Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 4.10.2016

Kociánov s.r.o. odvolání a jmenování jednatele

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 4. 10. 2016 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    7         
Omluveni:                                 p. Ing. Martínek, p. Pokorný , pí. Švestková, p. Svedek         
Neomluveni:                          0                                               
Ověřovatelé zápisu:                  p. Kovařík, p. Richter 
Zapisovatel:                              pí. Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)    Zahájení
2)    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)    Schválení programu
4)    Kociánov s. r. o. – odvolání a jmenování jednatele, jmenování dozorčí rady
5)    Svazek obcí údolí Desné – návrh rozpočtu na úhradu režijních nákladů svazku pro rok 2017
6)    Ostatní
-       účetní závěrka společnosti Kociánov s. r. o. za rok 2015
-       pověření starosty obce ke schválení a podpisu zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu
7)    Informace na vědomí
8)    Diskuse
9)    Závěr
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.10.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
455.  Ověřovatele zápisu a zapisovatele
456.  Schválení programu
457. Odvolání jednatele společnosti Kociánov s. r. o. Josefa Osladila bytem Loučná nad     Desnou
458. Změna čl. X. odst. 1 zakladatelské listiny Kociánov s. r. o. – statutárním orgánem   společnosti je jeden jednatel
459. Změna čl. X. odst. 2  zakladatelské listiny Kociánov s. r. o. – jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
460. Jmenování jednatelkou společnosti Kociánov s. r. o. Petru Harazímovou, bytem, Loučná nad Desnou
461.  Volbu členů dozorčí rady společnosti Kociánov s. r. o. ve složení:
         Petra Švestková, bytem Loučná nad Desnou
         Petr Švec, bytem Loučná nad Desnou
         Mgr. Michaela Beranová, bytem Loučná nad Desnou
462.  Změna čl. III. odst. 2 zakladatelské listiny Kociánov s. r. o. – sídlem společnosti je Loučná nad Desnou.
463.   Návrh rozpočtu na úhradu režijních nákladů Svazku obcí údolí Desné  pro rok 2017
464.  Účetní závěrku společnosti Kociánov s. r. o. za rok 2015
465.  Zmocnění starosty obce ke schválení a podpisu „zadávací dokumentace“ pro zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci pro projekt v rámci výzvy č. 42 a výzvy č. 43 z Operačního programu životního prostředí“ (týká se projektu „Vodovod, Kanalizace a ČOV v části obce Filipová)
 
466. Informace na vědomí:
 
  1. Odstoupení jednatele společnosti Kociánov s. r. o. Ing. Pavla Martínka
  2. Skončení funkčního období všech členů dozorčí rady společnosti Kociánov s. r. o. z důvodu uplynutí tohoto funkčního období
 
 
 
Starosta                                   Jaroslav Sembdner
 
 
 
Ověřovatelé zápisu                  p. Mojmír Kovařík
 
                                                p. Petr Richter
 
 
zapisovatelka                           pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne 4.10.2016

Zveřejněno: 5. 10. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 4.10.2016

Zpět nahoru