Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 15.5.2014

Jmenování nového zastupitele, právně ekonomický audit,právní zástupce obce

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 15.5.2014 V 19.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    10                   
Omluveni:                                                         1                                                                     
Neomluveni:                                                  0                                           
Ověřovatelé zápisu:                                      p. Ing. Pospíšil, p. Radek Svedek
Zapisovatel:                                                      pí. Helena Tkadlecová     
 
Program veřejného zasedání:
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Rezignace zastupitele Martina Kopeckého, kooptace Jiřího Dostálka za člena zastupitelstva
 5. Návrh a volba předsedy kontrolního výboru
 6. Právní zástupce obce – smlouva
 7. Právně ekonomický audit
 8. ÚP – změna zastupitele pověřeného pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
 9. Dotace Norské fondy
 10. Odstoupení od pronájmu pozemku p. K. Z., p. S. J.
 11. Návrh na zpracování směrnice k provádění nakládání s nemovitým majetkem obce
 12. Příspěvek – „Plavání dětí MŠ“
 13. Účetní závěrka Obce Loučná nad Desnou
 14. Rozpočtové změny týkající se dotace na vozidlo LADOG
 15. Smlouva č. OS201420002949 EKO-KOM, a.s. Praha D
 16. Dodatek č.1 ke smlouvě č. OS201420002949 EKO-KOM, a.s. Praha
 17. Aktualizace Směrnice I/2011- činnost při povodni a krizových stavech – vydáním nové směrnice - změna osoby starosty
 18. Ostatní - sekačka hřbitov Rejhotice, koncert- nájem , tělocvična ZŠ – staženo z jednání, nový počítač
 19. Na vědomí
 20. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen , k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.
Veřejné zasedání bylo nahráváno .
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.5.2014
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
945. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce.
946. Ověřovatele zápisu.
947. Kooptaci Jiřího Dostálka za člena zastupitelstva.
948. Návrh a volbu předsedy kontrolního výboru .
949. Uzavření smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a JUDr. Patrikem Nešporem o    právním zastupování obce.
950. Požádání obce o právně ekonomický audit v hospodaření obce fa EKONOMYSPECTRUM s.r.o.
951. Změnu zastupitele pověřeného pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu p. Jaroslava Sembdnera.
952. Nebudeme požadovat dotace z Norských fondů.
953. Zrušení pronájmu pozemku p.K. Z. a S. J.
954. Návrh na zpracování směrnice k provádění nakládání s nemovitým majetkem obce.
955. Příspěvek na „ Plavání dětí“ mateřské školy - 10 lekcí v hodnotě 50%.Náklad na jedno dítě je 1.100,- Kč.
956. Účetní závěrku Obce Loučná nad Desnou za rok 2013.
957. Rozpočtové změny týkající se dotace na vozidlo LADOG.
958. Smlouvu č. OS201420002949 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ev. č. 30/0654, mezi EKO-KOM, a.s. Praha a Obcí Loučná nad Desnou (obnova původní smlouvy ve znění NOZ a ve znění prodloužení a změny autorizace „Společnosti“).
959. Dodatek č.1 ke smlouvě č. OS201420002949 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. 30/0654 mezi EKO-KOM, a.s. Praha a Obcí Loučná nad Desnou o pověření plněním některých povinností ze smlouvy plynoucích firmu SITA CZ a.s. Praha (provozovna Rapotín).
960. Aktualizace Směrnice I/2011- činnost při povodni a krizových stavech – vydáním nové směrnice - změna osoby starosty, ostatní zůstává stejné.
961. Koncert v Kulturním domě Loučná nad Desnou . Výtěžek bude věnován Dětskému onkologickému centru Fakultní nemocnice v Olomouci. Obec nebude požadovat nájem za akci v KD . Organizátory akce zastupuje p. J. F.
962. Zakoupení nové počítačové techniky ( 1 ks nového PC ) z důvodu nedostatečné kapacity „ serveru „ .
 
 
 
 963. Na vědomí :
 1. Odstoupení člena zastupitelstva pana Martina Kopeckého, bydliště Loučná nad Desnou, na vlastní žádost ke dni 10.4.2014.
 2. Složení slibu člena zastupitelstva obce pana Dostálka Jiřího, bytem Loučná nad Desnou, ke dni 15.5.2014.
 3. Jednání , které proběhlo s fa LAZAM ( Ing. Mazal ) o odstranění závad v odvodnění komunikace v Koutech nad Desnou a návrh na provedení zpevnění a průtoku příkopu v délce asi 25m.
 4. Dohodu s Ing. Podzimkem o prodloužení splatnosti dluhu 1 mil Kč vůči Desná a.s. za pozemek.
 5. Zrušení Dřevosochání - náhradou bude 5.července 2014 Dětský den , zajištění finančních prostředků na tento den .
 6. Olomoucký kraj. úřad zrušil obci částku 50.000,- Kč na Dřevosochání .
 7. Podnět Ing. A. S. na Provedení státního dozoru ve věci územního plánování a stavebního řádu při pořizování nového ÚP Loučná nad Desnou .
 8. Koncert Antonia Vivaldiho dne 12.7.2014 v 19.00 hodin v KD Loučná nad Desnou - Agentura MgA. Roman Janků – Agentura J+D.
 9. Vyřízení požadavku Ing. Č.( osvětlení přístupové cesty ).
 10. Poděkování p. Mgr. Jiřího Borika za finanční podporu 1.000,- Kč od obce v roce 2014 – Hospic na Svatém Kopečku.
 11. Poděkování za finanční podporu 5.000,- Kč od obce v roce 2014 - Charita Šumperk.
 12. Koupi sekačky na hřbitov v Rejhoticích.
 13. Dopis Ing.P. M. – doplnění kroniky obce za rok 2012
 
 
 
 
starosta obce                          p. Jaroslav Sembdner
 
ověřovatelé zápisu                  p.Ing.Miroslav Pospíšil
 
                                                p. Radek Svedek
 
zapisovatelka                           pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
zapsáno dne 15.5.2014                               
 

Zveřejněno: 19. 5. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 15.5.2014

Zpět nahoru