Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 17.8.2015

Kupní smlouvy na Kompostárnu, prověření řádného výběru   vodného a stočného za 2004-2014

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE17. 8. 2015V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           10                  
Omluveni:                                                      1        
Neomluveni:                                                    0       
Ověřovatelé zápisu:    Ing. Miroslav Pospíšil, p. Petr Richter
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová
           
Program veřejného zasedání
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Kupní smlouva včetně příloh na akci „Kompostárna pro obec Loučná nad Desnou“
5)      Kupní smlouva včetně příloh na akci „Svoz biologického odpadu pro obec Loučná nad Desnou
6)      Zmocnění k podpisům smluv na akci „Kompostárna pro obec Loučná nad Desnou “ a „ Svoz biologického odpadu pro obec Loučná nad Desnou“
7)      Uplatnění finanční korekce v návaznosti na nedostatky zjištěné ve výběrovém řízení „Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa“ – na vědomí
8)      Nabídka společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. – projektová dokumentace kanalizace Filipová – staženo z jednání
9)      Prověření řádného výběru vodného a stočného v období 2004 – 2014, uloženo starostovi obce
10) Žádost o posouzení vzrostlých stromů v katastru obce Loučná nad Desnou
11) Žádost o dlouhodobý pronájem zahrady- pozemek č. 553/3 v k.ú. Rejhotice
12) Pronájem spodního rybníku v zámeckém parku – staženo z jednání
13) Ostatní – Žádost o dotaci na aktivity určené pro občany Loučné nad Desnou AVZO – soutěž mladých rybářů
14) Na vědomí
15)  Diskuse
16)  Závěr
 
K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.8.2015  
                                                               
Zastupitelstvo obce schvaluje  :
219.  Ověřovatele zápisu a zapisovatele.
220. Schválení programu
221. Kupní smlouvu včetně příloh mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Olomouc na realizaci veřejné zakázky „Kompostárna pro obec Loučná nad Desnou“ a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.
222.  Kupní smlouvu včetně příloh mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Olomouc na realizaci veřejné zakázky „Svoz biologického odpadu pro obec Loučná nad Desnou“ a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.
224. Prověření řádného výběru vodného a stočného v období 2004 – 2014, a ukládá starostovi obce podat trestní oznámení na neznámého pachatele k prověření, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku nebo jiného obdobného trestného činu v souvislosti s nevýběrem stočného za období let 2004 – 2014.
225.  Podání žádosti o posouzení vzrostlých stromů a alejí nacházejících se v zastavěné části obce Loučná nad Desnou – zejména v zástavbě domy, v okolí komunikací a veřejných prostranství a realizaci výběrového řízení na zpracovatele odborného posouzení stavu stromů.
226.  Záměr dlouhodobě pronajmout (pacht) pozemek p. č. 553/1, zahrada o výměře  560 m², v k. ú. Rejhotice (zahrada vedle bytového domu č. p. 164 Rejhotice) za následujících podmínek:
-          vyvolávací cena: 2,- Kč/m2/rok
-          na dobu neurčitou – výpovědní doba 12 měsíců
-          účel: provozování zahrádkářské činnosti – zřízení zahrádky
-          není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího souhlasu pronajímatele
-          je povoleno umístění dočasných staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení) – s předchozím souhlasem pronajímatele
-          minimální cenu 500,- Kč/m²
227.  Žádost o dotaci na aktivity určené pro občany Loučné nad Desnou AVZO – soutěž mladých rybářů
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
223. Protinávrh - Prověření řádného výběru vodného a stočného v období 2008 – 2015, a ukládá starostovi obce podat trestní oznámení na neznámého pachatele k prověření, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku nebo jiného obdobného trestného činu v souvislosti s nevýběrem stočného za období let 2008 – 2015.
 
228.  Na vědomí
1.    VII. rozpočtové opatření (dle seznamu)
2.    Uplatnění finanční korekce v návaznosti na nedostatky zjištěné ve výběrovém   řízení „Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou –               II. etapa“ 
 
 
starosta obce                                      Jaroslav Sembdner
 
 
ověřovatelé zápisu                             Ing. Miroslav Pospíšil
 
                                                          
p. Petr Richter
 
 
zapisovatelka                                     pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
Zapsáno dne :   17. 8. 2015

Zveřejněno: 17. 8. 2015

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 17.8.2015

Zpět nahoru