč (z toho požadovaná výše dotace max. 50 % z celkový uznatelných výdajů – 26.317,50 Kč).
 
Nakládání s nemovitým majetkem
 
532. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IP-12-8019675/2_ Loučná nad Desnou – Kociánov p.č. 28, D., příp. NNk pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení přípojky elektrické energie pro budoucí objekt na p.č. 28, k.ú. Kociánov, Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - KN 810 v k.ú. Kociánov
533. Záměr prodeje části pozemku – parcela KN 37/2, výměra 758 m2, zahrada v k.ú. Rejhoticerozdělení a vypořádání dotčené části stavbou elektrizace železniční trati (releový domek s přístupem) pro Svazek obcí údolí Desné.
         Po zpracování podkladů záměru bude schvalována smlouva o prodeji oddělené části pozemku a zároveň revokován a znovu schválen dříve schválený prodej této parcely panu L. K. ve zmenšené výměře.
534. Žádost o bezúplatný převod, případně odkup do majetku obce
         p.č. 1514/62, ostatní plocha , silnice, výměra 21 m2,
         p.č. 1514/39, ostatní plocha , silnice, výměra 15 m2,
         p.č. 1626/2 , ostatní plocha , ostatní komunikace, výměra 245 m2, od vlastníka Česká republika, s příslušností hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, Praha, za účelem zřízení účelové komunikace pro přístup k pozemkům pro výstavbu a s obytnými domy – p.č. st. 154, st. 551 a p.č. 470/3 v k.ú. Rejhotice  
535. Záměr výkupu pozemků do majetku obce pro stavební řízení pro úpravu přechodů přes silnici I/44 (u obchodu), nacházejících se pod chodníkem v místě úpravy, od majitelů Ja. G. a M. G., Loučná nad Desnou, cena pro jednání o výkupu 70 Kč/m2, s úhradou nákladů prodeje a daně z převodu kupujícím.
         Týká se části pozemku 
         p.č. st. 36, k.ú. Kociánov, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 747m2, dotčená část 29 m2,
536. Záměr provedení stavebních úprav bytové jednotky č. 2 v domě č. p. 22 na pozemku st. p. č. 34, v  k. ú. Rejhotice, v části obce Rejhotice, v obci Loučná nad Desnou
          - po provedení úprav dlouhodobě pronajmout občanovi obce
         (výběr nájemce bytu provede dle předem stanovených podmínek zastupitelstvem obce – sociální komise obce)
537. Smlouva o výpůjčce č. 5/2017 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Správou silnic Olomouckého kraj, p. o. - Motocykl SACHS AG, FICHTEL _ SACHS_AGON
538. Volbu paní Z. M., , bytem Loučná nad Desnou do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
540. Podmínky pro provoz na obecních komunikacích a přílohu č. 1 a příloha č. 2 těchto podmínek
541. Kácení smrku na pozemku p. č. 631/5 v k. ú. Kociánov u panelového domu   č. p. 81 Loučná nad Desnou. Smrk se nachází v těsné blízkosti panelového domu.
        - kácení provede Obec Loučná nad Desnou na vlastní náklady
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
539. Připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
 
       
542. Informace na vědomí:
 
1.      Rozpočtové opatření č. 11/2016
2.      Realizace dovozu užitkové vody trvale žijícím občanům Loučné nad Desnou za použití vozidla JSDH Loučná nad Desnou, cena: 42,- Kč/1m³ vody + dovoz 35,- Kč/1 km
3.      Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 – v obci Loučná nad Desnou bylo vybráno 31.322,- Kč.
4.      Pořádání Maškarního plesu dne 25. 2. 2017 v KD Skleník obcí Loučná nad Desnou ve spolupráci s rybáři
 
 
Starosta obce                                           p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                                  p. Petr Richter
 
 
                                                                 p. Mojmír Kovařík
 
 
zapisovatel                                               pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
zapsáno dne 1.2.2017
 

Zveřejněno: 2. 2. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 1.2.2017

Zpět nahoru