Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 16.12.2013

Pokyny pro zpracování ÚP -oprava textu, rozpočet

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 16.12.2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 10         
Omluveni:                                                1                                                                              
Neomluveni:                                         0                                                                                           
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p.Petr Richter
Zapisovatel:             pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4.  Územní plán obce – oprava textu usnesení č. 868 ze dne 8.11.2013
 5. Rozpočet na rok 2014
 6. Úvěr pro obec ( přeúvěrování krátkodobých dodavatelských úvěrů )
 7. Základní škola a mateřská škola – sloučení kuchyně a další
 8. Rozpočtové změny
 9. Zástupce obce na jednání Vodohospodářská zařízení Šumperk , a.s.
 10. Věcná břemena
 11. Inventarizace majetku
 12. Ostatní
 13. Na vědomí
 14. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse .
Pan starosta Ing. Pavel Martínek sdělil, že veřejné zasedání bude nahráváno .
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.12.2013
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
884.Pokyny pro zpracování územního plánu jsou schváleny dle předloženého rozsahu , ale plocha BV9 parcelní číslo 124/4 , 124/5 v kú Kociánov v návrhu územního plánu označena jako plocha pro bydlení – RD – venkovská bude změněna a nově zařazena jako plocha zeleně , veřejného prostranství a dopravy.
885.Rozpočet Obce Loučná nad Desnou na rok 2014 v příjmech 28593 tis Kč ,výdajích 21758 tis Kč, financování : - 6835 tis Kč.
886.Podporu místním spolkům a organizacím t.j. :
ZO Kynologický klub MSKS 20905 ART              20 tis Kč
 Klub seniorů                                                 230 tis Kč
 SDH Loučná nad Desnou                               65 tis Kč
 Pěvecké sbory                                         110 tis Kč
 TJ Spartak Loučná nad Desnou                    200 tis Kč
887.Vzetí si úvěru od Sberbank CZ, a.s. tj. úvěrovou smlouvu – investiční úvěr KA   1313267 o poskytnutí úvěru mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sberbank CZ, a.s. ve výši 8 mil Kč.
888. Zástavní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva KA1313267 mezi Sberbank CZ, a.s. a Obcí Loučná nad Desnou , zástavní právo na pozemky p.č. 763/1, kú Kociánov, 763/4 kú Kociánov, 763/5 kú Kociánov.
889.Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro kalendářní rok 2014 dle žádosti ředitelky   Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou ze dne 3.12.2013.
890. Smlouvu o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů mezi Obcí Loučná na Desnou a Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou , příspěvková organizace týkající se úhrady mzdových nákladů.
891.    Rozpočtové změny dle seznamu .
892.    Aby Obec Loučnou nad Desnou zastupoval JUDr. Jaroslav Němeček advokát v Šumperku , Blahoslavova 4, 787 01 Šumperk reg.číslo 3711 na všech řádných, mimořádných a náhradních valných hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk , a.s. se sídlem Šumperk , Jílová 6,IČ 47674954, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B , vložka 714, a to s účinností od dnešního dne až do odvolání ;aby vykonával úkony s tím související , hlasoval o bodech pořadu valné hromady , podával návrhy a žádosti, podával opravné prostředky , protesty , námitky , to vše i tehdy , je-li dle právních předpisů zapotřebí zvláštní právní moci .
893.    Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín smlouvou o zřízení věcného břemene číslo IV-12-8006376/VB/3 na stavbu – „Kouty nad Desnou – Vobořil, p.č. 129 NNk“,
               dotčený pozemek:
               - ZE 155(GP) v k.ú. Kouty nad Desnou
- dle žádosti ENPRO Energo s.r.o. Valašské Meziříčí
894.  Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín smlouvou o zřízení věcného břemene číslo EP-12-8002198/001 na stavbu – „Loučná nad Desnou – p.č. 831/1, obec, přeložka, NNk“,
         dotčený pozemek:
         - KN 831/1 v k.ú. Kociánov
         - KN 748 v k.ú. Kociánov
- dle žádosti EMONTAS s.r.o. Olomouc
895. Zabezpečení inventarizace majetku Obce Loučná nad Desnou
 
 
 
896. Na vědomí :
 1. Sloučení kuchyně v MŠ a ZŠ Loučná nad Desnou z ekonomických důvodů dle určení ředitelky Mgr. Věry Turkové.
 2. Získání 100% dotace ve výši 99 tis Kč ze strany Ol. kraje na věcné vybavení JSDH.
 3. Připomínku k rozpočtu obce na rok 2014 ze strany Mgr. Věry Turkové.
 4. Realizace osvětlení přechodů
 
 
 
 
 
Starosta obce                                                               Ing.Pavel Martínek
 
 
Ověřovatelé zápisu                                                  p. Bohumil Tkadlec
 
 
                                                                                    p. Petr Richter
 
 
zapisovatel                                                                   pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
zapsáno dne 16.12.2013

Zveřejněno: 17. 12. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 16.12.2013

Zpět nahoru