Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Veřejné zasedání 18.9.2002

Kanalizace středu obce - smlouva s SFŽP ČR, přidělení bytu č.p.164...

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO 18.9.2002 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NA OBECNÍM ÚŘADĚ V LOUČNÉ NAD DESNOU

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

 

počet zúčastněných zastupitelů : 8

omluveni : 1

neomluveni : 2

ověřovatelé zápisu : p. Menšík, p. Valla

zapisovatelka : pí. Tkadlecová

 

program veřejného zasedání :

1. Pronájem parcely č. 808

2. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce

3. Kanalizace středu obce - smlouva s SFŽP ČR

4. Smlouva o úplatném převodu cenných papírů

5. Zámek - stanovení výše škody jednáním Kleina

6. Přidělení bytu v domě č.p. 164

7. Příspěvek na posilový spoj na ČHS

8. OZV č.3/2002 úhrada neinvestičních nákladů na provoz školní družiny

9. Odvoz štěrku z překladiště

10. Smlouva mezi obcí a firmou Select systém , s.r.o.

11. Prodej pozemků

12. Pronájem pozemků

13. Hydrogeol. průzkum - term. vrt

14. Asfalt. komunnikace po hotových větvích kanalizace

15. Údržba travnatých ploch

16. Osvětlení obce

17. Územní plán obce

18. Na vědomí

19. Ostatní

 

Program veřejného zasedání byl schválen 8 hlasy

 

V průběhu hlasování probíhala diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání ze dne 18.9.2002

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

673. Pronájem pozemku 808/2 nájemníkům - manželům Palouškovým, Holcovým, pí. Pokorné, pí.Bučkové,manželům Seidlovým, pí. Beňové a majitelům

674. Provedení nových odhadů na prodej domu č.p. 20 pro stanovení prodejní ceny pro nájemníky : rodina Seidlova, Palouškova, Holcova, pí. Bučková , pí. Beňová,pí.Pokorná

675. Správu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za účetní období od 1.1. do 31.12.2001 Obce Loučná nad Desnou

676. Smlouvuč01730211 o poskytnutí podpory mezi Obcí Loučná nad Desnou a Státním fondem životního prostředí České republiky

677. Zástavní smlouvu č. 01730211 - Z, mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Obcí Loučná nad Desnou

678. Pokračovat ve vypínání veřejného osvětlení a doporučuje věc rozhodnout dalším zastupitelstvem obce

679. Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů mezi Obcí Loučná nadDesnou a obchodní firmou Erste Bank der österreichischen Sparkessen AG

680. Výši vyčíslené škody, která vznikla Obci Loučná nad Desnou jednáním p. Franze Kleina, případně dalších osob popsaných v trestním oznámení obce na p. Franze Kleina ve výši

16 568 352,- Kč

681. Přidělení bytu v nájemním domě č.p. 164 rodině p. Vogla Jiřího

682. Výši příspěvku na provoz posilového spoje kyvadlové dopravy na ČHS v max výši 40 tis Kč

683. OZV č.3/2002, týkající se úhrady části neinvestičních nákladů na provoz školní družiny

684. Provedení odvozu štěrku z překladiště ( Ingstav pro stavbu PVE Dlouhé Stráně ) v ceně 20 tis Kč a jeho uložení na dočasné skládce na pozemku naproti garážím pod Polesím ( nad domem pí. Maňasové )

685. Dodatek ke smlouvě č.302 953/I mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Select systém ,s.r.o.

686. Prominutí poplatku za likvidaci dom. odpadu pí. Zdeňce a Renatě Bauer dle žádosti pí. Pokorné ze dne 2.7.2002 do doby jejich návratu ze zahraničí

687. Prodej pozemku parcely č. 382/1 dle žádosti ze dne26,8,2002 a současně schvaluje v souladu s prodlouženou žádostí rozdělení parcely 382/1 dle návrhu žadatelů

688. Realizaci hydrogeol. průzkumu - termální vrt v případě že na tento obdržíme dotaci od MMR ČR

689. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou AQUA Minera Brno 28, Obecká 3

690. Aby asfaltování MK po provedené kanalizaci ( výkopech) bylo provedeno až v příštím roce

691. Nákup benzínových stříhacích nůžek na živý plot - údržbou

692. Územní plán obce Loučná nad Desnou - návrh (září ) zpracovaný Ing. Arch. Jiřím Halounem

693. Ve věci neplacení poplatků za likvidaci a zneškodnění odpadů napsat občanům výzvu a poté přikročit k exekuci majetku

694. Realizaci změny stávající zastávky před školní družinou směrem dolů a dopis na Krajský úřad Olom. kraje o finanční podporu k této věci

695. Smlouvu o dílo č. 1052 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Arch. Vítem Janků na interiér rybářské bašty

696. Prodat do šrotu žel. nosníky ze starého mostu ( uloženy vedle plotu )

697. Prominutí poplatků za likvidaci a zneškodnění odpadu pí. Kamile Spichtingerové do jejího návratu ze zahraničí dle žádosti p. Romana Chytila

698. Zasílat zpravodaj obce do druž. města Lindenu

699. Cestu do města Bavorov pro účel dovybavení hřbitovní kaple

700. Odkoupení pozemku parcely č. 763/1 v kú Kociánov od PF ČR z důvodu , že je na této parcele umístěn obecní vlek

701. Revokaci bodu z veřejného zasedání , týkající se schválení prodeje domu č.119 z důvodu, že firma Paywood a.s. od odkoupení odstoupila, tzn. že prodej firmě neschvaluje

702. Prodej domu č.p. 119 paní Jarmile Reichertové, Svitavy 148 v hodnotě 400 tis Kč

703. Ve věci map cyklotras jejich rozdávání jako propag. materiálu obce v rámci rozvoj ecestovního ruchu

704. Dodatek č.1ke smlouvě o pronájmu pozemku uzavřené dne 3.12.2001 mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Romanem Harbichem(týká se pronájmu pozemků na Červennohorském sedle )

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

705. Používat obecní rozhlas pro volební kampaň při komunálních volbách

706. Umístění pí. Kolínkové do turistické ubytovny Domeček v zámeckém parku dle žádosti pí. Jaroslavy a Jany Kolínkových

 

 

707. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Informace k družební návštěvě z města Lindenu

2. Informace k družební návštěvě v rámci oslavy dožínek města Sosnicowice

3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2001/2002

4. Usnesení č.6/2002 z jednání Předsednictva Svazku obcí údolí Desné

5. Řešení situace na místní komunikaci dle žádosti p. Heřmanského

6. Výsledek hospodaření rybníka Kocián do 1. 9. 2002

7. Konání ryb. závodů pro děti v sobotu dne 21 . 9. 2002 na rybníku Kocián

8. Postup stavebních prací

- kanalizace obce

- stavba rybářské bašty

- úprava okolí obce ( výměr přerostlých dřevin atd.)

- oprava zadní části budovy obce

 

708. Zastupitelstvo obce ukládá :

1. Ve věci p. Heřmanského provést zaměření komunikace , resp. pozemku, na kterém by se měla nacházet místní komunikace

Zveřejněno: 23. 9. 2002

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Veřejné zasedání 18.9.2002

Zpět nahoru