Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Veřejné zasedání 10. 7. 2002

Pomoc p.Strnadovi, prodej č.p.20 - Kociánov

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE , KONANÉHO DNE 10.7.2002 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NA OBECNÍM ÚRADĚ V LOUČNÉ NAD DESNOU

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

počet zúčastněných zastupitelů : 9+1

omluveni : 1

neomluveni : 0

ověřovatelé zápisu : p.Mucha, p.Kostka

zapisovatelka : pí . Tkadlecová

 

Pan starosta nás přivítal na veřejném zasedání a seznámil nás s programem

 

Program veřejného zasedání :

 

1. Finanční pomoc p. Strnadovi

2. Žádost o prominutí poplatku za odpady

3. Personální záležitosti

4. Nákup pozemků od pozemkového fondu

5. Prodej dům č.p.20 - čistírna

6. Ukládá

7. Bere na vědomí

8. Ostatní

9. Diskuse nad aktuálními dotazy zastupitelů obce a občany

 

Program veřejného zasedání byl schválen 9 hlasy

 

V půběhu schvalování jednotl. bodů probíhala diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání ze dne 10.7.2002

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Přišel 10. zastupitel, zasedání pokračuje

 

930. Finanční pomoc Petru Strnadovi ve výši 30 tis. Kč za účelem obnovení požárem zničené budovy - střechy s tím, že z této částky by 15 tis zůstalo jako dar obce a částku 15 tis Kč by splatil do konce roku 2002

931. Kvartální odměnu členům výborů bytového a sociálního, stavebního, finančního, kontrolního, školského a kulturního ve výši 55,- Kč

932. Prominutí poplatku za svoz a likvidaci odpadů v obci pí. Mgr. Evě Menšíkové z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí do doby jejího návratu

933. Revokaci bodu č.921.1 z veřejného zasedání ze dne 24.6.2002 s tím, že je plně tato záležitost - otázka personální a odměn plně v kompetenci vedoucího organizace, tzn. starosty obce v souladu se zákonem o obcích a zákonem o platných poměrech zaměstnanců obcí

934. Schvaluje nákup pozemků parcela č. 23/2, 38/2, 41, 53/1 v kú Rejhotice od PF ČR

935. Schvaluje, že součástí prodeje domu č.p.20 je čistírna odpadních vod, která je nedílnou součástí domu č.p.20, Kociánov, že trvá na odhadu z roku 1998, na kupní smlouvě a že nebudou poskytovány slevy při prodeji jednotlivých bytů

 

936. Zastupitelstvo obce ukládá :

 

1. Kontrolní komisi, aby v co nejkratším termínu dokončila kontrolu ubyt.zařízení na katastrálním území obce a zajistila vymáhání částek dle volby komise např. prostřednictvím právního zástupce

2. Kontrolní komisi provedení kontroly reklam a informačních tabulí a zajistila jejich zaplacení pro rok 2002 na katastrálním území obce

3. Kontrolní komisi provedení kontroly vývozu odpadů z obce, a to formou účasti při svozu minimálně 3x za sebou s tím, že bude kontrolováno, zda jsou vyváženy pouze označené opelnice, tzn. , aby nedocházelo k vývozu igelit. pytlů za úplatu přímo obsluze a současně bude kontrolována včasnost přistavení popelnic

4. Provést urychleně prodeje pozemků a nemovitostí

5. Stavební výbor prověřit žádost p.JUDr. Schůrka v e věci stékající vody z místní komunikace k jeho chatě ( chatová oblast )

6. Předsedům výborů, kteří nedali podklady pro kroniku za rok 2001, nechtˇtak neprodleně učiní, aby tato mohla být dokončena

 

937. Bere na vědomí :

 

1. stav staveb. akcí ( ryb.bašta, kanalizace )

2. dopis gen.ředitele Povodí Moravy a.s.

3. vyjádření obce k jízdnímu řádu železnice

4. provedení statické posouzení kleneb v zámku Loučná

5. hospodářské výsledky rybníka Kocián

6. dopis armádyČR k akci 20. září 2002

7. vymáhání dokument. filmu od p.Ručínského

8. zájem o získání kuchaře na novou stavbu domova důchodců z důvodů projektu

9. velká cena Energotisu v jízdě do vrchu

10. hydroprůzkum term.pramene

11. parková úprava - sestříhání keřů, seřezání javor.aleje k MŠ apod.

12. zápis z jednání Předsednictva svazku údolí Desné

13. usnesení č.5/2002 z jednání Předsednictva svazku obcí údolí Desné

14. plnění rozpočtu obce - příjmy

 

 

 

starosta Ing. Pavel Martínek, zapsala pí.Tkadlecová, ověřovatelé zápisu P.Mucha, p.Kostka

Zveřejněno: 11. 7. 2002

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Veřejné zasedání 10. 7. 2002

Zpět nahoru